Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKOKE Turun normaalikoulussa 0802211 PM/MH. Mikä TUTKOKE?  Tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminta  Tavoite määritelty harjoittelukoulujen strategiassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKOKE Turun normaalikoulussa 0802211 PM/MH. Mikä TUTKOKE?  Tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminta  Tavoite määritelty harjoittelukoulujen strategiassa."— Esityksen transkriptio:

1 TUTKOKE Turun normaalikoulussa 0802211 PM/MH

2 Mikä TUTKOKE?  Tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminta  Tavoite määritelty harjoittelukoulujen strategiassa  v. 2020 ”Harjoittelukoulut …osallistuvat tutkimus- ja kehittämistyöhön.”  http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamistoiminta http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamistoiminta 15.12.2014

3 KOKEILU, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUSTYÖ  Harjoittelukouluverkosto kehittää tutkimusorientoitunutta ohjattua harjoittelua.  Harjoittelukoulut mahdollistavat henkilöstön tutkimus- ja kokeilutoimintaa ja luovat edellytykset yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.  Harjoittelukoulut toimivat tutkimusympäristöinä ja luovat edellytyksiä tutkimukselle ja sen edellyttämälle yhteistyölle. 15.12.2014

4 TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISSTRATEGIA Harjoittelukoulut ovat osa yliopistoa. Tämä mahdollistaa  tieteelliseen tutkimukseen perustuvan opettajankoulutuksen  harjoittelukoulujen tiedeperustaisen kehittymisen / kehittämisen alueellisina tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluina 15.12.2014

5 Harjoittelukoulujen rooli tutkimus-, kehittämis- ja kokeilukouluina  Harjoittelukoulut toimivat ohjatun harjoittelun kouluina sekä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluina.  Harjoittelukoulujen opettajat ovat työnkuvansa perusteella kehittäjäopettajia.  Normaalikoulut eivät ole itsenäisiä tutkimusinstituutteja; suhde tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan vaihtelee sen mukaan, minkälaisia mahdollisuuksia eri yliopistoyhteyksissä on tarjolla. 15.12.2014

6  Harjoittelukoulut lähtevät mukaan ja liittyvät yliopiston tutkimushankkeisiin.  Normaalikoulut ovat aloitteellisia tutkimus- kokeilu- ja kehittämisideoidensa esille nostamisessa ja etsivät aktiivisesti niihin parhaita kansallisia ja/tai kansainvälisiä kumppaneita yhteistyössä oman yliopistonsa kanssa. 15.12.2014

7 Harjoittelukoulut  soveltavat hankkeissaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa,  mahdollistavat henkilökuntansa tutkimus- ja kokeilutoimintaa,  kehittävät tutkimusorientoitunutta ohjattua harjoittelua jo olemassa olevien rakenteiden kautta,  toimivat yhteistyökumppaneina muiden tutkimustahojen kanssa,  toimivat tutkimus- kokeilu- ja kehittämisympäristöinä, joilla on em. toimintaa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti/kansainvälisesti sekä  edistävät muuta tieteellistä tutkimustoimintaa. 15.12.2014

8 Jokaisella harjoittelukoululla on asiantuntijarekisteri ja lisäksi harjoittelukoulut ovat verkottuneet tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa ja voivat toteuttaa  yhteisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita,  eri alueiden asiantuntijoiden yhteistyötä,  hakea rahoitusta  toimia välittäjinä eri yliopistojen tutkimustoiminnassa 15.12.2014

9 Tutkoke Turun normaalikoulussa Kukin harjoittelukoulu on perustanut tutkimuksen, kokeilun ja kehittämisen yhteistyöryhmän, joka  koordinoi ja kehittää sellaista yliopistossa, sen eri tiedekunnissa ja laitoksissa toteutuvaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä, jossa normaalikoulu voi olla mukana. Jokaisella harjoittelukoululla on tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminnan strategia  Turun normaalikoulun Tutkoke-strategia Turun normaalikoulun Tutkoke-strategia 15.12.2014

10 Tutkoke-rakenteet  Turun normaalikoulun ja yliopiston yhteistyöryhmä:  tutkoke-toiminnasta vastaava rehtori ja koordinaattorit sekä Turun opettajankoulutuslaitoksen ja ainelaitosten edustajat Veli-Matti Hakanen, Pirjo Mikkola, Mervi Hiilovaara-Teijo (TNK), Eila Matikainen (OKL)  Turun normaalikoulun tutkoke-ryhmä:  Tutkoke-työhön aktiivisesti orientoituneet lehtorit, toiminnasta vastaava rehtori ja koordinaattorit. Ryhmä kutsuu jäseniä sekä yksilöllisellä että avoimella kutsulla.  Tutkoke-koordinaattorit: Pirjo Mikkola, Mervi Hiilovaara-Teijo  Yhteistyö Rauman normaalikoulun kanssa (Talvikki Lehtinen) 15.12.2014

11 Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan strategia 2011-2014 Turun normaalikoululla on erityisiä vahvuusalueita tutkimus-, kokeilu ja kehittämistyössään:  monikulttuurisuus ja interkulttuurinen pedagogiikka,  vieraalla kielellä opettaminen ja oppiminen (CLIL),  yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen,  tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa,  joustava perusopetus (JOPO) sekä  erilaisen oppijan ohjaaminen  ym. 15.12.2014


Lataa ppt "TUTKOKE Turun normaalikoulussa 0802211 PM/MH. Mikä TUTKOKE?  Tutkimus-, kokeilu ja kehittämistoiminta  Tavoite määritelty harjoittelukoulujen strategiassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google