Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveydenhuoltolaki muuttui – missä onnistuttiin?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveydenhuoltolaki muuttui – missä onnistuttiin?"— Esityksen transkriptio:

1 Terveydenhuoltolaki muuttui – missä onnistuttiin?
Otsikkosivu Terveydenhuoltolaki muuttui – missä onnistuttiin? Mervi Ahlroth, Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth

2 Perussivu Oikeus valita terveyskeskus sekä lääkäri kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä + Erinomainen asia potilaan kannalta: voi valita omaan diagnoosiin perehtyneemmän lääkärin/hoitajan, muut valintaseikat - sellaisilla paikkakunnilla, joissa terveyskeskuslääkärien vaihtuvuus on suuri, on kiinnostusta ”omalääkärin” valintamahdollisuuteen ja tieto ilahduttaa potilaita. Toimii vain suurilla paikkakunnilla joissa valinnanvaraa on terveysaseman vaihtaminen on erittäin harvinaista Kuntaliitoksetkaan eivät aina tuo helpotusta jonotilanteeseen ja/tai osaamistilanteeseen Vrt. Salo, Kainuu Osaajille voi muodostua jonoja Kuinka potilas löytää osaajan? Esim. nivelpistokset reumaa sairastavilla Mervi Ahlroth

3 Etunimi Sukunimi

4 Etunimi Sukunimi

5 Etunimi Sukunimi

6 Oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö ERVA-alueen sisällä
Perussivu Oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö ERVA-alueen sisällä + Erinomainen asia potilaan kannalta: voi valita parhaan osaamisen tai muun palvelutason perusteella Kuitenkin yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa potilaat eivät ole kuulleetkaan, että erikoissairaanhoidon yksikkö valitaan nyt erityisvastuualueelta – eikä sairaanhoitopiiristä. Osaajille voi muodostua jonoja Lääkärit pelkäävät potilasvyöryjä Potilastietorekisterien toiminnassa on paljon ongelmia (tk:n ja sairaaloiden välillä). Mervi Ahlroth

7 Valintaoikeuden laajentuminen valtakunnalliseksi 2014
Perussivu Valintaoikeuden laajentuminen valtakunnalliseksi 2014 + Erinomainen asia potilaan kannalta: voi valita omaan diagnoosiin perehtyneemmän lääkärin/hoitajan, muut valintaseikat Osaajille voi muodostua jonoja Millaisiksi kustannukset kehittyvät matka- ja majoituskustannusten noustessa? Kela korvaa sen mukaan mihin hoitosuunnitelma on hoidon määritellyt Hyvä asia harvinaisia sairauksia sairastaville Mervi Ahlroth

8 Etunimi Sukunimi

9 Järjestämissopimukset/-suunnitelmat
Perussivu Järjestämissopimukset/-suunnitelmat ERVA-alueen ja shp kuntayhtymien järjestämissopimukset Shp oma järjestämissuunnitelma Kuntien/yhteistoiminta-alueiden toimeenpanosuunnitelmat Shp:n ja kuntien välillä ei sopimusta, suunnitelmien pitäisi olla yhteisesti linjatut ja yhteensopivat > toteutuuko? Lähetteiden saanti erikoissairaanhoitoon? Esim. tehokkaampien/kalliimpien lääkkeiden aloitus erikoislääkärin takana Mervi Ahlroth

10 Etunimi Sukunimi

11 Perussivu Hoitosuunnitelmat Juuri kenellekään pitkäaikaispotilaalle ei ole tehty kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa – eivät terveydenhuollon ammattilaisetkaan ole kuulleet sähköisestä lomakkeesta, joka THL:n mukaan soveltuu kaikkiin potilastietojärjestelmiin. THL kertoo kouluttavansa hoitosuunnitelmiin Potilailta tulee paljon kysymyksiä, kenen voi pyytää kirjoittamaan ko. suunnitelman? Pulmana on myös, miten saada työpaikan työterveyshuollon tiedon siirrettyä terveyskeskukseen (osalla täysin hoitamatta); pulmana on myös satunnaiset yksityislääkärillä käynnit ja niiden kirjaaminen potilastietojärjestelmään. Mervi Ahlroth

12 Perussivu Kunnalla/kuntayhtymällä velvollisuus huolehtia riittävästä resursoinnista ja henkilöstön jatkokoulutuksesta Kuntaliitoksetkaan eivät tuo välttämättä apua osaamispääomaan tai resurssien määrään Kuinka tämä toimii valtakunnallisen valinnanvapauden toteutuessa? Ongelmia jo nyt, ei parane jatkossakaan? Virkoja ja koulutusvirkoja ei saada, erikoisalojen välinen kilpailu, valtakunnallinen koordinaatio puuttuu? Mervi Ahlroth

13 Etunimi Sukunimi

14 Muuta Perussivu Potilaalta vaaditaan valveutuneisuutta ja aktiivisuutta oman hoitonsa suhteen mm. hoitotakuun määräaikoja ei tunneta, erityisesti leikkausodotusaika (mistä lasketaan). Terveydenhuoltolain uutuutta 3 kk:n sisällä tehtävistä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksista sekä erikoislääkärin arviosta ei tunneta. valtakunnallisen hoidonporrastuksen perusteita ei tunneta ja niiden käyttömahdollisuuksia hoitoon pääsyn varmistamisessa (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, STM:n selvityksiä 2010:31) välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen ei toimi tai toimii puutteellisesti (ts. puhelinyhteys 5 minuutissa tai takaisinsoitto saman päivän aikana ei toimi) Mervi Ahlroth

15 Perussivu Muuta Kaikissa kunnissa ei ole järjestetty uusia lakisääteisiä vanhuseläkeläisten ja omaisten terveysneuvontapalveluita tai niistä ei ole ainakaan tiedotettu. Ei tiedetä, toimiiko kunnan ja Kelan välisen kuntoutusvastuun selkeyttämispyrkimys (kunnalla on nyt kuntoutuksen järjestämisvastuu tapauksissa, joissa kunnan ja Kelan välinen kuntoutusvastuu on epäselvä); enimmäisodotusajan ei hahmoteta koskevan myös lääkinnällistä kuntoutusta Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa? Sote –hallintolaki valmisteilla Mervi Ahlroth

16 Perussivu Yhteenveto Erikoissairaanhoidon jonot lyhentyneet ja lähetteiden käsittelyajat nopeutuneet (THL) ”Lokakuussa 2011 tehdyn selvityksen mukaan kiireettömän ajan saaminen terveyskeskuslääkärille helpottui hieman keväästä. Vastaanotolle pääsy ei kuitenkaan juuri nopeutunut. Terveyskeskusten tilanne vaihteli edelleen selvästi sairaanhoitopiirien alueilla. Kolmasosa terveyskeskuksista julkaisi tiedot odotusajoista harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää.” (THL) Mervi Ahlroth

17 Etunimi Sukunimi

18 Perussivu Yhteenveto INFORMAATIO, sekä terveydenhuollon henkilöstölle että potilaille itselleen Potilaan oman vastuun ”kohtuullistaminen” Valtakunnallinen koordinaatio resursointiin Erikoisalat Onko terveydenhuollon kuntapohjainen järjestämisvastuu hyvä ratkaisu? Terveydenhuoltolaissa on onnistuttu luomaan hyviä periaatteita, mutta irrallisena palvelurakenneuudistuksesta Mervi Ahlroth


Lataa ppt "Terveydenhuoltolaki muuttui – missä onnistuttiin?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google