Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 5

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 5"— Esityksen transkriptio:

1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 5
Faasipiirrokset, osa 3 Ternääristen ja monikomponenttipiirrosten tulkinta Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 5 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

2 Tavoite Oppia tulkitsemaan 3-komponentti-systeemien faasipiirroksia
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

3 Ternääriset tasapainopiirrokset
Vapaaenergiafunktiot ovat käyrien sijasta koveria pintoja, joilla on minimipiste Binäärisysteemien tangenttisuoria vastaavat vapaaenergiapintoja sivuavat tasot Tasapainot eivät ole sen monimutkaisempia kuin binäärisysteemeissäkään Graafisen esittämisen mahdollistamiseksi on kiinnitettävä useampia olosuhdemuuttujia (paineen lisäksi) Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

4 Ternäärinen pohjakolmio
Kärjet edustavat puhtaita komponentteja Sivut vastaavat binäärisysteemejä Lämpötila kuvataan kohtisuoraan koostumustasoa vastaan Koostumus luetaan kolmion sivuilta Asteikot kuvaavat etäisyyttä kolmion kärjistä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

5 Ternäärinen pohjakolmio
Kolmion sivun suuntainen suora  Sivun vastaista kärkeä edustavan komponentin pitoisuus on vakio Kärjen kautta piirretty suora  Kahta muuta kärkeä vastaavien komponenttien pitoisuuksien suhde on vakio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

6 Sideviivat Ternäärisen tasapaino-piirroksen isotermisen leikkauksen kaksifaasialueille piirrettyjä viivoja Niiden avulla voidaan esittää keskenään tasapainossa olevien faasien koostumukset ja määräsuhteet vrt. vipusääntö binäärisysteemissä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

7 Ternäärisistä faasipiirroksista tehtävät leikkaukset
Ternääristen tasapainopiirrosten tulkinta kolmesta ulottuvuudesta johtuen hankalaa jo yksinkertaisimmissakin tapauksissa  Kiinnitetään paineen lisäksi myös toinen olosuhdemuuttuja  Helpommin luettavat kaksiulotteiset piirrokset Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

8 Ternäärisistä piirroksista tehtävät leikkaukset
Leikkaus voidaan tehdä Isotermisesti kiinnittämällä lämpötila (a) Usein merkitään samaan kuvaan useita leikkauksia (b) Likviduspinnan esittäminen korkeuskäyrinä (b) Näkyvissä vain likviduslämpötilat - solidus ei näy kuvassa Kiinnittämällä yksi koostumusmuuttujista (c) Tällaiset leikkaukset toteuta kaikkia tasapainopiirroksille ominaisia piirteitä (d) Esim. ei voida soveltaa binääristä vipusääntöä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

9 Isotermiset leikkaukset
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

10 Isotermiset leikkaukset ja likviduspintojen esittäminen
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

11 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

12 Solidus- ja likvidus-pinnat ternäärisessä systeemissä
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

13 Ternäärinen eutektinen tasapaino
Likvidus- ja solidus-käyriä vastaavat pinnat Binääriset eutektiset pisteet (e1, e2 ja e3) “venyvät” laaksoiksi (e1E, e2E ja e3E), jotka yhtyvät ternäärisessä eutektisessa pisteessä (E) Ternäärinen eutektinen lämpötila < Binääriset eutektiset lämpötilat Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

14 Ternäärinen eutektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

15 Ternäärinen eutektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

16 Satulapiste Voi esiintyä ternäärisissä systeemeissä, joissa
Esiintyy välifaaseja On lukuisia eutektisia pisteitä Kahta eutektista pistettä yhdistävissä laaksoissa esiintyvä piste, jossa likvidus-pinnalla on sekä maksimi että minimi Maksimi esiintyy eutektisen laakson suunnassa likvidus- ja soliduspintojen sivutessa toisiaan Minimi esiintyy kohtisuorassa eutektista laaksoa vastaan laakson erottaessa kaksi puuroaluetta toisistaan Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

17 Satulapiste Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

18 Ternäärinen peritektinen tasapaino
Ternäärinen peritektinen lämpötila (TX) < Binäärinen eutektinen lämpötila (E) > Binääriset peritektiset lämpötilat (P1 ja P2) Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

19 Ternäärinen peritektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

20 Ternäärinen eutektis-peritektinen tasapaino
Ternäärinen eutektis-peritektinen lämpötila (TX) > Toinen binäärinen eutektinen lämpötila (E1) < Toinen binäärinen eutektinen lämpötila (E2) < Binäärinen peritektinen lämpötila (P) Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

21 Ternäärinen eutektis-peritektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

22 Ternäärinen eutektis-peritektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

23 Ternäärinen eutektis-peritektinen tasapaino
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

24 Vipusääntö kolmen faasin alueella
Faasien x, y ja z osuudet tarkastelupisteessä t: Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

25 Ternäärisessä faasipiirroksessa esiintyviä merkintöjä
Likviduspinnat Eutektiset, peritektiset ja monotektiset laaksot Satulapisteet Primäärijähmettymiskenttä/-faasikenttä Puhtaiden aineiden koostumukset Alkemaden viivat Poikkiviivat Alkemaden viivoissa Yhteensopivuuskolmiot Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

26 Likviduspinnat Isotermisinä korkeuskäyrinä ohuin viivoin esim. 100 C:een välein Merkitty käyrää vastaavat lämpötilat Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

27 Eutektiset, peritektiset ja monotektiset laaksot
Paksummat viivat Nuoli osoittaa laskevan lämpö-tilan suuntaan 1: Eutektinen 2: Peritektinen 3: Monotektinen Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

