Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Varhaiskasvatuspalveluiden visio Varhaiskasvatuksesta hyvä alku lapsen kasvulle, kehitykselle.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Varhaiskasvatuspalveluiden visio Varhaiskasvatuksesta hyvä alku lapsen kasvulle, kehitykselle."— Esityksen transkriptio:

1 Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Varhaiskasvatuspalveluiden visio Varhaiskasvatuksesta hyvä alku lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatuspalveluiden missio Varhaiskasvatuspalvelumme edistää lasten hyvinvointia yhdessä perheiden kanssa. Tarjoamme monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta lapsen kehityksen ja oppimisen tueksi.

2 Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa ohjaavat arvot Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukasta ja monipuolista päivähoitopalvelua ja esiopetusta, niitä tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Kokkolan varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu valtakun- nalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja keskeistä on lapsen ihmisarvo. Kaksikielisen Kokkolan kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasva- tuspalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kysyntään perustuen kaupungin kaikilla alueilla. Lapsilähtöisyys Tasa-arvoisuus Turvallisuus Oppimaan kannustaminen Kestävä kehitys

3 Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet varhaiskasvatuspalveluissa Toiminnallinen tavoite Aikataulu ja toteutusvastuu Mittaaminen ja arviointi Monipuoliset, riittävät, laadukkaat palvelut ja palvelujen keskittä- minen alueellisesti. Pyritään tur- vaamaan perheille palvelut - päivä- hoitopaikka mahdollisimman lähel- tä kotia – turvallisuus. Vaikutetaan yhteisiin rakennushankkeisiin kuntalaisten asuinalueille – palvelut omalla alueella lisäävät viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Jatkuvaa toimintaa. Vastuullisena varhaiskasvatuspalvelut. Asiakaskyselyt huoltajille sekä palautteen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Turvata lain ja asetuksen määrittelemät palvelut. Varhaiskasvatuspalvelut kehittää muiden vastuualueiden kanssa yhteistoiminnallista ja prosessi- maista toimintatapaa sivistys- toimen hallintoon. Sähköisen asioinnin kehittäminen. Vastuullisena varhaiskas- vatus tj (yhdessä muiden vastuualuejohtajien kanssa). Vastuualuerajat ylittävä sivistystoimen tiimityö on vakiinnuttanut toimintansa. Varhaiskasvatuspalvelut osallistuu sivistystoimialan sähköisen asioinnin kehittämis- työhön. Kuntarekry – rektytoinnin apuna. Vastuualue sopeuttaa toimintansa sopeuttamisohjelman mukaiseen käyttötalouskehykseen. Vuosittainen seuranta. Vastuullisena opetus- ja kasvatuslautakunta. Sopeuttamisohjelman toimeen- pano.Vastuualue sopeuttaa toi- mintansa sopeuttamisohjelman mukaiseen käyttötalouskehyk- seen kuitenkin lakia ja asetusta noudattaen.


Lataa ppt "Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelma 2014-2017 Varhaiskasvatuspalveluiden visio Varhaiskasvatuksesta hyvä alku lapsen kasvulle, kehitykselle."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google