Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Espoo-strategia, toimeenpano ja toteutuminen vuonna 2010 10.2.2011 tarkastuslautakunta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Espoo-strategia, toimeenpano ja toteutuminen vuonna 2010 10.2.2011 tarkastuslautakunta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä."— Esityksen transkriptio:

1 Espoo-strategia, toimeenpano ja toteutuminen vuonna 2010 10.2.2011 tarkastuslautakunta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

2 2 Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Talous Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä. Asiakas ja kaupunkilainen Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetila 2020 –konseptin mukaisesti Palvelujen järjestäminen Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. Henkilöstö Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Visio 2020: Espoo on edelläkävijä. Espoo on hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Espoo-strategia 2010-2013 Päämäärät

3 3

4 4 Strategian toimeenpanoprosessin lähtökohta ja sisältö v. 2011 Espoo-strategia 2010-2013 on tarkistettu v. 2010 ja sen toimeenpano on käynnissä –Espoo-strategian laajaan tarkistamiseen ei ole tarvetta, mutta seutuasioita tulisi vahvistaa –Valtuustoseminaarit: 8.3. mm. varautuminen, seutuasiat ja valtuustosopimuksen seuranta 16.5. mm. strategia, talous, seutuasiat Espoo-strategian toimeenpano v. 2011 –Kaupunginjohtajan ja toimialajohtoryhmien strategiakeskustelut kesäkuussa –Kaupunkiyhteisten tulostavoitteiden laadinta ennen toimialojen tulostavoitteiden laadintaa –Tuloskortin käytön edistäminen ohjauksessa ja seurannassa

5 5 Strategian toimeenpano 2011 KV KH KJ+KAJO KJ + konserniesikunta 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sidosryhmät Tuottavuusohjelman välitulosten, TY:n, strategian ja talouden tilan arviointi Kehys- ohjeen valmis- telu Taloussuunni- telma ja tulostavoitteet 2012 Lautakunnat ja johtokunnat Resurssien yhteensovittaminen ja tulostavoiteluonnosten käsittely Resurssien yhteensovittaminen ja v. 2012 tulostavoitteiden valmistelu Kehysohje Konserni- esikunta + ST-ryhmä Toimialajory + esikunta Tulosyksiköt Strategian ja tuottavuusohj. toteutumisen tila 9.5.11 Strategian toteutumisen ym. aineiston käsittely Tulostavoite- ehdotukset Tulos- tavoitteiden valmistelu Tulostavoite- luonnokset 2.12.11 21.11.11 Strategiatar- kistuksen valmistelu Strategia- tarkist. viimeistely Strategia- tarkist. valmistelu kv:lle Kehyspäätös (ja strategia- tarkistus) 12.9.11 Valtuusto- sopimuksen seuranta Strategian ja tuottavuusohj. toteutumisen seuranta 16.5.11 Strategia- tarkis- tuksen valmistelu Strategiakeskustelu Valtuusto- sopimus ja seutuasiat 8.3.11 Kajon semi- naari 22-23.2.11 9.6.11

6 Espoo-strategian toteutuminen 2010 Talous –Talouden ja rahoitusaseman kehitys tavoitteen mukaista –Varautumissuunnitelma tarpeellinen Henkilöstö –Kunta 10 -tulokset heikkenivät vuodesta 2008, organisaatiomuutosten vaikutukset heijastuivat tuloksiin –Tuloskortteja hyödynnetään johtamisessa –Esimiestyöhön ja johtamiseen panostettava 6

7 Espoo-strategian toteutuminen 2010 Palvelujen järjestäminen –Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 –suunnitelma hyväksytty –Sähköisen asioinnin hanke etenee Asiakas ja kaupunkilainen –Monikulttuurisuusohjelman toimeenpanosta ja seurannasta huolehdittu –Asukkaiden palvelutyytyväisyys kasvanut 7

8 Espoo-strategian toteutuminen 2010 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki –Metron rakentaminen etenee –Aalto-yliopiston kampusratkaisut siirtyivät vuodelle 2011 –Asunto- ja tonttitavoitteet saavutettiin 8


Lataa ppt "Espoo-strategia, toimeenpano ja toteutuminen vuonna 2010 10.2.2011 tarkastuslautakunta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google