Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut"— Esityksen transkriptio:

1 LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut

2 Kaasuilla on terveydenhuollossa monenlaisia käyttötarkoituksia.
Kaasulaskut Kaasuilla on terveydenhuollossa monenlaisia käyttötarkoituksia. Niitä käytetään hengityskaasuina. Nesteytettyjä kaasuja käytetään jäädytykseen. Paineilma, joka on pääasiassa typen ja hapen seos, käytetään tiettyjen laitteiden käyttövoimana ja kuivatukseen. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

3 Kaasulaskut Kaasupullot merkitään värikoodeilla, jotka on maalattuina pullon suuosaan. Esim. Hapen värikoodi on valkoinen, ilokaasun sininen, heliumin ruskea. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

4 Kaasulaskut Kansainvälisen SI-järjestelmän (SI-järjestelmä koostuu seitsemästä perusyksiköstä suureille pituus, massa, sähkövirta, aika, lämpötila, ainemäärä ja valovoima. ) paineen perusyksikkö on Pascal (Pa). Terveydenhuollossa käytetään toisia yksiköitä. Esim. 1 bar ( baari, tunnus bar, paineen yksikkö)= normaali ilman paine n Pa. Millibar, mbar= 0,001 bar, käytetään kaasujen paineen ilmoittamisessa. Saadaan tieto siitä, kuinka monta kertaa suurempi paine kaasusäiliössä on verrattuna ilmanpaineeseen. mmHg= elohopeamillimetri, käytetään mm. verenpaineen mittauksessa. 760mmHg=1bar cmH20= Vesisenttimetri, käytetään mm. hengityspaineen mittauksiin. Kp/cm2= vanha yksikkö, käytetään esim. paineenalennusventtiilien yhteydessä. 1 kp/cm2 on noin. 1 bar. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

5 p x V = vakio Kaasulaskut p = kaasun paine V = kaasun tilavuus
BOYLEN KAASULAKI= Silloin kun aine on kaasumaisessa olomuodossa kuten happi, typpi ja helium paineistetuissa pulloissa niiden paine ja tilavuus noudattavat lakia p x V = vakio p = kaasun paine V = kaasun tilavuus Lämpötilan T on oltava mittauksen aikana sama, vakio, jotta laki pitäisi paikkansa. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

6 Kaasulaskut Boylen lakia käytetään useimmiten happikaasun riittävyyden määrittämiseen. Kaasut ovat säiliöissä (pulloissa) ainoastaan kaasumaisessa olomuodossa ja siksi ne siis noudattavat boylen lakia. Kun kaasua virtaa pullosta ulos, kaasun paine pullossa vähenee. Mittaamalla jäljellä oleva kaasun paine kaasupullon mittarista, voidaan laskea, paljonko käytettävää kaasua on vielä jäljellä. Kaasupulloon pitää aina jättää pieni ylipaine, sitä ei saa kokonaan tyhjentää, jotta pullon sisältöön ei tulisi ulkopuolelta haitallisia aineita. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

7 Kaasulaskut Esimerkki 1
Kymmenen litran happipullon painemittari näyttää painetta 180 bar. Ambulanssi vie potilasta Helsinkiin, jonne on noin 1,5 tunnin matka. Potilas tarvitsee happea 6 litraa minuutissa. Riittääkö happipullon sisältö koko matkan ajaksi? Lasketaan ensin pullossa olevan hapen tilavuus normaalipaineisena. V2=p x V, missä p= pullossa vallitseva paine ja V= pullon tilavuus. V2= 180 x 10l= 1800l Tätä kaasumäärää kulutetaan siis nopeudella 6l/min. Happea riittää ajaksi 1800:6= 300 minuutiksi 300min=300:60=5h V: Pullo siis riittää mainiosti 1,5 h matkaan. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

8 Kaasulaskut Esimerkki 2
Kello on 22 illalla. Osastolla on 20 litran happipullo, jonka painemittari näyttää 120 bar. Potilaalle annetaan happea 4 litraa minuutissa. Kuinka kauan happipullon sisältö riittää? Joudummeko kutsumaan kiinteistöhuollon vaihtamaan pulloa yöllä vai riittääkö happi klo:7.00:ään aamulla, jolloin kiinteistöpalvelu tulee töihin? Happipullon on riitettävä klo:22.00:sta klo:7.00:ään eli 9 h. V2= p x V = 120 x 20l= 2400l Kaasumäärää kulutetaan nopeudella 4 l/min eli 2400l : 4 l/min= 600min 600min : 60 min/h = 10 h V: Happea siis riittää 10 tunniksi. Meidän ei tarvitse kutsua kiinteistöhuoltoa vaihtamaan happipulloa yöllä. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori

9 Lähteet Ernvall S., Pulli A., Salonen A-M., Nurminen M-L. & Kaukkila H-S Lääkelaskenta painos. Sanoma pro Oy. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori


Lataa ppt "LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google