Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

(mukaellen Haikala & Mikkonen 2011, 29)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "(mukaellen Haikala & Mikkonen 2011, 29)"— Esityksen transkriptio:

1 (mukaellen Haikala & Mikkonen 2011, 29)
Liiketoiminta (johtaminen) Tietojärjestelmän kehittäminen(prosessi, projektit) Tarkennettu määritys: MITÄ, MITEN? (palvelut , tietorakenteet , tietotarpeet, vuorovaikutus) vaatimusmääritys: MIKSI, MITÄ? MISSÄ? (liiketoiminta, liiketoiminnan vaatimukset automatisoinnille, automatisointiratkaisu) suunnittelu & toteutus: MITEN? (ohjelmistorakenteet, tietokannat, kontrollit ja yhteistyö) projektinhallinta (tulostavoite, aikataulu, budjetti) laadunvarmistus ja testaus tuotteenhallinta (ylläpito, inkrementaaliset parannukset, versiot) Tietojärjestelmän kehittämishanke visio goal sprint PBL Määrittelykuvasto SBL Suunnittelukuvasto D-of-D review Testauspöytäkirja (mukaellen Haikala & Mikkonen 2011, 29)

2 Ohjelmiston kehitysmallit
Vesiputous (vaihejakomalli) Suunnitellaan ja toteutetaan kerralla valmiiksi tarkkojen speksien mukaan (plan-driven) Suihkulähdemalli Toteutetaan ensin, dokumentoidaan sitten Protoilu Kehitellään ensin prototyyppi, jonka perusteella tarkennetaan speksejä Evoluutioproto (~iteratiivinen) Mockup (kertakäyttöinen) Iteratiivinen (RUP, agile-mallit kuten XP tai Scrum-viitekehys) Iteratiivinen/inkrementaalinen Tärkeintä tyytyväinen asiakas, sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen ja liiketaloudellisesti toimiva ohjelmisto Haikala & Mikkonen 2011, 34 IMPA, Prince2, PMI Haikala & Mikkonen 2011, Vesiputousmalli Haikala & Mikkonen 2011, Protoilu Pelander 2013, 14 Suihkulähdemalli (Pelander J Nurseus-järjestelmän kehittäminen. Opinnäytetyö, Tampereen amk.) Haikala & Mikkonen 2011

3 Ohjelmistojen yleisiä ominaisuuksien luokittelua
Koko (esim. ohjelmarivien määrä, käsiteltävän tiedon määrä) Reaaliaikaisuus vs. eräajo Hajautus/sulautus Luotettavuus (turvallisuuskriittisyys) Skaalautuvuus Ulkoiselle/sisäiselle tilaajalle Tuotteistusaste Haikala & Mikkonen 2011, 12-14 Koko: ohjelmarivien määrä, kehittäjien määrä, käsiteltävän datan määrä Reaaliaikaisuus: toiminnan oikeellisuus riippuu ajasta vs. suoritus päättyy ”kohtuullisen” ajan kuluessa Hajautus: rinnakkaiset suoritukset, integrointi, rajapinnat eri toimintojen välillä tai laitteen ja ohjelman välillä Luotettavuus: virhetilanteista toipuminen (häiriöttömyys) -> varajärjestelmät. Turvall. Kriittisyys virheellinen toiminta: 1. epämukavuus käyttäjälle, 2. siedettävät rahanmenetykset, 3. ihmishenkien menetykset ict2td005

4 Vesiputousmalli Esiselvitys Määrittely Suunnittelu Toteutus Testaus
(dokumentointi) Käyttöönotto Ylläpito VS. Ketterän kehityksen malli Ennakkosuunnittelun ansiosta tiedetään tarkat tavoitteet, todellisuudessa tarkat tavoitteet usein muuttuvat matkan varrella Etukäteen aikataulutus tarkka, todellisuudessa projekti venyy Tilaajalle luovutetaan kerralla valmis hanke Tilaajalle helppo: kokonaiskustannus, valmistumisaika ja lopputulos juridisilla sopimuksella muuttumattomat. Sopimusneuvottelun jälkeen sitoo vähemmän resursseja tilaajalta Dokumentointi tehdään yleensä lopussa kerralla kuntoon (vrt. suihkulähdemalli) Haikala Mikkonen 2011, 37 ICT2TX007

5 Ketterä kehitys Esiselvitys Tavoitemäärittely
VS. Vesiputousmalli Etukäteen sekä koko hankkeen että julkaisujen valmistumispäivät tarkkoja, saavutetut tulokset eivät Tilaajalle luovutetaan toimintakelpoinen versio dokumentoituna noin kuukauden välein Tilaajan helppo lisätä, muuttaa tai poistaa vaatimuksiaan ja toiveitaan Ongelmana voi olla ohjelmistoarkkitehtuurin rapautuminen Testaukseen ja dokumentointiin käytetään enemmän aikaa Sitoo tilaajan resursseja enemmän Tapaamiset vievät paljon aikaa, erityisesti, jos hanke on uusi ja ennen kokematon sovelluskehittäjille tai tilaajalle Vaatii tilaajan paneutumista hankkeeseen koko kehitystyön ajan. Vaatii keskinäistä luottamusta, toisaalta hanke on helppo tarvittaessa lopettaa. Esiselvitys Tavoitemäärittely Iteraatiot 1kk (~julkaisu) Määrittely Suunnittelu + ylläpitodokumen Toteutus + ylläpitodokumen Testaus + dokumentaatio Katselmointi Tilannearvio Käyttöönotto Ylläpito

6 Vastuualueet ohjelmistokehityksessä
Liiketoiminnan ymmärrystä (it-tradenomi :-) Vaatimusmäärittelijä Projektipäällikkö Dokumentoija Organisoija Koodaaja Käyttöliittymäsuunnittelija Testaaja Tietokantaosaaja, sql-osaaja Asiakasyhteyshenkilö Tietoturva-asiantuntija Infrastruktuurin (laitteet ja tietoverkot) asiantuntija Arkkitehtuurin asiantuntija Ict-2tx007

7 Asiakasprojektin työnkulku
Kehitysympäristö Integraatio Testausympäristö Tuotantoympäristö Jatkuva testaus Haikala & Mikkonen 2011, 58 ict2td005


Lataa ppt "(mukaellen Haikala & Mikkonen 2011, 29)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google