Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen"— Esityksen transkriptio:

1 Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen
Työministerin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Autismisäätiön seminaari

2 Kehittyvät työvoima- ja yrityspalvelut
Julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa on tavoitteena taata kaikille asiakkaille yhdenvertainen kohtelu ja palvelutarpeeseen perustuva palvelujen tarjonta; räätälöinnissä huomioon asiakkaan työllistymisen tuen erityiset tarpeet Vamma tai sairaus ei välttämättä aiheuta työkyvyn ja tuottavuuden menetystä (so. osatyökykyisyyttä) kaikissa työtehtävissä; kannustus sosiaalisten kriteerien käyttöön julkisissa hankinnoissa Työolosuhteiden järjestelytuki on ainoa yksinomaan osatyökykyisille tarkoitettu TE- toimiston tuki Työnhaun tueksi työhönvalmentaja, joka voi toimia myös työnantajan tukena työsuhdetta solmittaessa ja sen alussa

3 Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujärjestelmän kehittämiskokonaisuus - pääministeri Kataisen ja Stubbin hallituskausilla toteutetut ja toteutettavat kehittämistoimenpiteet Työmarkkina-tuen rahoitusmuutos Valmisteilla Toimeenpano- vaiheessa Työllisyys- poliittinen kuntakokeilu Työelämä- osallisuuden kehittäminen (TEOS) – sosiaalipalvelut, ml. kuntouttava ja muut työtoiminnat Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, mm. Osatyökykyiset työssä! -ohjelma Valtakunnallisen työvoiman palvelukeskus (TYP) toimintamallin lakisääteistäminen ja verkoston rakentaminen Osallistava sosiaaliturva Välityömarkkinat selvityshenkilö Filatovin esitysten toimeenpano Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien pitkäkestoinen palkkatuki Julkisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisten yritysten toimintamalli Työpankki-kokeilu

4 TE- hallinnon toimenpiteitä
Työllisyyden kuntakokeilujen hyväksi koettuja reseptejä siitä, miten työ ja tekijät saadaan kohtaamaan, Työllisyyden keittokirjassa Monialaisen yhteispalvelun (TE- toimisto, kunta ja Kela) lakisääteistäminen eri toimijoiden yhteistyön tehostamiseksi ja pitkään työttömille tarjottavien palvelujen parantamiseksi Palkkatuen uudistus – enemmän ja pitempään niille, joiden työllistyminen ilman tukea on vaikeinta Vamman tai sairauden aiheuttaman olennaisen ja pysyvän tai pysyväisluonteisen tuottavuuden aleneman perusteella tuki 50% työnantajan palkkauskustannuksista Palkkatukea voidaan myöntää koko työsuhteen ajaksi, kuitenkin enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan

5 Yritysyhteistyöllä ja kumppanuuksilla vaikuttavampaan työllistämiseen
Yritysyhteistyön hyvien toimintamallien kattava käyttöönotto yrityskontaktointiin ja jalkautumiseen Julkisen työnvälityksen kumppanuusohjelma Tavoitteena rakentaa kumppanuusmalleja sellaisten yhteistyötahojen kanssa, joilla on matching–tehtävään hyviä edellytyksiä (mm. ammatti- ja toimialaliittoja, oppilaitosten työelämäpalveluja ja keskeisiä rekrytointitoimijoita kuten Oikotie ja Monsteri) Työnvälityspalveluiden hankinta yksityisiltä toimijoilta Syksyllä käynnistynyt Uudellamaalla ja Pirkanmaalla kaksi tulosperusteista palveluhankinnan pilottia

6 Osatyökykyiset työssä –ohjelmasta, OSKU
Näkökulma: Olemassa oleva työkyky käyttöön Ohjelmassa kehitetyn ratkaisun idea on henkilökohtaisen työkykykoordinaattorin kanssa räätälöidä olemassa olevista keinoista osatyökykyisen kanssa juuri hänelle sopiva kokonaisuus Ratkaisumallin toimivuutta pilotoidaan 12 työpaikalla Seinäjoen, Tampereen ja Helsingin alueella Konseptin käytön tueksi kaikille avoin sähköinen asiointipiste ja tietopankki Säädösmuutoksia mm. ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn helpottamiseksi sekä työeläkelaitokselle velvollisuus selvittää omaehtoisesti työkyvyttömyyseläkettä hakevan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

7

8 Työolosuhteiden mukautusta työpaikoilla
Työpaikoille lisää joustavuutta ja erilaisuuden sietokykyä Työolosuhteiden mukauttaminen voi olla esimerkiksi: työjärjestelyjä työaikajärjestelyjä teknologiaratkaisuja työympäristön parannuksia tai toisen henkilön antamaa apua Mukauttamisratkaisujen kustannukset usein varsin kohtuullisia Osa ratkaisuista ei maksa mitään Työnantaja voi saada niihin työolosuhteiden järjestelytukea

9 Sosiaalihuollon työelämäosallisuus
Työryhmän loppuraportti luovutettiin peruspalveluministeri Huoviselle Sosiaalihuollon palvelut vaikeasti työllistyville henkilön yksilöllisen tarpeen, ei enää vamman tai työttömyyden keston mukaan Yksilökohtaisen tilannearvion mukaan joko työelämävalmiuksia tai osallisuutta edistävää sosiaalista kuntoutusta Yhdenvertaisuuden parantamista maksamalla työelämävalmiuksia edistävän kuntoutuksen ajalta asiakkaille samansuuruinen kulukorvaus riippumatta siitä, saavatko he työttömyysetuutta, toimeentulotukea tai työkyvyttömyysetuutta

10 Kaikkien kyvykkyys käyttöön, kaikille mahdollisuus olla hyödyksi!
Tietoa ja ymmärrystä autismin ilmenemisestä ja vaikutuksista Yksilöllisten ominaispiirteiden ja lahjakkuuksien tunnistamista Työhön valmentajat tärkeä osa yritysyhteistyötä ja yritysten valmentamista


Lataa ppt "Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google