Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 4. Itsearviointiprosessi - yhteys sopimusohjaukseen Osallistujat/kohderyhmä Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat itsearviointiprosessiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 4. Itsearviointiprosessi - yhteys sopimusohjaukseen Osallistujat/kohderyhmä Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat itsearviointiprosessiin."— Esityksen transkriptio:

1 1 4. Itsearviointiprosessi - yhteys sopimusohjaukseen Osallistujat/kohderyhmä Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat itsearviointiprosessiin (mukaan lukien virastotasoiset hallintopalvelut) Itsearviointiin osallistuvat henkilöt ovat tulosalueen/tulosyksikön johtoryhmän tai sen muun toimintaa ohjaavan elimen jäseniä. Tulosalueiden johtoryhmissä on toimintasäännön mukaisesti kaksi henkilöstön edustajaa. Kriteeristö Kaikilla tulosalueilla on yhteneväinen ja vertailukelpoinen itsearviointia tukeva kriteeristö. Sosiaali- ja terveystoimen laatulupaukset/laatukriteerit pohjautuvat CAF2006 ja EFQM -viitekehykseen ja niiden yhdeksään (9) arviointialueeseen. Perehdytys Itsearviointiin osallistuvat perehdytetään itsearviointiprosessiin ja käytettävään kriteeristöön sekä tekniseen arviointivälineeseen. Tekniset välineet Yksilöarviointi ja organisaation sekä tulosalueen tulosten kumuloituva raportointi tehdään sähköisiä välineitä hyödyntäen (Webropol) Tulosten analysointi ja kehittämiskohteiden priorisointi Tulokset käsitellään niin, että arviointiin osallistuvien anonymiteetti varmistetaan (tulosten käsittelyn luottamuksellisuus varmistetaan) Kaikki itsearviointiin osallistuvat ovat analysoimassa tuloksia ja priorisoimassa kehittämistarpeita Tulosten analysoinnissa ja kehittämiskohteiden priorisoinnissa huomioidaan sopimusohjauksessa asetetut tavoitteet. Kehittämiskohteiden priorisoinnissa tulee varmistaa poikkihallinnollisuus ja minimoida kehittämistyön osaoptimointi. Tuloksista tiedotetaan muulle henkilökunnalle mm. intran välityksellä ja niitä käsitellään kaikilla johtoryhmätasoilla Liite 5

2 2 Itsearviointiprosessi Vuonna 2012 Tulosalueen arviointi ei edellytä tulosalueita laatimaan toiminnankuvausta Tulosalueen arvioinnin tukena voidaan käyttää mm. tulosalueen vuosikertomustietoja, OPTS-sopimusta ja muita tulosaluekohtaisia dokumentteja kuten toimintaohjeita sekä toiminnan ja talouden tilastoja Arviointi tehdään tulosalueen johtoryhmien jäsenten yksilöarviontina Arviointi tehdään sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan periaatteita vasten. Jokaisesta arviointialueesta (9) priorisoidaan vahvuudet (max.3 kpl) ja kehittämiskohteet (max. 5 kpl) ja arvioidaan asioiden kehittymisen aste (pisteytys 0-5). Tulosalueen johtoryhmä käy dialogia ja analysoi tulokset sekä priorisoi kehittämiskohteet nk. priorisointikokouksessa (n. 6h) Vuonna 2013 – 2015 Tulosyksiköiden arviointi edellyttää laatimaan toiminnankuvauksen yhdeksällä (9) arviointialueryhmittelyllä ja sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan periaatteiden ohjaamana Arviointi tehdään tulosalueen alaisten tulosyksiköiden nimeämien itsearviointiryhmien yksilöarviointina. Palvelutuotantojohtaja hyväksyy tulosalueiden esittämät arviointi- ja raportointitasot (tulosyksiköt) Arviointi tehdään sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinnan tarkistettuja periaatteita vasten. Vahvuudet (max. 3 kpl) ja kehittämisen kohteet (max 5 kpl) sekä pisteytys tehdään tarkemmalla tasolla eli arviointikohdittain (n.28-32 kohtaa) Itsearviointiryhmä käy dialogia ja analysoi tulokset sekä priorisoi kehittämiskohteet nk. priorisointikokouksessa (n. 6h)

3 3 Itsearviointiprosessi vuonna 2012 Helmikuu * Itsearviointi- ryhmien nimeäminen * Itsearviointiin perehdytys (per tulosalueen jory) Projektinhallinta, johdon ja tulosalueiden välinen koordinointi ja laadunvarmistus Viestintä & kommunikaatio soten johdolle ja tulosalueille sekä tarvittaville muille sidosryhmille MaaliskuuTammikuu 2012 Kick off (palvelutoimen joryn päätös 12.1.2012) ValmistautuminenToteutus ja tulosten analysointiKehittämisen suunnittelu Joulukuu Kehittämis- suunnitelman toteutumisen seuranta ja raportointi Joryt ja perla Tammikuu 2013 Toiminta ja seuranta * Webropol – itsearviointi- linkkien toimitus * Itsearviointi yksilöarviointina (per tulosalueen joryn jäsen) Itsearviointi- tulokset valmiit (per sote ja tulosalueen jory) Itsearviointi- tulokset analysoitu ja kehittämis- kohteiden priorisointi alkanut Johtoryhmät: Sote, patu ja tulosalue Huhtikuu- Toukokuu Elokuu Itsearviointi- tuloksista priorisoidut kehittämiskohteet valmiit ja osana OPTS- neuvotteluja (per sote ja tulosalueen jory) Tulosalueiden kehittämis- kohteet tarkistettu hyväksyttyjen OPTS – tavoitteiden kanssa Johtoryhmät: Patu ja tulosalue

4 Pisteytys / Toiminta (arviointialueet 1 - 5)

5 Pisteytys / Tulokset (arviointialueet 6 - 9)

6 * Asiakaspalaute- tulokset perlaan * Henkilöstö- tyytyväisyys- kysely * Tulosalueen (tulosyksikön) itsearviointitulokset * Henkilöstö- suunnitelmat (sis. koulutus- suunnitelmat * Tulosalueen itsearviointi- tuloksista priorisoidut kehittämiskohteet valmiit ja osana OPTS -neuvotteluja * Asiakaspalaute- tulokset perlaan * Tulosalueiden toiminnanohjausmatriisin tavoite- ja mittaripäivitys * Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset * Kehityskeskustelut alkavat * Palkitseminen, mm. tulospalkkaus * Itsearviointi toteutettu * Tulosalueen itsearvioinnin tulokset analysoitu ja kehittämisen priorisointi alkanut * Asiakaspalaute- tulokset perlaan * Tulosalueiden priorisoidut kehittämiskohteet tarkistettu OPTS -tavoitteiden kanssa * Viestinnän käsikirjan päivitys SOPIMUSOHJAUS LAADUNHALLINTA


Lataa ppt "1 4. Itsearviointiprosessi - yhteys sopimusohjaukseen Osallistujat/kohderyhmä Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat itsearviointiprosessiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google