Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pedagogisen toimikunnan ensimmäisen kokouksen muistio 9.5.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pedagogisen toimikunnan ensimmäisen kokouksen muistio 9.5.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Pedagogisen toimikunnan ensimmäisen kokouksen muistio 9.5.2014

2  Käytännönläheisen toimintakulttuurin luominen uuteen yhtenäiskouluun sekä ytimekkään, selkeän ja käytännönläheisen strategian laatiminen  Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa. Se on kokonaisuus, joka rakentuu o työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta o johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista o pedagogiikasta ja ammatillisuudesta o vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä ja oppimisympäristöistä ( ops2016 perusteluluonnos )

3  Oppiminen  Hyvinvointi  Johtaminen  Henkilöstön osaaminen

4 Toimikunnan jäsenet: Jarno Hautamäki, Jenni Kilpinen, Aino Niemi pj ja sihteeri, Minna Perkiö, Juha Salo, Jenni Santaranta, Minna Valkama Toimikunta kokoontuu n. kolmen viikon välein (pääsääntöisesti torstaisin klo 14.30) Seuraavat kokoontumiset 5.6.2014 ja 6.8.2014 Toimikunta selvittää, koordinoi ja työstää asioita sekä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa

5  Kokousmuistiot toimitetaan sähköpostitse Urjalan kunnan opetushenkilöstölle  Ajankohtaiset asiat käsitellään koulujen kokouksissa  Jatkossa mietitään myös muita tiedottamisen keinoja esim. kuntalaisille  Tiedottaminen oppilaskunnille ja vanhempainyhdistyksille tärkeää  Yhteydenotot toimikunnan jäseniin toivottavaa!

6 Pedagoginen toimikunta Urjalan kunnan opettajat, oppilaat, muu henkilökunta, huoltajat Nuoriso- ja liikuntatoimi, paikalliset yritykset ja yhdistykset Muut oppilaitokset, asiantuntijat Kunnan asukkaat lautakunta, arkkitehtitoimisto

7 2014-2016 Pedagoginen toimikunta työskentelee yhtenäiskoulun perustamiseen saakka Pohdintaryhmät suunnittelevat yhtenäiskoulun toimintakulttuuria Huhdin ja Kirkonkylän koulujen tiivis yhteistyö (opettajat, oppilaat, huoltajat) Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Nykyisten vahvuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen OPS-työn linkittyminen Osallistaminen 2015-2016 Strategian laatiminen Toimintakulttuurin luominen Yhteiset pelisäännöt Tavoitteiden asettaminen yhtenäiskoulun ensimmäiselle toimintavuodelle Eri luokka-asteiden tiivis yhteistyö Opettajien ja oppilaiden sitouttaminen uuden koulun toimintakulttuuriin 2016- Yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa Toimintakulttuuria aletaan toteuttaa käytännössä Ensimmäisen vuoden tavoitteet käytäntöön ja niiden toteutumisen seuranta

8 Yhteinen veso lukuvuoden alussa Pohdintaryhmät käyntiin, jokainen opettaja kuuluu yhteen ryhmään ja osallistuu osaltaan yhtenäiskoulun suunnitteluun Pohdintaryhmien osallistuminen toimikunnan kokouksiin Yhteisiä yt-kokouksia lukuvuoden aikana Tiedonkulku paranee, yhteisen toiminnan suunnittelu, tutustuminen Luomme yhdessä uutta toimintakulttuuria, yhteisten tapahtumien (esim. pikkujoulut) suunnittelu Yhteisiä projektipäiviä (1-2) Huhdin ja Kirkonkylän koulujen kesken Oppilaat ja opettajat (sekä vanhemmat) tutustuvat toisiinsa. Toisten työ ja arki tulee tutummaksi. Hyvien käytäntöjen mallintaminen Samanaikaisopetus, yläluokkien oppilaat opettavat alaluokkien oppilaita, tunnemme toisemme paremmin

9 Tutustumme toisiimme: Kirkonkylän ja Huhdin opettajat, oppilaat, muu henkilökunta, huoltajat Yhteistyö Aseman koulun kanssa Tutustumme toistemme työhön ja koulujemme toimintakulttuureihin Tutustumme muihin yhtenäiskouluihin (tilat ja toimintakulttuurit) Tutustumme uuteen opetussuunnitelmaan Tutustumme erilaisiin oppimisympäristöihin

10 Yhtenäiskoulun kulmakiviä Yhteistyö Opettajien kesken, aineesta ja luokka-asteesta riippumatta Oppilaiden kanssa tehtävä vuorovaikutuksellinen yhteistyö Koko henkilökunnan yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö esiopetuksen, Aseman koulun ja Väinö Linnan lukion kanssa ****** Yhteistyöstä voimaa omaan jaksamiseen ja tukea osaamiseen Toisen työn tunteminen ja arvostaminen Oppilastuntemus lisääntyy Sitoutuminen Yhtenäiskouluun sitoutuminen Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen Mitä sovitaan, siinä pysytään Meidän koulu, kaikkien oppilaat, kaikkien opettajat, ei ala- ja yläkoulua ****** Tuo turvallisuutta Luo yhteishenkeä Yhteisön merkitys yksilölle, yksilön merkitys yhteisölle Suunnitelmallisuus Hyvä suunnittelu mahdollistaa isonkin yksikön toiminnan Vuosisuunnitelmat tärkeä työkalu Tavoitteet esim. seuraavalle kahdelle vuodelle, mihin pyrimme Kaikki tietävät missä mennään ****** Tuottaa hyvinvointia Johtajuuden merkitys korostuu Oppilaat mukaan suunnittelutyöhön

11  Ops2016 Ops2016  Hellströmin blogi (pedagogiikkaa ja paljon ajankohtaista pohdintaa koulumaailmasta) Hellströmin blogi  Koulun nimi  Logo  Motto

12  Pedagoginen toimikunta perehtyy kesäkuussa yhtenäiskoulun piirustuksiin ja kommentoi niitä arkkitehtitoimistolle. Opettajien toivotaan esittävän ehdotuksia/toiveita opetustiloista ja niiden järjestelyistä pedagogiselle toimikunnalle  Toimikunta päättää pohdintaryhmien teemat (julkaistaan elokuun vesossa)  Pohdintaryhmät = missä kokoonpanoissa alamme miettiä uuden yhtenäiskoulun toimintakulttuuria. Opettajat voivat esittää omia ehdotuksiansa pohdintaryhmien teemoiksi  Toiveet, ajatukset, ehdotukset osoitteeseen aino.niemi@urjala.fi viimeistään 4.6.2014 aino.niemi@urjala.fi


Lataa ppt "Pedagogisen toimikunnan ensimmäisen kokouksen muistio 9.5.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google