Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila"— Esityksen transkriptio:

1 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen ja asiakaskyselyt Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö 1. Tärkeimmät ydinprosessit ja nivelvaiheet kuvattu 2. Keskeisimmät palveluketjut määritellään ja kuvataan 3. Prosessien arviointi henkilökunnan kanssa Kysely Laatukortit Kevät 2017 Vuosikello mukaan Rehtori Arviointivas-taavat + rehtorit

2 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi Tulosalueiden yhteistyön uudet toimintamallit Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö Asioiden valmistelu yksiköiden välillä ICT-ryhmä Yhtenäistetään tehtäväkuvauksia Laatukortit Kysely Valmis tuote Kevät 2015 Koulutusjoh-taja, rehtorit ICT-johtoryhmä Koulutusjoh-taja, rehtorit, henkilöstö-hallinto

3 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen markkinointi Osaava ja riittävä henkilöstö www-sivujen uudistaminen Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö Ajankohtaiset viestintäkanavat löydetty ja käytössä Viestintäsuunnitelma osaksi vuosikelloa Positiivinen viestintä, tapahtumapankki Kysely Valmis tuote Asiakaskysely Vuosikellon mukaan, alkaen keväällä 2015 Syksy 2014 Laatukorttien mukaan ICT-ryhmä, koulutus-johtaja Henkilökunta Arviointivas-taavat

4 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
4.Toimiva seutuyhteistyö Hyvät ja monipuoliset palvelut Erityispalvelujen saatavuus Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö 1. Verkostojen arviointi ja kehittäminen 2. Hankkeet 3. Yhteiset tapahtumat, koulutukset ja kehittäminen 4. Tarkoituksenmukaiset erityisen tuen palvelut Valmis verkosto-kuvaus Hankkeiden loppuraportit Tapahtumien ja koulutusten päättöarvioinnit Laatukortit Kevät 2016 Hankkeen päätyttyä Kevät 2017 Laatukorttien mukaan Sivistystoi-menjohtaja, koulutusjoh-taja, rehtorit Hankekoor-dinaattori, hankevas-taava Sivistytoi-menjohtaja, koulutusjoh-taja Erityisope-tuksen koordinaat-tori, arvioin-tivastaavat

5 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
5. Talouden tasapaino ja resurssien hyödyntäminen aktiivinen talouden suunnittelu ja seurantajärjestelmä Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö 1. Talouden pitkän tähtäimen yhteissuunnittelu 2. Talousosaamisen lisääminen 3. Hankkeet ja hankeosaaminen Talouden seuranta Talouden toteutuma Hankerahoitus Vuosittain Hankkeiden mukainen Koulutusjoh-taja, rehtorit Hankekoor-dinaattori, koulutusjoh-taja, rehtorit

6 Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila
6. Elinkeinostrategian toteutuminen Kaikki tulosalueet toteuttavat elinkeinostrategiaa osana omaa vastuualuettaan Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila Yksikön toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuu-henkilö 1. Koulutuksen tarjoaminen yritysten henkilöstölle 2. Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä Esim. erityispäivät ja yritysvierailut Vuosittain Opetushen-kilöstö ja rehtorit


Lataa ppt "Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitetila"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google