Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Demokratian ja oikeudenmukaisuuden edistäminen Suomessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Demokratian ja oikeudenmukaisuuden edistäminen Suomessa"— Esityksen transkriptio:

1 Demokratian ja oikeudenmukaisuuden edistäminen Suomessa
Niklas Wilhelmsson Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

2 Lainsäädännöllistä taustaa
Suomen perustuslain (393/2000) mukaan julkisen vallan velvollisuutena on perustuslain (14.3§) mukaan ”[…] edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon”. Kotoutumislain suositus; kunnat sisällyttäisivät kotouttamisohjelmiinsa suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurin välisen vuoropuhelun edistämisestä, johon liittyy maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen

3 Lainsäädännöllistä taustaa
Perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristöönsä Kuntalain 4 § luku velvoittaa turvaamaan kuntalaisten kuulemis- ja vaikutusmahdollisuudet Lisäksi monet kansainväliset sopimukset edellyttävät demokratian kehittämistä monella eri osa-alueella Maahanmuuttajien poliittiset oikeudet ovat Suomessa verrattain laajat, poliittinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen on alhaista

4 Osallistuminen strategioissa ja tutkimuksissa
Suomi sijoittuu kansainvälisissä demokratia tutkimuksissa keskimäärin kärkimaiden joukkoon Suomi on yleensä osallistumista lukuun ottamatta vahvoilla kaikilla osa-alueilla Erityisenä ongelmana nähdään osallistumisen eriarvoistuminen

5 Osallistuminen strategioissa ja tutkimuksissa
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen demokratian edistämisestä Suomessa Periaatepäätöksessä linjataan mm. että: eri väestöryhmien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia tulisi vahvistaa tuetaan eri väestöryhmien välistä vuoropuhelua Lisätään tietopa vähemmistökulttuureista sekä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteista Sukupuoli-, yhdenvertaisuus- ja esteettömyysnäkökulmat valtavirtaistetaan kaikkeen demokratiapoliittiseen valmisteluun

6 Demokratiaselonteko 2014 Hallitusohjelmassa linjataan, että äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista kehitetään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, demokratian edistämistä koskevan periaatepäätöksen ja valmisteltavan demokratiapoliittisen selonteon pohjalta Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä ja sitoutumista demokratiapolitiikan toimeenpanoon kaikilla tasoilla. Selonteossa tarkastellaan harjoitetun demokratiapolitiikan tavoitteita ja niiden toteutumista sekä osallistumismahdollisuuksien ja yhdenvertaisen osallistumisen kehitystä viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana.

7 Oikeusministeriön toimenpiteet
Monikielinen ja monikanavainen vaalitiedotus Monikielistä tiedotusta osallistumisoikeuksista ja mahdollisuuksista OM ja SM/ETNO kouluttaa eri maahanmuuttajaryhmistä ns. ”demokratialähettiläitä”. Samalla koulutetaan ELY keskusten henkilökuntaa Järjestöyhteistyö

8 Poliittiset oikeudet ja mahdollisuusrakenteet Mipex indeksi mukaan

9 Maahanmuuttajien yhteiskunnallinen osallistuminen Suomessa

10 Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1992-2004 (%)

11 Onnistuneen poliittisen osallistumisen osatekijät
Luottamus Kiinnostus Tieto Pelisääntöjen noudattaminen (tasapuolisuus, rehellisyys) Politiikan vaihtoehtojen esille tuominen ja keskustelu. Suorien vaikutus-mahdollisuuksien lisääminen.

12 Suosituksia osallistumista tukeviksi toimintamuodoiksi
Yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen tulisi huomioida integraatiosuunnitelmia laadittaessa Monikielistä tiedotusta osallistumisoikeuksista ja mahdollisuuksista Toiminnalliset esimerkit, osallistumisen työkalupakki ja tietoa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteista koulutuksen tueksi Järjestöyhteistyö Työpajatoiminta


Lataa ppt "Demokratian ja oikeudenmukaisuuden edistäminen Suomessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google