Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköinen tentti Suomen korkeakouluille Tilanneraportti ohjausryhmälle 11.9.2014  Tilanneraportti projektiryhmälle 19.9.2014 Totti Tuhkanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköinen tentti Suomen korkeakouluille Tilanneraportti ohjausryhmälle 11.9.2014  Tilanneraportti projektiryhmälle 19.9.2014 Totti Tuhkanen."— Esityksen transkriptio:

1 Sähköinen tentti Suomen korkeakouluille Tilanneraportti ohjausryhmälle 11.9.2014  Tilanneraportti projektiryhmälle 19.9.2014 Totti Tuhkanen

2 PROJEKTIN TILANNE NYT: 1.Viimeinen uusia ominaisuuksia tuottava sprintti 12 on päättynyt. Sprintti 13:n intensiivinen testausjakso on meneillään 3.9. – 17.9. 2.Jakson aikana projektiryhmä testaa järjestelmää toimijarooleittain eri liitty- millä (selaimet, pc/mobiilit) primaareja käyttöpolkukuvauksia vasten. DS 18.9.2014, Kikan saate Totille: ”Tämän sprintin tilanne näyttää oikein hyvältä:  Kalenterilogiikkaa on saatu kuntoon, mutta edelleen annoin pojille ohjeeksi käydä läpi Tampereen Tenttiksen varauslogiikan ja ottaa siitä mallia jos vaan mahdollista: se on todettu toimivaksi  Uloskirjautumiseen liittyvää tietoa saatiin tänään ja se ratkennee tänään  Tikettejä tehty valmiiksi 23, työn alla 6 ja tekemättä 6 Meidän osaltamme saadaan kyllä viilattua scriptit kuntoon. Ne menevät yliopistoille jo ensi viikolla mutta tiedotamme niiden testauksesta vasta kun olemme itse valmiita. Menevät samassa paketissa kuin nuo muutkin. Antti antaa maanantaina esimerkin suoritustensiirron datasta Stenille Tampereen teknillisestä saatiin eka opintojaksokuvaus. Se ei ollut ihan oikealla formaatilla mutta annamme siitä palautetta niin saavat viilattua kuntoon: mun pitäisi tarkistaa muodot ja rakenne.”

3 PROJEKTIN TILANNE NYT: 3.Palvelun käyttöönotto-opasta kirjoitetaan wikiin, pohjana Tenttiksen käyttöönottokokemukset. 4.Ensimmäisen/toisen täydennyspaketin sisältötarpeisiin selvitetään myös matematiikkaohjelmien käyttötilannetta yliopistoissa ja amkeissa. Ensimmäisen täydennyspaketin toivotaan sisältävän seuraavia ominaisuuksia:  laajennus tenttimuotojen tukeen  opettajan tenttikirjastoon kehittynyt kansiointi  opiskelijan rooliin kehittynyt tenttihakutoiminnallisuus  admin-rooli kaksitasoiseksi admin- ja virkailijarooliksi, jolloin isoissa organisaatiossa voidaan jakaa ylläpitovastuita hallitummin.  mahdollisesti: lisää matematiikkaominaisuuksia integroidulla matem.ohjelmistolla. Ensimmäisen täydennyspaketin toivotaan sisältävän seuraavia ominaisuuksia:  laajennus tenttimuotojen tukeen  opettajan tenttikirjastoon kehittynyt kansiointi  opiskelijan rooliin kehittynyt tenttihakutoiminnallisuus  admin-rooli kaksitasoiseksi admin- ja virkailijarooliksi, jolloin isoissa organisaatiossa voidaan jakaa ylläpitovastuita hallitummin.  mahdollisesti: lisää matematiikkaominaisuuksia integroidulla matem.ohjelmistolla.

4 PROJEKTIN TILANNE NYT: 5.Integraatioita ja migraatioita valmistellaan yliopistoissa. Oodi-integraation ensimmäinen vaihe on valmis. 6.Käyttöönottoja tulee sekä paikallisina instansseina että CSC:n ylläpitämän keskitetyn palvelun pohjalta. Palvelun koodiin ovat ensimmäisinä aktiivisesti tutustumassa H AAGA -H ELIA ja JY.

5

6

7 PROJEKTIN TILANNE NYT: 7.Testauksissa ja integraatiovalmisteluissa löydettävien korjausten teko. 8.Suurin tilanneriski on sen varmistaminen, että 1 – 2 toteuttajaa Argusysilta saadaan pidetyksi mukana myös testikäyttöönottojen ajan – niiden yhteydessä voi nousta esiin vielä testauksissa löytymättömiä säätötarpeita. 9.viimeistelyjakso 18.9. – 1.10. päättää hankkeen. 10. EXAM-TENTTIPALVELU JULKISTETAAN 8.10.2014 klo 12

