Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestöt ja kunta – kumppanuuden uudet askeleet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestöt ja kunta – kumppanuuden uudet askeleet"— Esityksen transkriptio:

1 Järjestöt ja kunta – kumppanuuden uudet askeleet
JAKE-verkostopäivä, Joensuu, Tiedepuisto

2 Kevät 2014 Poiminta 2.4.2014 palautteesta…
Millaista hyötyä näet JAKE-hankkeesta? ”Vaikea sanoa tässä vaiheessa – kovimmat odotukset liittyy kunta-järjestö yhteisen rakenteiden kehittämiseen”

3 Kehittämisverkosto Yhteinen oppimis- ja kehittämisrakenne
KERA asiantuntijuus JAKE-verkoston kehittämispäivät 2 x 2 pv/vuosi. Toiminnan operationaalinen rakenne Johtoryhmä Yhteistyö-koordinaattori + projektitiimi Teematyöryhmät Teematapaamiset 3 x ½ päivä vuodessa Terveys Monikult-tuurisuus Kylähyvinvointi Vapaaehtois-toiminta

4 RAY rohkaisee keskinäiseen yhteistyöhön
RAY:n avustusstrategian 2012–2015 yhdeksi missioksi on kirjattu, että järjestöt löytävät yhdessä kuntien kanssa keinoja yhdistää raha-automaattiavusteinen järjestötyö ja julkinen palvelujärjestelmä ihmisiä hyödyttävällä tavalla. RAY rohkaisee järjestöjä sekä keskinäiseen yhteistyöhön että aktiiviseen kumppanuuksien ja yhteistoimintamahdollisuuksien etsimiseen kuntien, yritysten ja muiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa.

5

6 Yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuden ominaispiirteet

7 Järjestö-kuntayhteistyön edellytykset Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen: (2013) Yhteistyöllä hyvinvointia. Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu Tärkein edellytys on yhteinen tavoite ja se, että kaikki yhteistyötahot hyötyvät Resurssit ja jatkuvuus Onko kunnalla resursseja sisällyttää yhteistyöhankkeessa kehitetty toiminta osaksi omaa toimintaa? Yhteydenpito ja tiedottaminen Kuntatoimijoiden paljous ja hajanaisuus vs. järjestöjen pirstaleisuus ja keskinäisen yhteistyön puute Toimintakulttuurin erojen tiedostaminen Ideoligisuus, vapaus vs. hierarkisuus, säännöt ja lait Haaste: Ympäröivän yhteiskunnan muutokset

8 Ote sote-lakiluonnoksesta 8 § hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa
……… ja tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kunnan tehtävä!

9 Pohjois-Karjalan kuntien hyvinvointikertomusten
Mihin ikäryhmiin Pohjois-Karjalan kuntien hyvinvointikertomusten painopisteet painottuvat? Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima (3) Kaikki ikäryhmät (yhteisesti) (4) Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (14) Nuoret ja nuoret aikuiset (10) Työikäiset (10) Ikäihmiset (10)

10 Kotona asumisen tukeminen
Terveys (30) Palvelut, rakenteet (26) MT-palvelut Suun terveys Moniammatilliset palvelut Fyysinen aktiivisuus esteettömyys kehitysvammapalvelut Päihteet Ylipaino asuminen Lasten ja nuorten palvelut hoitopolut diabetes terveyserot Työ- ja toimintakyky Kotona asumisen tukeminen mielenterveys opetus Keskiössä Nuorisotyöttömyys Syrjäytymisen ehkäisy Vanhemmuuden tukeminen Työllisyyden tukeminen osallisuus Turvallinen lapsuus Työttömyys Nuorten yhteisöllisyys Työllisyys (12) Yhteisöllisyys (22)

11 Hyvinvointijohtaminen kunnan johtamisjärjestelmässä
(THL 2010, 15)

12 Kuntien ja yhdistysten hyvinvointiyhteistyö
Tavoite: Saada yhdistykset voimakkaammin mukaan kuntien hyvinvointityön suunnittelemiseen, toteutukseen ja arviointiin Foorumitominnallako? Juurrutus: hyvinvointikertomus ja sen vuosikellot Mahdollisuus: hyvinvointikoordinaattori Kuntakohtaisen hyvinvointitiedon kokoaja, arvioija, tiedottaja – siksi myös foorumitoiminnan keskiössä

13 Järjestö-kunta pilottikokeilut
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen teemaryhmä/-foorumi Kyläyhteisöjen teemaryhmä/-foorumi 19.12 Yhteinen järjestöfoorumi (4.8.) 30.10.

14 Yhteisen tekemisen tavoitteet
ISO-JAKE KEHITTÄMIS-VERKOSTO TERVEYS KYLÄTOIMINTA MONIKULTTUURISUUS VAPAAEHTOISTYÖ Tavoite: Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen Pilottikokeilu kunnat: Liperi Outokumpu Juuka Kontiolahti ? Tavoite: Järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen Tavoite: Järjestöviestinnän kehittäminen

15 Kohti uusia näkökulmia!


Lataa ppt "Järjestöt ja kunta – kumppanuuden uudet askeleet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google