Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tämän esityksen pohdittavana teemana on yleisen kehittämisen näkökulmasta koulun toimintakulttuuri Lähtökohtaisesti jokaisessa kouluyhteisössä tarvitaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tämän esityksen pohdittavana teemana on yleisen kehittämisen näkökulmasta koulun toimintakulttuuri Lähtökohtaisesti jokaisessa kouluyhteisössä tarvitaan."— Esityksen transkriptio:

1 Tämän esityksen pohdittavana teemana on yleisen kehittämisen näkökulmasta koulun toimintakulttuuri Lähtökohtaisesti jokaisessa kouluyhteisössä tarvitaan syvällistä, johdonmukaista ja laaja-alaista toimintakulttuurieetoksen pohdintaa, sitoumuksellista ja sopimuksellista arvottamista sekä käsitteen selkiyttämistä. Näin toimien luodaan yhdessä aidosti edellytyksiä kestävän ja tavoitteellisen toimintakulttuurin syntymiselle. Miten toimien koulu voi parhaiten tuottaa tulevaisuuden sivistystä ja osaamista / Kajaanin normaalikoulu/ Kemppainen Mervi & Ylöniemi Terhi

2 Toimintakulttuurin perustelu ja tavoite Miksi? Vaikutetaan merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen:  yhteisökeskeinen koulunpidollinen puoli ja sisällöllinen puoli näyttäytyvät koulun arjessa  tuetaan terveyttä  vahvistetaan koherenssin tunnetta ja toimintakykyä työyhteisössä Miten? Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

3 Mitkä ovat koulutyössä meille tärkeitä asioita? Mitä pyrimme saamaan aikaan? On hyvä muistaa, että toimintakulttuuriin kuuluvat ja koulun arjessa konkretisoituvat  Kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt  Toiminta- ja käyttäytymismallit  Kasvatustavoitteet, kasvatukselliset arvot ja ”kansalaisen perustaidot”  Arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu  Oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta, juhlat, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat

4 Mottonamme olkoon: ” Toimintakulttuuri on tapa elää ja toimia koulussa” Toimintakulttuurin kehittämisessä auttaa, kun  tiedostaa koulun perustehtävän ja perehtyy syvällisesti perusopetuksen järjestämisen periaatteisiin, mutta myös toimintakulttuurin kehittämistä ja selkiyttämistä ohjaaviin periaatteisiin.  opetussuunnitelman rakenteessa arvot, toiminta-ajatus ja tavoitteet sisäistetään kouluyhteisössä.  tavoittelee koulua, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa.  hyväksyy, että ydin on vuorovaikutuksen laadussa. Ilmiöinä ja käytänteinä näyttäytyvät kohtaaminen ja kohteleminen, kuunteleminen ja arvostaminen, tukeminen ja kannustaminen sekä läsnäolo.  oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen.

5 Tukimateriaaliesimerkki Hyvinvointi ja terveys koulun opetussuunnitelmassa ja arjessa Kajaanin normaalikoulun hyvinvoinnin edistämisen toteutusmalli Kajaanin normaalikoulussa on toteutettu 19 vuotta arvolähtöiseen ja yhteisökeskeiseen ajatteluun perustuvaa Hyvinvoinnin edistämisen toteutusmallia. Mallin  päämäärä on hyvän elämän mahdollistuminen.  kehitystavoitteena on edistää ja ylläpitää työyhteisön jäsenten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.  päätavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän elämän toteutumiselle. Toteutusmallin työvälineenä toimii turvallinen ja terveellinen koulupäivä, koulun arki, jota henkilökunta, oppilaat ja huoltajat arvioivat säännöllisesti. Mallia toteutetaan koulun tasolla jokapäiväisessä työssä= koulun arjessa= koulun toimintakulttuurissa.

6 Koulun tason lukuvuositeemoja 1993-2013  lv. 1993 – 94, Toimintamallin luominen  lv. 1994 – 95, Koulun yhteistyösäännöt lähtökohtana  lv. 1995 – 96, Minä ja muut  lv. 1996 – 97, Kielenkäyttö  lv 1997- 98, Kielenkäyttö -teema jatkuu  lv. 1998 – 99, Kouluruokailua Suomessa 50 vuotta  lv 1999 – 00, Turvallinen koulu  lv 2000 – 01, Turvallisuus  lv 2001 – 02, Vastuullisuus  lv 2002-03, ”Eletään ihmisiksi”  lv. 2003-04, ”Eletään ihmisiksi ” -teema jatkuu  lv. 2004-05, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  lv 2005-2006 Viestintä ja mediataito  lv 2006-2007 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  lv 2007-2008 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  lv 2008-2009 Turvallisuus ja liikenne  lv 2009-2010 Turvallisuus  lv 2010-2011 Hyvä kouluvuosi kaikille  lv 2011-2012 Hyvä kouluvuosi kaikille  lv 2012-2013 Hyvä kouluvuosi kaikille


Lataa ppt "Tämän esityksen pohdittavana teemana on yleisen kehittämisen näkökulmasta koulun toimintakulttuuri Lähtökohtaisesti jokaisessa kouluyhteisössä tarvitaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google