Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen koulutuksen kielikoe

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen koulutuksen kielikoe"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen koulutuksen kielikoe
Kamut-päättöseminaari Tuuli Hulmi-Lassila

2 Kielikokeen kehittäminen
Projektiin liittyvä verkostoyhteistyö alkoi keväällä 2009 ja loppuu keväällä 2011. Hesote, Helpa, Heltech, Varia, Omnia, Turun ammatti-instituutti ja Salon seudun ammattiopisto Lisäksi muutamat amm. oppilaitokset pilotoivat kevään 2011 koetta. Mukana s2-opettajia ja opoja Yhteiset kielikokeet toteutettiin 2010 ja 2011 yhteishauissa.

3 Hankkeen taustaa Oph: Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan testata hakijoiden kielitaitoa. Kielitestauksen käytännöt ovat olleet kirjavia. Opiskelija saattoi joutua useampaan kielikokeeseen. Tavoitteena oli yhtenäistää ja järkiperäistää kirjavaa kielikoekäytäntöä ja muodostaa yhteinen käsitys riittävästä kielitaidosta.

4 Miksi kielikoe? Kielitestaus on sekä opiskelijan että oppilaitoksen etu. Puutteellinen kielitaito hidastaa opintoja, heikentää motivaatiota ja opiskelija turhautuu. → Opintojen keskeyttämisen riski kasvaa. Opintonsa keskeyttänyt nuori syrjäytymisuhan alla. Ammatillisessa koulutuksessa liian heikko kielitaito voi olla turvallisuusriski. Nuoren etujen mukaista on ohjata hänet sopiviin opintoihin. Esim. mava-koulutus, jos kielitaito ei riitä.

5 Oph:n maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys (2009):
Yleisin keskeyttämisen syy on opetuskielen ja alan ammattikielen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet. Kysely kahden pääkaupunkiseudun ammatillisen oppilaitoksen opettajille opiskelijoiden suomen kielen taidon puutteista ja niiden ilmenemisestä (2010).

6 Ammattiopettajien näkemykset vahvistavat käsitystä, että liian heikolla kielitaidolla koulutukseen valittu on vaarassa syrjäytyä opinnoista. → Ei ole syytä pitää kielitestausta epätasa-arvoisena kohteluna, jonka tarkoituksena olisi estää jatko-opintoihin siirtyminen.

7 Mitä kielikokeella mitataan?
Suomen kielen taitoa yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisin kriteerein Yleiskielitaitoa, ei ammattialakohtaista Kielitaito tasolla B1.2 (sujuva peruskielitaito)

8 Kielikokeen rakenne Kirjallinen koe Haastattelu
Luetun ymmärtäminen (teksti + 2 tehtävää) Kirjoittaminen (2 tehtävää) Rakennetehtävä (monivalinta) KIELIKOE_2011_valmis.doc Haastattelu Kysymysten ymmärtäminen Puheen tuottaminen

9 Voiko riittävän kielitaidon osoittaa muuten?
Päällekkäisten testausten vähentäminen Mitä peruskoulun s2- tai suomi äidinkielenä -arvosana kertoo hakijan kielitaidosta? Kielikoeverkosto sopi yhteisistä korvaavuuksista. Kielikokeen korvaavuudet 2011.doc

10 Riittääkö kielitaito ammatillisessa koulutuksessa?
Kielikokeessa mitattiin yleiskielitaitoa. B1.2 tasolla opiskelija tarvitsee runsaasti lisätukea. Haasteena ammattikielen oppiminen On tärkeää lisätä ja kehittää s2-opetusta ja tukitoimia. Kielitaidon puutteet korostuvat teoriaopetuksessa ja kirjallisissa tehtävissä. Tavoite: Maahanmuuttaja täysivaltaisena ammattilaisena


Lataa ppt "Ammatillisen koulutuksen kielikoe"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google