Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kvalitetskriterier i läroavtalsutbildningen Laatukriteerit oppisopimuskoulutuksessa Pasi Kankare 1.12.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kvalitetskriterier i läroavtalsutbildningen Laatukriteerit oppisopimuskoulutuksessa Pasi Kankare 1.12.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kvalitetskriterier i läroavtalsutbildningen Laatukriteerit oppisopimuskoulutuksessa Pasi Kankare 1.12.2011

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimus koulutuksen järjestämismuotona

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimus koulutusmuotona Ammatillinen peruskoulutus OppilaitosmuotoinenOppisopimus-koulutus OPS-NT-OPS-NT- perusteinenvalmistavaperusteinenvalmistava Ammatillinen lisäkoulutus OppilaitosmuotoinenOppisopimus-koulutus Tutkinto-Tutkintoon tavoitteinenjohtamaton

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimusten määrän kehitys

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon suorittaneet koulutustyypeittäin

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkintojärjestelmä

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen laadun kehittäminen osaksi koulutuksenjärjestäjien toiminnanohjausta

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi HENKILÖ- KOHTAISTETUN OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN SUUNNITTELU OSAAMIS- TARVE työnantajat työntekijät yrittäjät toimialat OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN VAIKUT- TAVUUS työelämässä tarvittava osaaminen kehittymis- halukkuus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN PALAUTE AIPAL HENKILÖKOHTAISTAMINEN (tiedotus, opastus, neuvonta, ohjaus, dokumentointi) LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KUVAUS OPPISOPIMUSTOIMINNASTA OPPISOPIMUSOPPISOPIMUS YRITYS- JA MUU ORGANISAATIOYHTEISTYÖ, SEURANTA JA ARVIOINTI, RAPORTOINTI

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimuksen ideaalinen prosessi Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Henkilökohtaistetun oppisopimuskoulutuksen suunnittelu Oppisopimuskoulutuksen toteutus – verkosto Oppisopimuskoulutuksen päättäminen

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppisopimuksen lainsäädäntö Laki – asetus ammatillisesta koulutuksesta Koulutusmuodot - oppisopimus Järjestämislupa Kirjallinen määräaikainen työsopimus(oppisopimus) Henkilökohtainen opiskeluohjelma Laki – asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnot, järjestämislupa, tutkintotoimikunnat, järjestämissopimukset Henkilökohtaistaminen Rahoituslaki Oppisopimus maksuperusteena

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen OPH:n määräys 43/011/2006 Näyttötutkintoon valmistavan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Hyväksilukeminen. Dokumentoitava henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjakokonaisuudeksi.

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtainen opiskeluohjelma A 811/1998, 6§ 1) suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus; 2) keskeiset työtehtävät; 3) koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus; 4) tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle; 5) vastuulliset kouluttajat; sekä 6) muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

13 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus (811/1998, 6 §).

14 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta, mikä tapahtuu käytännön työtehtävien yhteydessä. Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Työpaikkaohjaajien perehdytys. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus.

15 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Läpinäkyvyyden lisääminen Ammatillisen koulutuksen laatustrategia Koulutuksen järjestäjän strategia Yhteiset lomakemallit Opetushallinnon tietojärjestelmät Koulutuksen järjestämistä koskeva ohjeistus Koulutus

16 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Viranomaistoiminnan laatukriteereitä Koulutuksen järjestäjän strategia ja hallinto Työsuhdeperusteisuus Verkostomainen toimintamalli – toimijoiden vastuut, työnjako ja resurssit Kysyntälähtöisyys

17 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KESU:n luonnos Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm. yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja. Kehitetään menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi. Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyitä. Selvitetään monityönantajaisen oppisopimuskoulutuksen kehittämistä.

18 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kvalitetskriterier i läroavtalsutbildningen Laatukriteerit oppisopimuskoulutuksessa Pasi Kankare 1.12.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google