Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylermi Perusteluja Uusien toimintatapojen ja uusien tuotteiden luomiseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylermi Perusteluja Uusien toimintatapojen ja uusien tuotteiden luomiseen."— Esityksen transkriptio:

1 Ylermi Perusteluja Uusien toimintatapojen ja uusien tuotteiden luomiseen

2 Työelämän muutokset Työelämän muutostahdin nopeutuessa myös työn sisällöt (mitä tehdään) ja työprosessit (miten tehdään) muuttuvat kaikissa työtehtävissä ja kaikilla toimialoilla. Samalla tavalla työympäristö teknistyy, verkostot laajentuvat maan rajojen ulkopuolelle. Osaamisvaatimukset kasvavat samassa suhteessa. Vastaus tähän muutokseen ei voi olla pelkkien työn sisältöön liittyvien yksittäisten taitojen kehittäminen. Tarvitaan myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten yhteisöllistä osaamista, organisaatio-osaamista, projektihallinnan taitoja tai tietoteknistä osaamista. Samoin korkeakoulujen asiantuntijoiden täytyy jatkuvasti uudistaa osaamisensa tietoperustaa ja oppia hyödyntämään tietoa tehokkaammin työprosessien, työympäristön sekä oman työnsä kehittämisessä

3 Uudet tarpeet – uutta osaamista Osaamisen kehittäminen kohdistuu usein samanaikaisesti yksilöön kuin koko työyhteisöön. Työyhteisön tai asiakasorganisaation tasolta tarkastelua voidaan laajentaa koskemaan alueellisia osaamistarpeita ja globaalin kilpailun näkökulmasta koko Suomen osaamistarpeita. Jotta Suomi pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa on löydyttävä osaamista, yhteen hiileen puhaltamista, luottamusta ja yhteistyötä. Pystyäksemme (Ylemmän korkeakoulutuksen KT:ssa) paremmin vastaamaan osaamisvaatimuksiin tarvitsemme joustavampaa, dynaamisempaa ja prosessikeskeistä valmennusosaamista.

4 Uudenlaiset toimintatavat työelämän kehittämisessä Asiantuntijana kehittyminen merkitsee ennen kaikkea uusien kehittämismenetelmien ja –näkökulmien löytämistä omaan työhön ja oman organisaation uudistamiseen. Työelämälähtöisessä täydennyskoulutuksessa tai valmennuksessa yksi tärkeä tavoite on tarjota osallistujille sekä uusia oppimisfoorumeita tiedon ja kokemusten vaihtamiseen että kollegiaaliseen reflektointiin. Mm. Verkostoituneen kulttuurin mallissa (Tynjälä & Nykänen 2012) kehitetään uudenlaista yhteistyön ja tekemisen kulttuuria, missä tasa-arvoisessa oppimiskumppanuudessa toimivat yritykset työntekijöineen, korkeakoulut ja opiskelijat - myös toisen asteen ammattiin opiskelevat.

5 Osaamisen kehittäminen korkeakouluissa – tutkimuksia ja selvityksiä Klemelä, K. & Palonen, T. 2012. Joustavuutta, standardisointia, järjestelmän rakenteistamista ja monitahorahoitusta. Korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarpeet ja laajoja osaamiskokonaisuuksia koskevat toiveet. Futurex Future Experts -projektin raportti. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:14. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 - 2016. Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Klemelä, K., Merenluoto, S., Pohjola K & Veermans, K. 2012. Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi - KYTKÖS- hanke. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 22. Lönnblad, J. & Vartinen, M. 2012. Future Competences - Competences for New Ways of Working. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:12. Manka, M-L. & Mäenpää, M. 2010. Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto. Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2012. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012, 17 - 28. Kullaslahti, J. & Mäntylä, R. 2012. Ammattikorkeakoulujen tarjoama lisä- ja täydennyskoulutus - tilastojen ja selvitysten kertomaa. Julkaisematon raportti. Rubin, A. 2012. FUTUREX - Future Experts -projektin Delfoi-tutkimus. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:9. Uronen, I. 2012. (toim.) Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille. Futurex - Future Experts -hanke. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:15. Työseminaari 6.9.2012 korkeakoulututkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisestä yliopistoille ja sidosryhmille. Työseminaarin kooste.


Lataa ppt "Ylermi Perusteluja Uusien toimintatapojen ja uusien tuotteiden luomiseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google