Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VOKKE1 Kysymyksiä tiedekunnille tutkintorakenteeseen liittyen: 1.Hyväksytäänkö lähtökohdaksi ajatus tutkinnon rakentumisesta pääainetta painottavaksi?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VOKKE1 Kysymyksiä tiedekunnille tutkintorakenteeseen liittyen: 1.Hyväksytäänkö lähtökohdaksi ajatus tutkinnon rakentumisesta pääainetta painottavaksi?"— Esityksen transkriptio:

1 VOKKE1 Kysymyksiä tiedekunnille tutkintorakenteeseen liittyen: 1.Hyväksytäänkö lähtökohdaksi ajatus tutkinnon rakentumisesta pääainetta painottavaksi? 2.Teknistä tutkintorakennetta koskevat yleiskommentit eli kuva 2. 3. Miten laaja harjoittelu ja opinnäyte tarvitaan a. kandidaatintutkintoon ja b. maisteritutkintoon? 4.Pitäisikö kandidaatintutkinnossa, jossa pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatus (siis muu kuin luokanopettaja- ja lastentarhanopettajankoulutus) edellyttää yksi vähintään 60p. laajuinen sivuaine vai riittävätkö perusopintotasoiset (25p) kokonaisuudet? 5.Pitäisikö maisterintutkintoon kuulua yksi 60p. laajuinen sivuaine vai sallitaanko pisteiden keruu useiden perusopintojen/erillisten opintokokonaisuuksien avulla? 6. Tutkintoja koskevat yksityiskohtaiset kommentit (kuvat 3-9) 7.Opettajan pedagogisia opintoja koskevat kommentit (kuva 10) Tiedekuntia pyydetään lähettämään kommentit 18.12.03 mennessä os. VOKKE –konttori h.305, PL 39, (Bulevardi 18) 00014 Helsingin yliopisto. Yhteistyöterveisin Ritva.Jakku-Sihvonen@helsinki.fi

2 VOKKE2 Tutkinnon tekninen rakenne Kaikissa kasvatusalan tutkinnoissa noin puolet pääainetta (Kandidaattivaiheessa pääaineenopinnot väh.75p ja maisterivaiheessa 85-95p=160-170p.) Tutkintoon voi kuulua useampia sivuaineita/monialaisia kokonaisuuksia Kaikissa maisteritutkinnoissa mahdollisuus myös yhteen 60p.sivuaineeseen Työelämään orientoivia opintoja/harjoittelua sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa Maisteriohjelmissa gradun ja tutkimusmenetelmien laajuus sama kuin maisteriopinnoissa Perusopinnot 25 Ori- en toi- vat 5 Aineopintopinnot 50 Sivuaineet/ monialaiset yht. 85 (Esim.60+25, 3x25 jne.) Vies- tintä 15 Syventäviä opintoja 85-95p. Sivuaine/valin. 35-25p. Maisteri Kandidaatti

3 VOKKE3 Kandidaattitutkinnon perusrakenne (180p) kasvatustieteissä Luonnos/Vokke *Perusopinnot (25p)+aineopinnot =75p, viestintäopinnot 15p, orientoivat (orientoivat +tietotekniikka ja HOPS) 5p, ja sivuaineet/valinnaiset yhteensä 85p. *Perusopinnoissa kaikille yhteinen osa 15p. + painottuneet opinnot 10p (esim. opettajan työhön painottuneet, yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatus jne.) Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot: 15. Työelämään orientoivat aine- opinnot pääaineessa 5 Pääaineen valinnaiset aineopinnot 1O Sivuaine 60 Aineopintojen tutkimusmenetelmä- opinnot pääaineessa 15 v iestintä opinnot 15 kirjallinen ja suullinen (äidink..ja vier.kielet) Opinnäyte (=kandidaatti- tutkielma pääaineessa) 10 Valin- naisia opintoja, esim. sivuaine opintoja 25 Pääaineen pakolliset aineopinnot 10 Hops- seu ranta, ATK ja Orien toivat opin not 5 Pääaineeseen painottuneet perusopinnot: 10 (esim. aikuiskasvatus) Pe- rus op. 25

4 VOKKE4 Maisteriohjelma (120p.) (Luonnos/Vokke) Tutkimusmenetelmäopintoja 15p. Opinnäyte (pro gradu) 40p. Harjoittelu 10p. Maisteriohjelman mukaisia opintoja 55 p.