28 Satulapisteet Yksittäinen poikkiviiva eutektisisissa tai muissa laaksoissa Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

29 Primäärijähmettymiskentät (tai Primäärifaasikentät)
Eutektisten ym. laaksojen rajaamat alueet Kertovat 1. kiteytyvän faasin, kun kentän koostumusalueelle osuvaa sulaa jäähdytetään Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

30 Puhtaiden aineiden koostumukset
Avoin ympyrä Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

31 Alkemaden viivat Yhdistävät yhdisteiden koostumuksia kuvaavia pisteitä
Piirretty joskus kuvaajaan ja joskus erikseen Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

32 Poikkiviivat Alkemaden viivoissa
Kuvaavat kiinteän tilan liukoisuuksia Jos soliduspinnat olisi piirretty kuvaan, niin näitä ei tarvittaisi Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

33 Yhteensopivuuskolmiot
Alkemaden viivojen rajaamat kolmiot Sulan jähmettyttyä syntyneet kiinteät faasit voidaan lukea sen kolmion nurkista, jonka sisään sulan koostumus sijoittuu Esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

34 Esimerkki tasapainopiirrosten hyödyntämisestä terästeollisuudessa
Konvertterikuona koostuu Teräksen ja siihen liuenneiden aineiden hapettumistuotteista Vuorauksesta Kuonanmuodostajista ja flukseista  Yleensä silikaattipohjaisia oksidisulia (CaO, SiO2 sekä lisäksi pienempinä määrinä MgO, FeO, MnO, Al2O3) Kuonanmuodostus Si:n, Mn:n ja Fe:n hapettuminen oksideiksi Kalkin liukeneminen 2CaOSiO2:n stabiilisuusalueella aFeO on suuri  FeO:n pelkistyminen takaisin teräkseen Konvertterikuonan tehtäviä Epäpuhtauksien sitominen pois teräksestä Lämpöhäviöiden ehkäiseminen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

35 Konvertteriprosessin tarkastelu kuonatien avulla
Kuonatien avulla voidaan kuvata prosessin kulkua tasapainopiirroksia hyödyntäen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

36 Tehtävä Sula, jonka koostumus on: jäähdytetään 1450 C:een
40 % SiO2 30 % MgO 30 % FeO jäähdytetään 1450 C:een Mitä faaseja tasapainossa esiintyy Mitkä ovat eri faasien osuudet ja koostumukset? Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

37 Useamman kuin kolmen komponentin systeemit
Käytännön tilanteissa Lähes aina vähintään kolme pääkomponenttia Lisäksi epäpuhtaudet ym. pienempinä pitoisuuksina esiintyvät aineet  Binääriset ja ternääriset tasapainopiirrokset eivät ole riittäviä Useamman komponentin tasapainopiirrokset Faasisäännön soveltaminen ei ole ongelmallista Erilaiset tasapainotyypit vastaavia kuin binäärisissä ja ternäärisissä systeemeissä Olosuhdemuuttujien määrä kasvaa  Graafinen esittäminen vaikeaa  Kvaternäärisiä systeemejä (puhumattakaan monimutkaisemmista tapauksista) esitettäessä sidotaan lähes aina paineen ja lämpötilan lisäksi vähintään yksi pitoisuusmuuttuja Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

38 Kvaternääriset systeemit
Kärjet (A, B, C ja D) edustavat puhtaita aineita Särmät (AB, AC, AD, BC, BD ja CD) edustavat binäärisiä systeemejä Pinnat (ABC, ABD, ACD ja BCD) edustavat ternäärisiä systeemejä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

39 Kvaternääriset systeemit
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

40 Kvaternääristen systeemien leikkaukset
Jo isotermisenkin leikkauksen esittämiseen tarvitaan kolme ulottuvuutta  Mielekästä kiinnittää paineen ja lämpötilan lisäksi vähintään yksi pitoisuusmuuttuja  Kuvaajasta helpommin tulkittava Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

41 Kvaternääristen systeemien leikkaukset
2-ulotteinen leikkaus kvaternäärisestä tasapainopiirroksesta Piirretään 2 tetraedrin kahden eri tahkon suuntaista tasoa Leikkaussuora kuvaa tilannetta, jossa kaksi kvaternäärisen systeemin komponenteista esiintyy vakiopitoisuudella Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

42 Kvaternääristen systeemien leikkaukset
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

43 Kvaternääristen systeemien leikkaukset
Leikkaus on voidaan tehdä myös käyttäen tason päätepisteinä systeemissä esiintyvien välifaasiyhdisteiden koostumuksia Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

44 Liuosominaisuuksien esittäminen pohjakolmion avulla
Pohjakolmiota käytetään myös kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien esittämiseen Piirretään kuvaajaan tietyn ominaisuuden arvoja kuvaavia korkeuskäyriä samaan tapaan kuin likviduspintoja esitettäessä Voidaan nopeasti arvioida koostumuksen vaikutusta systeemin ominaisuuksiin kuten aktiivisuuteen, viskositeettiin, tiheyteen, pintajännitykseen, sähkönjohtavuuteen tai lämmönjohtavuuteen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

45 Liuosominaisuuksien esittäminen pohjakolmion avulla
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

46 Yhteydet tasapainopiirrosten ja ominaisuuskuvaajien välillä
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

47 Teema 1 - Kotitehtävä 5 Deadline = 15.10.2012
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012

48 Teema 1 - Kotitehtävä 5 Deadline = 15.10.2012
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2012


Lataa ppt "Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 5"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google