Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EWC – European Works Council

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EWC – European Works Council"— Esityksen transkriptio:

1 EWC – European Works Council
Eurooppalainen yritysneuvosto EWC | Confidential

2 EWC-sopimus Osapuolina Itella-konserni ja henkilöstö
Yhteisenä tavoitteena on ollut perustaa eurooppalainen yritysneuvosto, joka edistää avointa tiedonkulkua, mielipiteiden vaihtoa ja vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä Euroopan tasolla. Solmittu vuonna 2008 Laadittu Euroopan unionin direktiivin 94/95/EU artiklan 6 mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. EWC | Confidential

3 Yritysneuvoston kokoonpano
Eurooppalainen yritysneuvosto on Itella-konsernin sekä konserniin kuuluvien yritysten työntekijöiden keskuudestaan valitsema yhteistyöelin. Lisäksi erikseen kutsuttavilla asiantuntijoilla on oikeus osallistua kokouksiin tarvittaessa. Henkilöstö valitsee keskuudestaan edustajansa neljän vuoden toimikaudeksi kunkin maan lain, työehtosopimuksen tai työmarkkinakäytännön mukaisesti. Valinnassa on pyrittävä otettava huomioon eri henkilöstöryhmien edustus sekä alueellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. EWC | Confidential

4 Yritysneuvoston kokoonpano maittain
Latvia 1 Liettua 1 Norja 1 Puola 1 Ruotsi 2 Saksa 1 Suomi 5 Tanska 2 Viro 1 Slovakialla ja Romanialla ei tällä hetkellä osallistujia Keskustelua on käyty, että paikkakohtainen kokoonpano tulisi päivittämään vastaamaan maassa olevien työntekijöiden lukumäärää. EWC | Confidential

5 Yritysneuvoston valiokunnat
Yritysneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajat (henkilöstö 1 ja konsernijohto 1) ja varapuheenjohtajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän valinnoissaan pyritään vuorotteluun eri maitten edustajien kesken. Yritysneuvoston henkilöstöedustajat nimeävät keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu kolme edustajaa. Yhteisiin kokouksiin (yhteisvaliokunta) osallistuu lisäksi konsernijohdon valitsemat kaksi edustajaa. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yritysneuvoston valitsema edustaja. Yhteisvaliokunta kokoontuu yritysneuvoston kokousten välillä harkintansa mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Työvaliokunnan jäsenet voivat kokoontua sisäiseen istuntoon ennen yhteisvaliokunnan kokousta. EWC | Confidential

6 Yritysneuvoston toiminnan sisältö
Eurooppalainen yritysneuvosto toimii konsernijohdon ja henkilöstön edustajien avoimen tiedonkulun, mielipiteiden vaihdon ja vuoropuhelun foorumina yhtiön ja sen henkilöstön kannalta tärkeissä kysymyksissä, jotka koskevat vähintään kahta maata tai koko konsernia. Osapuolet pitävät tärkeänä henkilöstön keskinäisen yhteistyön kehittämistä ja jäsenten aktiivista ja aloitteellista osallistumista.  Tavoitteena on tuoda henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat asiat yritysneuvoston käsittelyyn ennen ratkaisevien päätösten tekoa. Tietojen antaminen ja sitä seuraava kuuleminen pyritään toteuttamaan ajallisesti, sisällöllisesti ja toiminnallisesti siten, että henkilöstön edustajille annetaan mahdollisuus syvällisesti arvioida saamansa tiedot ja ilmaista niiden pohjalta mielipiteensä. EWC | Confidential

7 Yritysneuvoston kokoontuminen
Yritysneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa siten, että kokous ajoittuu toiselle vuosineljännekselle konsernin tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseen aikaan. Kokoukset pyritään pitämään vuorotellen eri maissa/liiketoimintaryhmissä. Kokousten yhteydessä voidaan tutustua konsernin eri työpaikkoihin. Kokoukseen voidaan käyttää enintään kolme perättäistä työpäivää sisältäen henkilöstön edustajien keskinäiset kokoukset. Henkilöstön edustajilla on tarvittaessa mahdollisuus kokoontua ilman johdon paikalla oloa päivää ennen varsinaisen yritysneuvoston kokousta. EWC | Confidential

8 Yritysneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat
Konsernin strategia ja siinä odotettavissa olevat muutokset Taloudellinen ja rahoitustilanne Tuotannon, investointien, kustannusten ja kannattavuuden näkymät Työllisyystilanne ja sen muutokset Työvoiman merkittävät joukkovähentämiset ja -lomautukset Huomattavat organisaatioon liittyvät muutokset Yritysostot ja sulautumiset Uusien työ- tai tuotantomenetelmien käyttöönotto Tuotannon siirrot, toimipaikkojen supistaminen tai lopettaminen Työsuojelu Henkilöstöpolitiikka ja sen suuntaviivat HUOM! Yritysneuvostoa ei ole tarkoitettu kansallisilla tai paikallisilla työehtosopimuksilla säädeltävien asioiden käsittelyyn. Käsiteltävän asian tulee koskea yhteisesti vähintään kahta maata. EWC | Confidential

9 Kiitos!


Lataa ppt "EWC – European Works Council"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google