8 TOIMINNAN ORGANISOITUMISESTA SYKSYN 2014 JÄLKIPUOLELLA: —8.10. jälkeen projektiryhmä ei jatkane nykymuodossaan; tavoitteena on työn osittaminen 3 – 4 hengen valmistelutiimille/ tai rinnakkaistiimeille. Selvitettäessä projektiryhmäläisten mahdollisuuksia osallistua EXAMin jatkokehitystyöhön, projektiryhmän jokainen jäsen ilmoitti halukkuutensa jatkotyöskentelyyn. Esitys: projektiryhmän jäsenet jatkavat korkeakoulujensa yhdyshenkilöinä palvelun kehittämistyön ohjausryhmässä. Ryhmä täydentyy uusien partnereiden asiantuntijaedustajilla. Kehittämistyön ohjausryhmä määrittelee työtapansa; vähimmillään se käsittelee palvelun ajankohtaisia kehittämistarpeita kahdesti vuodessa. —Sähköisen tentin kehittämishanketta nyt koordinoivan ohjausryhmän toimiaika päättyy projektin valmistuessa tai viimeistään 31.12.2014. Esitys: Nykyisen kehittämishankkeen ohjausryhmä siirtyy EXAM-konsortion johtoryhmäksi konsortio-sopimuksen mukaisin ehdoin, kun konsortiosopimus on allekirjoitettu. ”Tietojärjestelmäpalvelua ohjaa ja valvoo tämän sopimuksen perusteella asetettava johtoryhmä, johon kukin osapuoli nimeää yhden edustajan ja hänen varajäsenensä.” —Tärkeää on saada konsortio toimintavalmiuksiin mahdollisimman pian!

9 PROJEKTIN TILANNE NYT: —EXAM on mukana IT-päivillä näyttämöllä ja omalla standilla. Kehityshankkeen ja EXAM-konsortion esittelyn sekä tenttitoiminnalli- suudet esittelee joukkue Sari Koski-Kotiranta HY, Salla Kalermo JY, Anni Rytkönen HY ja Totti Tuhkanen TY. EXAMin tiskille ovat tervetulleita töihin myös ohjausryhmän jäsenet! —IT-päiviä varten on valmisteilla esittelyvideo, jonka kuvaukset aloitettiin viime viikolla. Videosta tuotetaan rinnakkaisversioina 1. yleinen markkinointivideo, 2. sisäisen tiedotuksen video (johon voidaan lisätä oman talon kasvoja) sekä ohjaus- ja koulutusmateriaaleihin liitettävä kirjasto käyttöpolkujen ruutukaappausvideoita. *

10 Ohjausryhmän kokouksen palaute ja linjaukset: —T OIMINNAN ORGANISOITUMISESTA SYKSYN 2014 JÄLKIPUOLELLA -esitystä (d8) ohry piti ”annettuna”, ts. sitä ei kokouksessa muokattu tai muutettu. Valmistelua jatketaan esitetyn pohjalta. Ensimmäisen jatkokehitysvaiheen 3–4 hengen työnyrkkiä ei asetettu (mm. AC-yhteyshäiriöiden vuoksi). —E NSIMMÄISEN TÄYDENNYSPAKETIN (d3) sisältöä tai laajuutta ei kommentoitu. Keskustelu avattiin toimintabudjetin tasosta. Tänä vuonna olisi realistista saada mukaan 3-4 uutta partneria. Liittymistulot kehitykselle 4 x 10 000 e tai ”nopeiden tarjous” 4 x 8 000 e. Ensi vuoden jäsenmaksut, esimerkkilaskelma (nykyisellä jäsenpohjalla): Keskustelua käytiin EXAM- konsortiolle 150–200 000e/v toiminta- budjetista. Tavoitelinjauksia ei vielä tehty.

11 Ohjausryhmän kokouksen palaute ja linjaukset: —KONSORTIOSOPIMUSLUONNOKSEN saamia kommentteja - lähinnä yliopistojen lakimiehiltä saatuja, käsiteltiin laajasti. —Keskustelua herätti huoli, että 2 vuoden aikapuskurilla vapautuva lähdekoodi mahdollistaisi vapaamatkustamisen. Pääteltiin tästä aiheutuva riski vähäiseksi. —Konsortiotoiminnan tavoitekestoksi arvioitiin 2 – 3 vuotta; tämän jälkeen voi olla valmiudet liittää EXAM kansallisesti ylläpidettävien palvelujen laajempaan klusteriin. —Lakimiespalautteessa pohdittiin, onko konsortion toimielimille määritelty liian suuri toimivalta edustamiaan korkeakouluja koskevissa päätöksissä. —Keskustelua käytiin sopimuksen mahdollistamasta aliasiakkuudesta, jolloin yhdellä konsortiomaksulla voisi palvelu (jos asennuksia vain yksi) tarjoutua esim. kahdelle korkeakoululle. —Hanken viritti keskustelun myös konsortiosta irrottautumisen ehdoista ja niiden kirjaamistarpeesta sopimukseen (Minkä koodiversion saa mukaan?). —Ohjausryhmän puheenjohtaja valmistelee sopimuksesta seuraavan version. —Jäsenkorkeakoulut eivät osanneet ilmoittaa tarveaikatauluja käyttöönotoille.

12 Työ jatkuu


Lataa ppt "Sähköinen tentti Suomen korkeakouluille Tilanneraportti ohjausryhmälle 11.9.2014  Tilanneraportti projektiryhmälle 19.9.2014 Totti Tuhkanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google