Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto1 CAF mallin rakenne ja sisältö Lisätietoja:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto1 CAF mallin rakenne ja sisältö Lisätietoja:"— Esityksen transkriptio:

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto1 CAF mallin rakenne ja sisältö Lisätietoja: www.vm.fi/CAF CAF@vm.fi

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto2 CAF –mallin rakenne Johtajuus TOIMINTA TULOKSET Prosessit ja muutos- johtaminen Keskeiset suorituskyky - tulokset Asiakas- ja kansalaistulokset Henkilöstötulokset Kumppanuudet ja resurssit Strategiat ja toiminnan suunnittelu Yhteiskunnalliset tulokset Henkilöstö- johtaminen - Keskeiset suorituskyky- tulokset INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto3 Arviointialueet 1-5 käsittelevät toimintatapoja miten hyvin organisaatio suoriutuu tehtävistään, ne piirteet jotka määrittävät sen miten organisaatio onnistuu arvioinnit toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukon avulla Arviointialueet 6-9 arvioinnin kohteena tulokset tulokset tai tuotokset joita organisaatio saavuttaa arvioinnit tulosarviointialueiden pisteytystaulukon avulla

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto4 CAF ja EFQM Molemmissa 9 arviointialuetta, jotka tarkastelevat pääosin samoja asioita. CAF:n arviointikohdissa painottuu enemmän julkisen sektorin organisaatioiden piirteet (esim. poliittisen päätöksenteon rooli). EFQM tarkastelee kaikkia ulottuvuuksia tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. CAF:n pisteytyslogiikka on suurpiiteinen ja kevyt verrattuna EFQM-malliin. CAF:n käytöstä on helppo haluttaessa jatkaa EFQM-malliin

5 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto5 Arviointialueiden rakenne Esim. Arviointialue 3: Henkilöstöjohtaminen > määritelmä > avainkohdat Alakohdat, tarkastelukohdat (tässä esim. 3.1 – 3.3) Esimerkit (tässä esim. 3.1 a-k, jne...)

6 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto6 Arviointialue 3: Henkilöstöjohtaminen Tarkastele, mitä organisaatio tekee 3.1 Suunnitellakseen, johtaakseen ja kehittääkseen henkilöstöresursseja suhteessa strategioihin ja toiminnan suunnitteluun 3.2 Hyödyntääkseen henkilöstön osaamista organisaatiotason tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi 3.3 Kehittääkseen vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia henkilöstön osallistamiseksi

7 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto7 Arviointialue 7: Henkilöstötulokset 7.1 Henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaation taso henkilöstön subjektiiviset kokemukset, esim. työtyytyväisyyskyselyjen tulokset 7.2 Henkilöstötulosten indikaattorit henkilöstöä koskevat objektiiviset mittarit, esim. sairauspoissaolojen määrä

8 VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto8 HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN HENKILÖSTÖ- TULOKSET Toiminta Tulokset Innovatiivisuus ja oppiminen esimerkiksi: millainen työtyytyväisyyskysely on käytössä? miten sen sisältöä kehitetään? miten siihen vastaamista motivoidaan? miten sen tuloksia käsitellään? miten kehittämistoimet käynnistetään? esimerkiksi: millaisia tulokset ovat? huom! tulostrendit 3-5 vuotta miten vastausprosentti kehittyy? miten kehittämistoimet ovat vaikuttaneet? tulokset suhteessa muihin?


Lataa ppt "VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.1.2006Hallinnon kehittämisosasto1 CAF mallin rakenne ja sisältö Lisätietoja:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google