Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elämänhallintatyöryhmän kokous

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elämänhallintatyöryhmän kokous"— Esityksen transkriptio:

1 Elämänhallintatyöryhmän kokous 8.3.2013
Marja-Leena Parto-Koski laatujohtaja / hyvinvointikoordinaattori

2 Kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman (elinvoimaisen kunnan strategian) runko
Esipuhe (kunnanjohtaja) Globaalit ja kansalliset megatrendit ja niiden vaikutukset kunnan lähitulevaisuuden haasteisiin (varautuminen muutoksiin ja uudet toimintamuodot) Kunnan visio ja strategia vuoteen 2020 asti Kunnan nykytilan kuvaus 2013 hyvinvoivan ja elinvoimaisen ympäristön näkökulmasta väestörakenne ja huoltosuhde elinkeino- ja työpaikkarakenne koulutus- ja työllisyysrakenne maankäyttö ja saavutettavuus Sosiaali- ja terveys-, sivistys- ja sekä vapaa-ajan palvelurakenne ikäryhmittäin eriteltynä Kunnan tavoitetilan kuvaus hyvinvoivan ja elinvoimaisen ympäristön näkökulmasta Kuntastrategiaa toteuttavat horisontaaliset toimenpidesuunnitelmat (vuositaso, lts tavoitteet 2016 ja pts tavoitteet 2020 asti) - Elinkeinojen, maankäytön ja infrastruktuurin kehittämisen toimenpideohjelma Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämisen toimenpideohjelma Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpideohjelma Työikäisen väestön hyvinvoinnin, osaavan työvoiman varmistamisen ja osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimenpideohjelma Ikäihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpideohjelma Vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen eri väestöryhmien tarpeista johdettu toimenpideohjelma Toimenpiteiden kustannusvaikutukset vuositasolla ja vuoteen 2020 asti arvioiden Kunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan seuranta ja ohjaus : pohjautuen ensi vaiheessa (sähköiseen) hyvinvointikertomukseen ja siitä edelleen kehitettävään hyvinvoinnin ja turvallisuuden paikkatietopohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Lähde: LSSAVI Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

3 Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit
Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen 2. Kaikki ikäryhmät B. Elämänlaatu & -hallinta C. Henkinen hyvinvointi 3. Lapset, varhaisnuoret & lapsiperheet D. Terveys & toimintakyky 1. Kunnan rakenteet & elinvoima 4. Nuoret ja nuoret aikuiset E. Turvallisuus 7. Kuntalaisten palvelut 5. Työikäiset F. Opiskelu & työ G. Tasa-arvo & oikeudenmukaisuus 6. Ikäihmiset H. Asuminen & ympäristö I. Toimeentulo Lähde Anne Sormunen: TerPS2 -hanke

4 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmat ja ydinprosessit
Yhdyskunta ja ympäristö Kasvu ja kulttuuri Sosiaali- ja terv.palvelut Liikelaitokset ja osakeyhtiöt Punkalaidun Järjestöt Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden toimenpideohjelma Työikäisen väestön hyvinvoinnin, osaavan työvoiman ja osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen sekä elinkeinojen, maankäytön ja infrastruktuurin kehittämisen toimenpideohjelma Ikäihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpideohjelma Vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen eri väestöryhmien tarpeista johdettu toimenpideohjelma Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämisen ohjelma

5 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman työryhmät
Lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpideohjelma Kasvatusjohtaja Pekka Kares Työikäisen väestön hyvinvoinnin, osaavan työvoiman varmistamisen ja osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimenpideohjelma sekä elinkeinojen, maankäytön ja infrastruktuurin kehittämisen toimenpideohjelma Elinkeinojohtaja / Sasyp Mikko Nieminen, elinkeinoelämän edustaja Ikäihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen ohjelma Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika Vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen eri väestöryhmien tarpeista johdettu toimenpideohjelma Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämisen toimenpideohjelma Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki

6 Toimenpideohjelmien valmistelun pohja

7 Sotesin alueen hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden johtaminen
Valtuustot Kh:t Sotesin sosiaali- ja terveyslautakunta Kolmannen sektorin edustus (esim. liikunta-/ potilas-järjestöt, seurakunta) Elämänhallintatyöryhmä = hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmä Kh:n pj:t, kuntien johtajat, laatujohtaja, sote –johtaja Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun koordinaatiotiimi Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen työryhmät kunnittain = johtoryhmät Poikkihallinnolliset / poikkitoiminnalliset työryhmät Tarvittaessa teemakohtaiset työryhmät Kuntalaisten edustus Prosessit Toteuttavat suunnitelmien mukaisen toiminnan 7

8 Sotesin alueen hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden johtaminen
Valtuustot Hyväksyvät strategian, muut ohjelmat / suunnitelmat, jotka toteuttavat strategiaa Hyväksyvät talous- ja toimintasuunnitelmat Hyväksyvät hyvinvointikertomuksen Kh:t Toimeenpanevat valtuustojen päätökset Yhteistoiminta-alueen / Sotesin sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteistoimintasopimuksen ja terveydenhuoltolain mukainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho Tehtävänä seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestettyjä palveluja hyvinvointitarpeisiin vastaamiseksi Palvelusopimuksessa huolehtii strategisen suunnittelun velvoitteista Elämänhallintatyöryhmä Koordinoi ja kehittää eri toimijoiden laaja-alaista yhteistyötä Toimii hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmänä strategiset linjaukset yhteistoiminta-alueelle johtaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen suunnittelua, kehittämistä, toimeenpanoa ja arviointia

9 Sotesin alueen hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden johtaminen
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun koordinaatiotiimi Vastaa ajantasaisen hyvinvointi-, turvallisuus- ja valmiusasioiden tiedon jakamisesta kuntien johtoryhmille / toimijoille Tekee alustavia suunnitelmia / ehdotuksia hyvinvointi- ja turvallisuusasioista Toimii yhteystahona aluehallintovirastoon hyvinvointi- ja turvallisuusasioissa Johtoryhmät Toimivat poikkihallinnollisena / poikkitoiminnallisena hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen työryhmänä Perustavat tarpeen mukaan teemakohtaisia työryhmiä Johtavat strategian, suunnitelmien ja ohjelmien käytännön toiminnan toteuttamista: tiedolla johtaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely, osaamisen vahvistaminen, ennakkoarvioinnin koordinointi, alueellinen yhteistyö, seuranta ja arviointi Prosessit Toteuttavat strategian, suunnitelmien ja ohjelmien mukaista toimintaa Vastuuhenkilöt Kunnissa kuntien johtajat vastaavat omien kuntiensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä Yhteistoiminta-alueella kuntien johtajat ja laatujohtaja / hyvinvointikoordinaattori


Lataa ppt "Elämänhallintatyöryhmän kokous"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google