Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.lao.fi Laajennettu työssäoppiminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Itsearviointi 17.3.2011 Tiivistelmä tuloksista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.lao.fi Laajennettu työssäoppiminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Itsearviointi 17.3.2011 Tiivistelmä tuloksista."— Esityksen transkriptio:

1 www.lao.fi Laajennettu työssäoppiminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Itsearviointi 17.3.2011 Tiivistelmä tuloksista

2 www.lao.fi Taustaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksessa uudistetaan työssäoppimista osana Opetushallituksen koordinoimaa Laajennetun työssäoppimisen hanketta Hankeverkoston yksi toimintatapa on vertaisarviointi, jonka avulla voidaan varmistaa koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti hanketyössä syntyneiden toimintamallien ja hyvien käytänteiden laatua Laajennetulle työssäoppimiselle on laadittu laatukriteeristö valtakunnallisen hankkeen tavoitteiden pohjalta Vertaisarviointi Lapin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työssäoppimiseen toteutuu vuonna 2011: keväällä tehtiin itsearviointi ja syskuussa toteutuu ulkoinen arviointi

3 www.lao.fi Arvioinnin kohteet 1. Työssäoppimisen mielekäs laajentaminen ja sen monipuolisempi hyödyntäminen Työssäoppimisen suunnittelu Työssäoppimisen toteutus Työssäoppimisen arviointi 2. Opettajien tukeminen työssäoppimistoiminnassa 3. Työelämän edustajien kannustaminen ja tukeminen työssäoppimistoiminnassa 4. Uusien tutkinnon perusteiden käyttöönoton tukeminen

4 www.lao.fi Itsearviointi 17.3.2011 Laajennetun työssäoppimisen itsearviointi tehtiin 17.3.2011 opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä Arviointi tehtiin kolmessa kolmikantaisessa 7- 9 hengen ryhmässä

5 www.lao.fi Arviointiryhmien esiin nostamat laajennetun työssäoppimisen vahvuudet Työpaikkaohjaajakoulutuksilla turvataan tiedon kulku ja tiedon levittäminen pedagogisesta menetelmästä työssäoppimispaikkoihin Työelämä on ollut mukana ongelmien laatimisessa – turvataan työelämälähtöisyys Työssäoppimisen ohjauksen sopimukset (ammattiosaamisen näytöt) -eri osapuolten roolit, tehtävät, vastuut selkeät Opiskelijan ammatillisen kasvun prosessinomainen ”näkyvyys” – oppiminen on ymmärtämisen tasolla Työpaikkaohjaajien kouluttaminen, halukkuutta opiskelijaohjaajaksi on.

6 www.lao.fi Arviointiryhmien esiin nostamat laajennetun työssäoppimisen vahvuudet Työpaikkaohjaajat ja opiskelijat saavat tukea aina tarvittaessa, yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii. Uusi opetussuunnitelma on työelämälähtöinen, työelämä on ollut mukana suunnittelussa. Uusien työntekijöiden rekrytointimahdollisuus. Opiskelu tällä tavalla koetaan mielekkäänä: –asiakkaisiin tutustuu paremmin –opittavia asioita ehtii ’pureskella’ opiskelija ehtii nähdä ja kokea monipuolisempia tilanteita ja asiakkaita

7 www.lao.fi Arviointiryhmien esiin nostamat laajennetun työssäoppimisen kehittämisen kohteet Opintojen ”jaksotus” ei aina toimi, oppimisen tavoitteisiin ei aina päästä ”Jäykkä” malli, ei jousta esim. sairastapauksissa Palautejärjestelmä ei toimi Tutkinnon osan aloitukseen työelämäyhteistyöpäivä Ohjekansio työpaikoille: yleinen osa ja työpaikkakohtainen osa

8 www.lao.fi Arviointiryhmien esiin nostamat laajennetun työssäoppimisen kehittämisen kohteet Kerätyn palautteen hyödyntäminen ja tiedonkulku kaikkiin suuntiin Palautteen keräämisessä on parantamisen varaa, palautejärjestelmää tulee kehittää. Opettajien perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä oppimisen tukipalvelujen henkilöstön perehdyttäminen ongelmaperusteiseen oppimiseen (opintotoimisto, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja erityisopettaja). Ulkoinen tiedottaminen, esim. koulun kotisivuilta ei löydy tietoa hakusanoilla ”laajennettu työssäoppiminen” ja ”PBL”.

9 www.lao.fi Arviointipäivän loppukeskustelun yhteenveto Yhteissuunnittelu on kehittynyt hankkeen myötä Aikaa on varattu riittävästi, mutta sen kohdentaminen on haasteellista Tiedonkulussa, opettajien koulutuksessa sekä palautteen keräämisessä ja hyödyntämisessä on kehitettävää Koulutustarjontaa on, mutta niitä ei ehdi käyttää Erilaisia ohjausmenetelmiä tulisi ottaa pienin askelin käyttöön

10 www.lao.fi Arviointipäivän loppukeskustelun yhteenveto Opiskelu laajennetussa työssäoppimisessa koetaan mielekkäänä Kaikki osapuolet ovat tehneet työtä asian eteen, mutta vielä tarvitaan monien asioiden yhteensovittamista sekä oppilaitoksella että työpaikoilla Hanke vastannut enempi pedagogiseen kehittämiseen kuin kenttäkuormitusten purkuun

11 www.lao.fi Ulkoinen arviointi 21. -22.9.2011 Arvioijat ovat Laajennetun työssäoppimisen hankeverkoston toimijoita 21.9. haastatellaan oppilaitoksen johtoa, opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia –ennakkotieto/ kutsu lähetetty kesäkuussa 22.9. iltapäivällä arvioijien ja arviointiin osallistuneiden yhteinen palautetilaisuus Lisätietoa LAO/Soten hanke: RTSOL/Projektit/Laajennettu työssäoppiminen Laajennetun työssäoppimisen hankeverkostosta kokonaisuutena: www.toplaaja.wikispaces.com


Lataa ppt "Www.lao.fi Laajennettu työssäoppiminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Itsearviointi 17.3.2011 Tiivistelmä tuloksista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google