Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki"— Esityksen transkriptio:

1 JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki 2012-2014
JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki Sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö

2 JAMIT -hankkeen tavoite
Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja työkyvyn tuen käytäntöjä, osatyökykyisen työssä jatkamista sekä työterveyshuoltojen verkottoitumista kuntoutuspalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa työkyvyn käytäntöjen saamiseksi käyttöön monipuolisemmin. Hankkeen osatavoitteet 1. Työterveyshuollon ja kuntoutuksen sekä muiden toimijoiden verkottumisella ja osaamisen yhdistämisellä työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukea pientyöpaikoille ja kuntatyönpaikoille. 2. Osatyökykyisen työntekijän tukeminen työelämässä 3. Työpaikat työkyvyn tukijoiksi

3 KUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAJA
Kehittämisosio 1 Työterveyshuolto – kuntoutuspalvelun tuottaja Työterveyshuollon käytettävissä olevat palvelut hankkeen aikana Tuen tarpeen tunnistaminen - täydentävät työkykykonsultaatiot - Kuntoutusosaamista - kuntoutuskoordinaattorin ohjaus (puhelinpalvelu) Palvelut - Työluotsi/Työvalmentajan työpanos - Lyhytinterventiot yhdessä suunnitellen KUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAJA TYÖTERVEYSHUOLTO

4 Tuloksia hankkeen aikana
Kehittämisosio 1 Kuntoutustoimijan ja työterveyshuollon yhteistyöllä työkyvyn tukea Tuloksia hankkeen aikana Työterveyshuoltojen toivoma kuntoutusosaaminen lisääntyi. Hankkeessa löytyi malleja tiedon välitykseen : kuntoutuskoordinaattori , kuntoutuksen yhteyshenkilö Yhteistyössä toteutettavien interventioiden suunnittelua Oman hyvinvoinnin lähteillä , Kipukurssi Työluotsipalvelun hankkiminen kuntoutustoimijan asiantuntijalta toimi erityisesti pienimpien työterveyshuoltojen osalta .

5 Kehittämisosio 2 Miten käytännöt toimii - osatyökykyisyys ja työkyvyn tuki
Tavoitteena Tutkia ja kehittää ja tuoda esiin kysymyksiä, jotka vaikuttavat työssä jatkamiseen ja sen tukemiseen rakenteellisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Työterveyshuoltojen kanssa yhdessä suunnitellaan osatyökykyisten työhön paluuta mm. kuntoutusasiantuntijan, työkykyneuvojan ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. – kehitetään TYÖLUOTSITOIMINTAA. Tuetaan osatyökykyisen toiveekkuutta ja tulevaisuuteen suuntautumista – psykologisen pääoman valmennus .

6 Työluotsi – asiantuntija työterveyshuoltoon
Hankkeen tehtäväksi anto on; millaista osaamista pitkittyviin spoloihin ja osatyökykyisten tukeen tarvittaisiin - kun tth:n on suunniteltu uutta asiantuntijaa ( sos.vakuutuksen asiantuntija/työvalmentaja/ kuntoutusluotsi tms. ) Hankkeessa saadun kokemuksen mukaan näyttäsi siltä, että työluotsilta edellytetään - voimavara- ja ratkaisukeskeistä työotetta , - työelämän ja esimiestyön sekä kuntoutuksen, sosiaalivakuutuksen ja osatyökykyisyysratkaisujen tuntemusta - työnohjauksellisen konsultoinnin osaamista ( esimiehen ja työyhteisön tuki) - asiakastyön ammattitaitoa

7 Osatyökykyisen tukeminen – muut kehittämisosiot
Psykologisen pääoman valmennus Työntekijän henkiset voimavarat työuran jatkamisen tueksi Voimavarat käyttöön valmennusmalli, joka vaikuttaa lupaavalta. Selvitys – Työuran jatkaminen työpaikan kannattavuuden ja tuottavuuden näkökulmasta (Loppuraportti) Täydennyskoulutusmalli osatyökykyisen tukemiseen ( Työluotsi-/työkykykoordinaattorikoulutus) Oppaat: Työssä jatkaminen – tukea ratkaisukeskeisesti Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa ?

8 Kehittämisosio 3 Työpaikat ja työyhteisöt työkyvyn tukijoiksi - työkykyjohtamisen käytännöt sekä sosiaalinen ja psykologinen pääoma Tavoitteet Terveys ja turvallisuus -käytäntöjen sekä työkulttuurin kehittäminen yhtenäiseksi toimintamalliksi. Työpaikkojen käytäntöjen kehittäminen selvillä olemisen , varautumisen ja osallistumisen periaatteiden sekä työelämäjoustojen toteutumiseksi. Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö ja lakien velvoitteiden toteuttaminen työpaikkakohtaisesti. Sosiaalinen pääoma ja hyvät käytännöt osana työpaikan kulttuuria Joustavat järjestelyt ja osatyökykyisyys työpaikalla

9 Työpaikkojen ja työyhteisöjen kehittämistyö
Käytäntöjen kehittämistyön havainnot Pientyöpaikat tarvitsevat ohjausta, koulutusta ja tietoa työkykyjohtamisesta ja lainsäädännön velvotteista Myös työterveyshuollot tarvitsevat koulutusta ja ketterämpää toimintatapaa Lainsäädännön kehittäminen huomioiden pientyöpaikkojen arki eikä tehdä kaksinkertaista työtä. 2. Työyhteisöjen kehittäminen – sosiaalinen pääoma Kehittämistyön lähtökohtana oli voimavarakeskeinen ja arvostava kehittäminen Hankkeessa tuotettiin malli sosiaalisen pääoman kehittämiseen työyhteisössä Oppaat: Työhyvinvointia työpaikoille Yhteisöllisyydellä menestykseen

10 Hankemuutos 2014 – käsittää työkykykoordinaattori/työluotsikoulutuksen ja selvityksen osatyökykyisen tukikäytännöistä Jamit – hanke yhteistyössä STM:n Osatyökykyiset työssä ohjelman kanssa suunnitteli ja pilotoi koulutusohjelmaa, jossa tavoitteena on saada työkykykoordinaattori konseptin kaikki keinot käyttöön ja välittää työluotsikokeilun kokemusten pohjalta ratkaisukeskeisen ohjaamisen osaamista eri tehtävissä toimiville osatyökykyisen tukemista tekevälle. - hanke on kouluttanut työkykykoordinaattoreita ja työluotseja ( 9 päiväinen täydennyskoulutus) Hanke tuottaa selvityksen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa : - miten ja millaisilla keinoilla edistetään työssä olevien työssä jatkamista ja työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsyä silloin kun työkyky on alentunut Hanke aikaa jatkettiin asti


Lataa ppt "JAMIT-hanke Työurien jatkamisen tuki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google