Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 TukityöpaketitResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 1 Projektin hallinnointi OK, 1) TP 2 Resurssinhallinta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 TukityöpaketitResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 1 Projektin hallinnointi OK, 1) TP 2 Resurssinhallinta."— Esityksen transkriptio:

1 UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 TukityöpaketitResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 1 Projektin hallinnointi OK, 1) TP 2 Resurssinhallinta OK, 2) TP 2.1 Resurssinhallinta - projektiryhmä OK, 2.1) TP 2.2 Resurssinhallinta – Kansalliskirjaston muut asiantuntijat OK, 2.2) TP 2.3 Resurssinhallinta – asiantuntijaryhmät OK, 2.3) TP 3 Viestintä OK, 3) TP 4 Yhteistyö kirjastokentän kanssa, tilaisuudet OK, 4) TP 5 Rajaukset, reunaehdot ja periaatteet OK, 5) Vihreä = Ok Punainen = Ei ok Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Huomautukset (edell. sivulta)  1) Vuoden 2014 projektisuunnitelma tehdään loppuvuoden 2013 aikana, koko työn hankesuunnitelmaa tarkennetaan vielä loppuvuoden aikana  2) OKM:n erityisavustusten hakuaikataulu aiheutti aikataulullisia haasteita  2.1) Työn laajuus ylittää jonkin verran ryhmän käytettävissä olevan työajan.  2.2) Kansalliskirjaston asiantuntijoiden hyödyntäminen valmistelutyön viimeistelyssä vielä osin kesken, kaikilla aikapulaa.  2.3) Kirjastojen asiantuntijoilta on odotettu enemmän kannanottoja tehtyyn työhön. On todennäköistä, että asioita jää huomaamatta. Aikatauluhaasteet pääosin voitettu, valmistuneet käyttäjätarinat katselmoitu ja hyväksytty.  3) Niukat viestintäresurssit. Työtä jaetaan projektiryhmän kesken. Vakioviestintä toimii.  4) Niukat järjestelyresurssit. Työtä jaetaan projektiryhmän kesken. Yhteistyön käsite laajentunut työn aikana yli kirjastokentän rajojen. Vakiotilaisuudet toimivat.  5) Rajaukset, reunaehdot ja periaatteet kehittyvät vielä hankesuunnitelman tarkentumisen myötä loppuvuodesta 2013.

3 UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 Selvitys- ja määrittelytyöpaketit, Osa 1 ResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 6 Kuvailun ja kokoelmien hallinnan kokonaisarkkitehtuuri Ei OK, 6) TP 6.1 Kuvailun ja kokoelmien hallinnan toiminta- arkkitehtuuri Ei OK, 6.1) TP 6.2 Kuvailun ja kokoelmien hallinnan tietoarkkitehtuuri Ei OK, 6.2) TP 7 Hankinnan kokonaisarkkitehtuuri Ei OK, kts. alta TP 7.1 Hankinnan toiminta-arkkitehtuuriEi OK, 7.1) TP 7.2 Hankinnan tietoarkkitehtuuriEi OK, 7.2) TP 8 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan kokonaisarkkitehtuuri 8) TP 8.1 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan toiminta-arkkitehtuuri TP 8.2 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan tietoarkkitehtuuri Vihreä = Ok Punainen = Ei ok Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Huomautukset (edell. sivulta)  6) Kuvailun tietomalliratkaisua ei ole vielä tehty. Sen sisällöstä riippuu tarvittavan asiantuntemuksen määrä ja laatu (kuvailusäännöt ja formaatit)  6.1) Valmisteluvaiheesta ei periytynyt mitään toiminta-arkkitehtuuriin, resurssit eivät riitä tämän viemiseen läpi aikataulun mukaisesti. Työtä tarkennettava kun tietomalliratkaisu on tehty. Toiminnat on kuitenkin listattu.  6.2) Valmisteluvaiheesta ei juurikaan sisältöjä. Resursseja ei ole saatu KK:n muilta asiantuntijoilta riittävästi käyttöön. Tärkeimmät tietoarkkitehtuurin osa- alueet saadaan karkealla tasolla kuvattua, ensisijaiset suhteet kuvattu, muut suhteet puuttuvat.  7.1) projektin käytännön työaika liian lyhyt, KK:n resurssit riittävät  7.2) sama kuin edellä  8) Suunnitelmat vielä osin tekemättä ja katselmoimatta

5 UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 Selvitys- ja määrittelytyöpaketit, Osa 2 ResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 9 Järjestelmän hallinta 9) TP 10 Raportoinnin ja tilastoinnin kokonaisarkkitehtuuri 10) TP 10.1 Raportoinnin ja tilastoinnin toiminta- arkkitehtuuri TP 10.2 Raportoinnin ja tilastoinnin tietoarkkitehtuuri TP 11 Standardit ja rajapinnat muihin järjestelmiinOK TP 12 Open Source -järjestelmien kartoitus12) TP 13 Muualla toteutettujen kirjastojärjestelmähankkeiden kartoitus OK TP 14 Juridiset kysymykset14) Vihreä = Ok Punainen = Ei ok Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Huomautukset (edell. sivulta)  9) Työpaketti riippuvainen työpaketeista 6, 7 ja 8, jotka ovat kesken  10) sama kuin edellä  12) kirjallisuusselvitys OK, vertailu vaatimuksiin ja tutustuminen käytännössä työn alla  14) työ hyvin kesken, osin riippuvainen muista työpaketeista. Ei kuitenkaan kriittistä tässä vaiheessa.

7 UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 Selvitys- ja määrittelytyöpaketit, Osa 3 ResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 15 Tietovarantojen suunnittelu Kts. alakohdat TP 15.1 Kirjastojen keskitetty yhteistietokanta 15.1) TP 15.2 Moduulien rajapinnat 15.2) TP 15.3 Metatietovarannot15.3) TP 15.4 Datasiirto15.4) TP 16 Tietoturva16) TP 17 Toteutusprojektin projektisuunnitelma17) TP 18 Yhteentoimivuus muodostumassa olevan järjestelmäkokonaisuuden kanssa 18) Vihreä = Ok Punainen = Ei ok Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Huomautukset (edell. sivulta)  15.1) Sisältö riippuvainen työpaketeista 6.2, 7.2 ja 8.2.  15.2) Ylätason moduulijako ja –kuvaukset tehty, muuten tilanne sama kuin 15.1  15.3 Riippuvainen tietomalliratkaisusta  15.4 työ hyvin kesken, osin riippuvainen muista työpaketeista. Ei kuitenkaan kriittistä tässä vaiheessa.  16) KK:n tietoturva-asiantuntemus kuormitettu  17) Odottaa tietomalliratkaisua  18) Asiaan osin vaikuttavat UKJ:n keskeneräiset suunnitelmat, vuorovaikutusta on parannettu


Lataa ppt "UKJ Työpakettien tilanne 12-2013 TukityöpaketitResurssitSisältöAikatauluHuom (Seuraava sivu) TP 1 Projektin hallinnointi OK, 1) TP 2 Resurssinhallinta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google