Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OSAAMISTA TYÖHÖN Työelämäpalvelut toimintaan - 1. vaihe v

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OSAAMISTA TYÖHÖN Työelämäpalvelut toimintaan - 1. vaihe v"— Esityksen transkriptio:

1 OSAAMISTA TYÖHÖN Työelämäpalvelut toimintaan - 1. vaihe v
OSAAMISTA TYÖHÖN Työelämäpalvelut toimintaan vaihe v vaihe v Projektipäällikkönä työelämäpäällikkö Maija-Leena Kaikkonen

2 HANKKEEN TARKOITUS Yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja uudistaminen, työssä jaksamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen Kiipulan erityisosaamisen ja palvelujen (osaamis- ja työhyvinvointipalvelujen) asiakaslähtöinen yhdistäminen ja kehittäminen. Prosessiorganisaatioon siirtyminen ja uuden palveluprosessin TYÖELÄMÄPALVELUIDEN synnyttäminen, toimintakuntoon saattaminen ja kehittäminen Hanke toteutetaan yhteistyössä asiakasyhteisöjen kanssa suunniteltavista räätälöidyistä, ajantasaisista henkilöstön työelämä- ja oppimisvalmiuksia parantavista arviointi-, suunnittelu-, kehittämis- konsultointi- ja ohjauspalveluista sekä osaamis- ja työhyvinvointipalvelujen kokonaisuuksista.

3 ASIAKKAAN POLUN TOIMINTAPROSESSIT KIIPULASSA

4 TYÖELÄMÄPALVELUT -PROSESSI
Kiipulan työelämäpalvelut on läpi koko organisaation kulkeva palveluprosessi, joka kokoaa kiipulalaisen erityisen ja moniammatillisen osaamisen palvelemaan ja kehittämään työelämää. Prosessissa koordinoidaan Kiipulan eri palvelukokonaisuuksien työelämäyhteistyötä ja rakennetaan yhteistyöverkostoja elinkeinoelämän, työelämän ja rahoittajayhteistyökumppaneiden kanssa. Prosessissa kartoitetaan myös kiipulalaista työelämäosaamista ja kehitetään työelämälähtöisiä toimintamalleja ja työmenetelmiä. Kaikki Kiipulan TYKE-hankkeet ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskustoiminta on kootusti Työelämäpalvelut-prosessin sisällä Viitekehyksenä on Työterveyslaitoksen kehittämä työkykymalli (Juhani Ilmarinen ym.).

5 TYÖKYKY Työkykyä voidaan kuvata talona, jossa on neljä kerrosta. Kolme alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja. Neljäs kerros kuvaa työtä ja työoloja. Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta. Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti ihmisen työelämän kuluessa tavoitteena niiden yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn muuttuessa. (Lähde: TTL, Ilmarinen) TYÖ JA TYÖOLOT työn muuttuminen työympäristötekijät psyykkinen ja fyysinen kuormitus TYÖYHTEISÖ työn hallinta ja henkinen hyvinvointi TYÖ JA TYÖOLOT ilmapiiri osallistuminen ja kehittäminen ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN henkilöstöjohtaminen muutoksen hallinta työyhteisöristiriitojen hallinta

6 MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON SAATU AIKAAN?
On sovittu (toimintastrategiassa ja -suunnitelmassa): Linjaukset TYPA -tuotteille ja -palveluille Yhteisen näkemyksen löytyminen sille, millainen viitekehys ja filosofia palvelujen taustalla on Asiakassegmentointi eli kenelle työelämäpalvelut prosessi tuottaa palveluja Miten näitä palveluja tuotetaan, millä resursseilla Pelisäännöt työelämäpalvelujen toiminnalle: organisoituminen, tarjousprosessin kuvaus, markkinointisuunnitelma, miten palveluja tuotetaan ja millä resursseilla

7 On toteutettu ja tuotettu:
Sisäistä koulutusta (mm. markkinointi, tuotteistaminen) Palvelutarjottimen uudistaminen ja osaamisen yhdistämisellä saatujen tuotteiden ja tuotepakettien nostaminen tarjottimelle tuotteita mm. osaamisen kartoitukset, työkyvyn kartoitukset, työhyvinvointipäivät, työyhteisövalmennukset, muutosvalmennukset, alaiskoulutukset, työnohjaus ja prosessikonsultointi, teemoitetut kuntoremontit Pilotoitu hankkeita, joissa Kiipulan moniammatillinen ja erityinen osaaminen yhdistetty (esim. yritysten muutoksiin liittyvät valmennukset ja tukitoimet, osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet, Hml:n kaupungin tykes-hanke liittyen varhaisen puuttumisen mallin edelleen kehittämiseen) Kehitetty kumppanuuksia: kumppanuussopimukset Osuuskauppa Hämeenmaan ja Lassila&Tikanojan kanssa Opeteltu ja opittu tekemään töitä yhdessä (aikuiskoulutus, kuntoutus, erityisopetus)

8 TAVOITTEITA JA HAASTEITA VUODELLE 2009
Työelämäpalvelut-prosessin vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen Kiipulassa ja yhteistyö- ja asiakasverkostoissa; aseman vahvistaminen työelämän kehittämis- ja palvelukeskuksena Kiipulan työelämäosaamisen ja kyvykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen, kiipulalaisen työelämälähtöisen toimintamallin ja työmenetelmien edelleen kehittäminen Oppimisen, tiedonsiirron ja pysyvien vaikutuksien edistäminen Laadukas, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja kustannustehokas toiminta


Lataa ppt "OSAAMISTA TYÖHÖN Työelämäpalvelut toimintaan - 1. vaihe v"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google