5 VOKKE5 Maisteriopinnot ( 120p) (Luonnos/Vokke) Painopiste oman alan tieteellisessä tutkimuksessa Tutkinnossa puolet pääainetta 25+50+95=170p. Harjoittelu 10p (pitäisikö olla enemmän?) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen pääaineopiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opettajan ped. opinnot suorittamalla kandivaiheessa opettajan ped.opintoja ja korvaamalla harjoittelun(10) + valinnaiset opinnot (25) opettajan pedagogisten opintojen maisterivaiheen kokonaisuudella (yht.35, ks.kuva 10). Tutkimus menetelmä opinnot 15 (syventävät) Opinnäyte (pro gradu) 40 (syventävät) Syventäviä pääaine- opintoja, osa valinnaisia 30 Harjoittelu 10 ( syventävät ) Valinnaisia opintoja 25

6 VOKKE6 Kandidaattitutkinnon perusrakenne (180p.) luokanopettajakoulutus (Luonnos/Vokke) Pääaineopintoja 75p. (joko kasvatustiede tai esim. kasvatuspsykologia) Sisällöissä ja ped. toteutuksessa yliopistokohtaisia painotuksia Opettajan työhön orientoivia opintoja kasvatustieteen perus- ja aineopinnoissa Opinnäyte (=kandidaattitutkielma eli proseminaarityö) Pakollisena monialaisia opintoja vähintään 60p, valinnaisena esim. opettava aine 25p. tai pääaineen opintoja tai valinnaisia opintoja Monialaiset 60 Tutkimusmenetelmä- opinnot pääaineessa 15 (Aineop.) v iestintä opinnot 15 kirjallinen ja suullinen (äidink..ja vier.kielet) Opinnäyte (kandidaatti- tutkielmapääaineessa ) 10 (Aineop.) Valinnaisia opintoja 25 Pääaineen aineopintoja 20 Hops- seur., ATK ja Orien toivat opin- not 5 Didaktiikka ja opettajan työhön orientoivat opinnot 10 Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot: 15. Opettajan työhön orientoivat aine- opinnot 5 Pe- rus op. 25

7 VOKKE7 Maisteriopinnot (Luokanopettajakoulutus) (120p)(Luonnos,VOKKE) Painopiste opettajan työn tutkimuksessa Harjoittelu 25p. Syventävä didaktiikka 5p. Didaktiikan ja harjoittelun yhteys kiinteä Valinnaiset opinnot, vaihtoehtoja esim. opetettavan aineen opinnot 35p, lisää monialaisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja jne. Tutkimus menetelmä- opinnot 15 (Syventävät) Opinnäyte pro gradu 40 (Syventävät) Harjoittelu 25 (Syventävät) Valinnaisia opintoja 35 Didak- tiikka 5 (Syventävät)

8 VOKKE8 Kandidaattitutkinnon perusrakenne (180p.) lastentarhanopettajakoulutus ( Luonnos/Vokke ) Pääaineopinnot ja harjoittelu yhteensä 75p: sisällöissä ja ped. toteutuksessa yliopistokohtaisia painotuksia Pitäisikö tutkinnossa olla enemmän harjoittelua ?Jos, niin mistä tilaa? Pitäisikö esi- ja alkuopetus (25p) kokonaisuuden olla valinnainen? Tutkimusmenetelmäopinnot monipuolisia Opinnäyte=kandidaattitutkielma=proseminaaritutkielma Esi-ja alkuopetus 25 tai valin- nainen 25 Tutkimus- menetelmä- opinnot 15 (aineopnnot) v iestintä opinnot 15 kirjallinen ja suullinen (äidink..ja vier.kielet) Opinnäyte =kandidaatti- tutkielma 10 (aineopinnot) Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 Varhaiskasva- tuksen opintoja 15 (aineopinnot) Didaktiikka ja opettajan työhön orientoivat opinnot 10 Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot: 15. 5 Hops- seu ranta, ATK ja Orien toivat opin not Last.op. työhön or. harjoit- telu 10 ( aineop.) Pe- rus- op. 25.

9 VOKKE9 Maisteriopinnot (Lastentarhanopettajakoulutuskoulutus) (120p) (Luonnos /VOKKE ) Painopiste oman alan tieteellisessä tutkimuksessa Harjoittelu 10p. Pitäisikö maisterintutkintoon sisällyttää vähintään yhden sivuaineen perusopinnot 25p Jos kandivaiheessa 25p.sivuaine, maisterivaiheessa mahdollisuus nostaa perusopinnoissa valittu aine 60 pisteen sivuaineeksi Tutkimus menetelmä- opinnot, (syventävät) 15 Opinnäyte pro gadu 40 ( syventävät ) Harjoit- telu 5 Sivuaine ja/ tai valinnaisia opintoja 35 Pääaine opintoja 25 (syventävät)

10 VOKKE10 Opettajan pedagogiset opinnot (VOKKE/luonnos) Voivat sisältyä tutkintoon (kandi 25p +maisteri 35p) tai ne voidaan suorittaa erillisinä opintoina (60p) maisterivaiheessa tai sen jälkeen Maisterivaiheessa10p.didaktiikkaa ja 25p.harjoittelua, yhteys kiinteä Perusopinnoissa sekä didaktiikkaa että opettajan työhön orientoivia opintoja Harjoittelu, aineopintoja 25 Didaktiikka, aineopintoja 10 Kandivaihe 25p. Maisterivaihe 35p. Didaktiikka ja opettajan työhön orientoivat opinnot 10 Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot: 15. Pe- rus op. 25


Lataa ppt "VOKKE1 Kysymyksiä tiedekunnille tutkintorakenteeseen liittyen: 1.Hyväksytäänkö lähtökohdaksi ajatus tutkinnon rakentumisesta pääainetta painottavaksi?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google