Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Raija Hirvonen 250504 ARVO Moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen kehittäminen 2003-2005 Toteutusmuodot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Raija Hirvonen 250504 ARVO Moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen kehittäminen 2003-2005 Toteutusmuodot."— Esityksen transkriptio:

1 Raija Hirvonen 250504 ARVO Moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen kehittäminen 2003-2005 Toteutusmuodot

2 Raija Hirvonen 250504 1. Toimintapäivät 2. Toimintatuokiot 3. Koulutus 4. Moniammatillinen harjoittelu Suunnittelijat / koordinoijat Tertassa: Airi Laitinen Marketta Kujansivu Eija Aromaa

3 Raija Hirvonen 250504 Toimintapäivät palvelukeskusympäristössä Toimintaa, ohjausta, tietoiskuja, kokemista,.. Muotoiluala Terveysala Ravitsemus- ala Liiketalous Tekniikka PSami / SoTe tukihenkilöt toimijat Musiikki ja tanssi Kolmas sektori

4 Raija Hirvonen 250504 ARVO Toimintapäivien toteuttaminen Paikkana Leväsen palvelukeskuksen päiväkeskus Kevät 200522.2.05 ”Elämän värit – värikäs elämä” Syksy 200527.10.05 Kevät 2006vko 8 / ? Ensimmäisen toimintapäivän suunnittelun ja toteutuksen aikana rakennetaan toimintapäivien moniammatillisen toteuttamisen malli, joka kuvataan (mallinnus) Mallia hyödynnetään seuraavien toimintapäivien suunnitteluprosesseissa; tavoitteena saada pysyvä toiminta Kytkentä eri opintojaksoihin Opettajien ja opiskelijoiden sitoutuminen toimintapäivän toteuttamiseen

5 Raija Hirvonen 250504 ARVO Toimintatuokiot Viriketoimintatuokioiden luominen alkuun yhteistyö seuraavien toimijoiden välillä: - Muotoiluakatemia / viriketoiminta - Terveysala / fysio- ja toimintaterapia, hoitotyö  muut alat mukaan suunnittelun edetessä toteutetaan eri vanhustyön toimintaympäristöissä (palvelukeskukset, hoiva- ja hoitokodit,…) toteutus viikoilla 40-14 (2004-5)

6 Raija Hirvonen 250504 ARVO Koulutus a) Koulutuspäivien järjestäminen ammattikorkeakoulun opettajille ja opiskelijoille - toteutetaan kerran lukukaudessa - aloitus marraskuussa 2004 - aiheita: * Kohti ARVOkasta vanhuutta 11.11.2004 * ”Hyvän olon talo” * Monialainen ohjauskompetenssi tulevaisuushakuisena haasteena

7 Raija Hirvonen 250504 ARVO Koulutus / jatkuu… b) Henkilöstökoulutus vanhustyössä toimiville - moniammatillisesti toteutetut koulutustapahtumat vanhustyössä toimivien esittämien koulutustarpeiden pohjalta - toteutetaan mahdollisimman paljon opiskelijatyönä - koulutusta tarjotaan myös alueellisesti - koulutukset aloitetaan syksyllä 2004 - Terveysala koordinoi koulutuksen suunnittelua

8 Raija Hirvonen 250504 ARVO Muita toteutusmuotoja Moniammatillinen harjoittelun toteuttaminen Iisalmessa Tertan ja Iisalmen yksikön (fysio- ja toimintaterapia, sosionomi ja hoitotyö) sekä Iisalmen Veljeskodin ja ILTE –projektin kanssa yhteistyössä Tuotekehityksen kytkeminen eri toteutusmuotoihin, esim.: - opinnäytetyö ft-opiskelijat, Kuopion Kotihoitoyhdistys ja Meditools Oy (Päiväohjelman rytmitys dementiahoidossa) - tuotesuunnitteluprosessin käynnistäminen sovitulta teema-alueelta moniammatillisena yhteistyönä

9 Raija Hirvonen 250504 Muita toteutusmuotoja….. Opinnäytetyöt - Resto 11 - Tradeku 2 - Tertta 5 - Kumu 3 - moniammatillisuus toteutuu opinnäytetöissä eri tasoisena toimintana: - toinen ohjaaja eri koulutusyksiköstä - ohjaaja työelämästä toisesta koulutusammatista - eri koulutusyksikön opiskelijat tekevät yhteistyössä - yhteisiä opinnäyteseminaareja

10 Raija Hirvonen 250504 Muita toteutusmuotoja….. Verkkosalkku –oppimisympäristö - rakennettu toimintamuodoittain - teema- ja ydinryhmäläiset liitetty ympäristöön - opettajia ja opiskelijoita liitetään ympäristöön sitä mukaa, kun tulevat toimintaan mukaan Itsearviointi - kaikille toiminnassa mukana olijoille - Verkkosalkun kautta (nettiversiona) Arviointitutkimus - suorittajana Kuopion yliopisto - srtukturoitu kysely toiminnassa mukana oleville opettajille, opiskelijoille ja vanhustyön henkilöstölle - teemahaastattelu vanhuksille ja keskeisille sidosryhmille - toiminnan alkuvaiheessa (syksy -04) ja loppuvaiheessa (syksy -05)


Lataa ppt "Raija Hirvonen 250504 ARVO Moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen kehittäminen 2003-2005 Toteutusmuodot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google