Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä
Lauri Rauhala kuvaa ja analysoi teoksessaan Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä (2005)  ihmisen kolmea olemassaolon muotoa; tajunnallisuus, kehollisuus, situationaalisuus

2 Tajunnallisuus Tajunnallisuus on yksi holistisen ihmiskäsitysteorian olemisen perusmuodoista, jonka avulla ymmärrämme ympärillä olevaa maailmaa. Mielen (noema) avulla ymmärrämme, tiedämme, tunnemme, uskomme, uneksimme jne. ilmiöt ja asiat joksikin. Mielen avulla syntyy merkityssuhde. Esimerkiksi mielikuva potilaana olemisesta, mielikuva hoitajasta ja hoitajana olemisesta, mielikuva siitä, mitä hoitaminen on Tajunnallisena olentona ihminen on enemmän tai vähemmän itsestään ja ympäristöstään tietoinen subjekti, joka kokee elämyksiä ja antaa asioille merkityksiä.

3 Kehollisuus Ihmisen olemassaolon kehollisuuteen liittyy aineellis-orgaaninen elämä. Sydän ei mm. pumppaa verta symbolisesti, vaan raskasta ja konkreettista työtä tehden, eivätkä munuaiset, maksa, ruoansulatus ym. järjestelmät tai elimet toimi käsitteellisesti, vaan entsyymejä tuottaen, ravinteita hajottaen jne.  Fyysisenä olentona ihminen on havaittavissa ja mitattavissa määrällisesti, sillä ihminen koostuu elimistä ja elintoiminnoista, joita voidaan tarkastella fysiologisin, biologisin ja kemiallisin keinoin

4 Situationaalisuus Ihmisen situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti. Osa ihmisen situation komponenteista osa määräytyy kohtalon omaisesti, jolloin ihminen ei itse voi olla vaikuttamassa omaan elämäänsä (esim. vanhemmat, sukupuoli, yhteiskunta, mihin syntyy jne.)

5 Osa situation komponenteista on itse valittuja, joiden avulla ihminen itse voi säädellä elämäänsä (esim. aviopuoliso, ystävät,opiskelu harrastukset, työ jne.) Situatio on aina yksilöllinen, vaikka eri henkilöillä voikin olla samankaltaisia tai samanlaisia situation rakennetekijöitä, kuten yhteiskunnalliset olot, ilmastolliset olosuhteet jne. 

6 Miten nämä kolme elementtiä tulisi huomioida, että ihminen kokoisi tulevansa hoidetuksi kokonaisen?


Lataa ppt "Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google