Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 A-KIT Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery Timo Aittokoski Olli Hokkanen Tommi Kärkkäinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 A-KIT Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery Timo Aittokoski Olli Hokkanen Tommi Kärkkäinen."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 A-KIT Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery Timo Aittokoski Olli Hokkanen Tommi Kärkkäinen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Tutkimusprosessi 1.Tausta ja teoriat: tutkimusalue ja siihen liittyvät käsitteet ja teoriat sekä näiden jakautuminen eri kategorioihin; tutkimusongelmat. 2.Tiedon keräys: tarvittavan aineiston hankkiminen; kyselylomakkeen muodostaminen. 3.Tiedon analysointi: aineiston käsittely ja interaktiivinen, kvalitatiivis-kvantitatiivinen analysointi. 4.Tutkimustulokset: johtopäätökset aineiston analysoinnin perusteella.

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Järjestelmän kuvaus TyöasemaA-KIT-palvelinwww-palvelin 1. XML-tiedosto 6. Datan visualisointi ja analysointi 2. Muunnos XML -> HTML 5. Laskennallinen käsittely 3. HTML-kysely- lomakkeen julkaisu 4. Vastausten talletus A-KIT-palvelimelle

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Esimerkkejä XML-tiedoston elementeistä: ….. ´ Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa …. …. Tavoitteeni on saada mahdollisimman hyvä arvosana (esim. 4 tai 5). Tutkimus.html#kohta1 …..

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Tiedon visualisointi/analysointi: A-KIT 3D –päänäyttö esittää datajoukon kuvaavimmat piirteet sekä tarjoaa käyttöliittymän data- pisteiden tarkasteluun. Pääikkunasta käsin päästään muihin datan tarkasteluikkunoihin. 3. Tiedon analysointi

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Yksittäisten vastaajien vastauksia voidaan tarkastella yhdessä ja erikseen. Yksittäisten kysymysten jakaumia (histogrammi) voidaan tarkastella yhdessä ja erikseen. Kahden kysymyksen vastausten riippuvuutta voidaan tarkastella hajontakuvion (scatter plot) avulla.

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Kysymysten väliset korrelaatiokertoimet esitetään matriisin yläkolmiossa ja niiden väliset merkitsevyysasteet tähdillä matriisin alakolmiossa. Kertoimien suuruusluokkia kuvataan histogrammilla, joka toimii interaktiivisesti taulukon kanssa.

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Datan muodostamia ryppäitä (ylh. vas.) sekä data- pisteiden välisiä etäisyyksiä (ylh. oik.) havainnol- listetaan vastaavissa interaktiivisissa ikkunoissa.

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Jatkokehitys perustoiminnallisuuden laajentaminen ja dokumentoinnin jatkaminen laskentamenetelmien ja menetelmäinnovaatioiden dokumentointi ja julkaisu sekä liittäminen osaksi käyttäjäopastusta Testiaineistojen kerääminen ja analysointi: –kyselylomakepohjainen tiedonkeruu –yrityskumppaneiden muiden aineistojen testitapaukset

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Leena Hiltunen Tommi Kärkkäinen Content Creation for Virtual Learning Environments

12 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Prequisities for Content Creation in VLEs Contentual relevance Initial creation using distributed team of experts Contentual integration Pedagogical orientation Technical realization Assessment Incremental and Iterative development ⇒ Development Process with Contentual Drivers!

13 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Topic-case Driven Approach

14 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Content Design: Topic-case Basic form of a topic-case

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Content Integration: TC Diagram An example of topic-case diagram

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Pedagogical Design: Extended TC

17 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Realization and Assessment V-model

18 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 Benifits and Future Work natural extension to web-course repository natural derivation of independent learning objects well-defined integration of pedagogical solutions well-defined integration and utilization of technical solutions (from a- to e- and m-learning) automatic support for content creation ⇒ Smart topic-cases using intelligent agents!


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/COSSE InBCT 2.4/A-KIT 2003 A-KIT Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery Timo Aittokoski Olli Hokkanen Tommi Kärkkäinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google