Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hankkeessa mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hankkeessa mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäen."— Esityksen transkriptio:

1 Hankkeessa mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäen seutukunta (Riihimäki, Hausjärvi, Loppi) maakuntalaista Riihimäen kaupunki hallinnoi *Toimijoina: kuntien opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, perusturva- ja sosiaalitoimien henkilöstö, HAMK, Pikassos, LSKL, hankekuntien perusterveydenhuollon kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alue * Hankkeen henkilöstö: projektikoordinaattori Tytti Rantanen, kehittämissuunnittelijat Anne Uppman ja Tuija Leinonen * Kokonaisbudjetti: euroa

2 KUULAS-hankkeen tavoitteet ja kuntapilottien osatavoitteet
1. Tarkennukset tehtävänkuviin kunkin ammattikunnan arkiseen työhön liittyvistä lasten ja nuorten huolenpitotehtävistä, monialainen yhdessä tekeminen selkiytyy, käsitykset asiakaslähtöisistä palveluprosesseista ovat konkretisoituneet 2 .Palvelut ovat tasavertaisemmin kantahämäläisten lasten, nuorten ja vanhempien saatavilla ja tiedossa Kanta-Hämeessä on määritelty tarkoituksenmukaiset maakunnallisesti, seudullisesti ja kunnallisesti tuotetut palvelut Monialaisten lapsiperhepalveluiden suunnitteluosaaminen on vahvistunut ja johtaminen selkeytynyt 3. Lapsi - ja nuorisopalvelut on yksilöity ja koottu, sisällölliset tiedot ja yhteystiedot ovat vaivatta kuntalaisten saatavilla(sähköiset palvelut), kuntalainen saa riittävää ohjausta sopivaa palvelua tai tukea etsiessään (palveluohjaus ja –neuvonta) Hanke-kuntien johdon ja esimies-ten yhteinen koulutus tuke-maan moni-alaisten palvelui-den suunnit-telua, kehit-tämistä, johtamis-ta Forssan seutu(Hump-pila,Jokioinen, Ypäjä, Tammela) Seudullisen lastensuojelun rakenteen kehittäminen Uuden lastensuojelun palvelurakenteen muodostuminen Forssan seudun yhteisten lastensuojelukäytäntöjen vahvistaminen Hämeenlinna Lasten ja nuorten perheiden oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen palveluohjauksen lisääminen sekä jäsentäminen Kasvokkaisen, front desk -toimintojen jälkeisten palveluprosessien kehittäminen Sähköisten ja itseohjautuvien palveluiden kehittäminen Janakkala ja Hattula Luodaan ja selkeytetään yhteistoiminnallisia työkäytäntöjä Tuetaan lasta ja nuorta kehitysympäristöissään→vältetään palvelujen käyttäjien siirtämistä palveluyksiköstä toiseen Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi) Luodaan ennaltaehkäisevää ja monialaista työskentelykulttuuria peruspalveluihin Jatketaan ja levitetään lapsiperheille ja nuorille kehitettyjä varhaisentuen toimintamalleja ∙Kehitetään sähköisiä palveluita, jotka edistävät lapsiperheiden ja nuorten omatoimista hakeutumista palveluiden piiriin.

3 KUULAS-hankkeen kehittämistoiminnan näkökulmia ylisektoriseen yhteistyöhön
KASVATUS-KUMPPANUUS KUUNTELU KUNNIOITUS LUOTTAMUS DIALOGI KASKU KUKU KEHKU KUULAS KUNTAKUMP-PANUUS HYVIEN, TOIMIVIEN TOIMINTA- JA TYÖTAPOJEN JAKAMINEN KEHITTÄMIS-KUMPPANUUS ASIAKAS/ASUKAS-LÄHTÖISYYS MONIALAISUUS DIALOGI→VUORO-PUHELU, ASIAKAS-OSALLISUUS JO KEHITTÄMISVAIHEESSA


Lataa ppt "Hankkeessa mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google