Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu"— Esityksen transkriptio:

1 Vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu
Tampereen työparimalli Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

2 Tulkkipalvelun valmisteluprosessi
Tulkkipalveluhakemus liitteineen Selvittelytyö Asiakkaan tapaaminen Hyötyykö asiakas tulkkipalvelusta Tarkistetaan mahdolliset muut tukitoimet Sopivan tulkin etsiminen Palvelusuunnitelmaneuvottelu ohjaus Tulkkipalvelupäätös seuranta Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

3 1. Hakemus Varsinaisen hakemuksen kunnan vammaispalveluun asiakas tekee itse Usein hakemuksen tekemisessä avustaa kuntouttava puheterapeutti, muut kuntouttajat, sairaalan työntekijät tai omainen Hakemukseen tulee liittää 1. puheterapeutin lausunto 2. lääkärinlausunto 3. mahdolliset muut asiantuntijalausunnot Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

4 2. Selvitys Hakemus postitetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle.
Sosiaalityöntekijä konsultoi puheterapeuttia ja sovitaan, miten toimitaan: aikataulu lisäarvioinnin tarve lisäselvitysten tarve Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

5 3. Tapaaminen Sovitaan yhteinen tapaaminen, jossa on mukana: Asiakas
Sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti Mahdollinen lähiverkko Mahdolliset yhteistyötahot (hoitava puheterapeutti, Tikoteekki…) Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

6 Neuvottelun sisältö Kerrotaan tulkkipalvelusta
Kartoitetaan tulkkipalvelun tarve Mietitään, onko tulkkipalvelu oikea ratkaisu asiakkaan tilanteeseen Mietitään, miten tulkkipalvelu voidaan toteuttaa Täytetään asiakasprofiililomake Sovitaan jatkotoimenpiteistä Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

7 4. Sopivan tulkin etsiminen
Ensisijaisesti etsitään sopivaa tulkkia kilpailutettujen tulkkien rekisteristä (asiakasprofiili-tulkkiprofiili) Mikäli kilpailutettujen tulkkien keskuudesta ei löydy sopivaa, pyritään etsimään tulkki muiden koulutettujen tulkkien keskuudesta (ellei löydyopiskelijat, lähipiiri jne.) Asiakkaan oma toive huomioidaan (lähiomainen ei pääsääntöisesti voi toimia tulkkina) Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

8 5. Palvelusuunnitelmaneuvottelu
Neuvottelussa ovat mukana kaikki asianosaiset; asiakas, omaiset, kunnan sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja puhevammaisten tulkki/tulkit Palvelusuunnitelman laatimisesta on vastuussa kunnan sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelma ei ole velvoittava vaan se on luonteeltaan muistio, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat Palvelusuunnitelmaneuvottelun muistio jaetaan asiakkaan suostumuksella kaikille läsnäoleville Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

9 Palvelusuunnitelmaan kirjataan mm. Asiakkaan kommunikaatiovaikeudet
Asiakkaan kommunikointikeinot Muut asiakkaan kommunikaatioon liittyvät asiat Tilanteet, joissa asiakas tarvitsee ja haluaa käyttää tulkkipalvelua Kuka/ketkä toimivat asiakkaan tulkkina Kuinka seuranta ja ohjaus toteutetaan Asiakkaan toiveet ja odotukset Seuraava tarkistusajankohta Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

10 6. Päätös Asiakkaalle tehdään vammaispalvelulain mukainen päätös, josta käy ilmi: Päätöksen voimassaoloaika Tulkkipalvelun määrä Tulkkipalvelun sisältö yksilöllisesti Päätöksen tarkistamisen ajankohta Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

11 Ohjaus Tulkkipalvelu aloitetaan aina yhteisellä kokoontumisella (palvelusuunnitelmaneuvottelu) Sosiaalityöntekijä ohjaa tulkkipalvelun sisältöön liittyvissä asioissa Puheterapeutti ohjaa kommunikointiin liittyvissä asioissa kuten tulkkaus- ja tulkitsemiskeinojen löytymisessä, apuvälineissä, kommunikaatioympäristön tukemisessa Ohjausta on mahdollisuus saada koko tulkkipalveluprosessin ajan aina tarvittaessa Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

12 Seuranta Asiakkaille tehdään yleensä ensin määräaikainen päätös (½-1 vuodeksi) Kokeilujakson jälkeen asiakkaan, tulkin, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutin sekä mahdollisten muiden lähipiirissä olevien kanssa pidetään palvelusuunnitelman tarkistusneuvottelu, jossa keskustellaan tulkkipalvelun sujumisesta, ongelmista ja toiveista tulevaisuuden suhteen Tehdään uusi päätös ja sovitaan seuraavasta tarkistusajankohdasta Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut

13 Tampereen työparimalli
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Vammaispalvelulain asiantuntijuus Päätöksenteko Ohjeet Etukäteissopimiset poikkeuksellisista tulkkaustilanteista Epäselvät tilanteet PUHETERAPEUTTI Asiakkaan kommunikaatiotilanteen selvittely (taustat, aiempi kuntoutus, nykytilanne, jne) Asiakkaan kommunikaatioresurssien kartoitus Tulkkien perehdyttäminen (mm. kommunikaatiohäiriö ja tulkkausmenetelmä) Tulkkien työn ohjaaminen TYÖPARIN YHTEISTYÖ Jatkuva vuoropuhelu Tulkkipalvelun käytön opastus Palvelun laadun seuranta Tiedottaminen Konsultointi Koulutus Tulkkien tapaamiset Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, vammaispalvelut


Lataa ppt "Vaikeasti puhevammaisten tulkkipalvelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google