Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 § xx 1. Kemijärvi 2020 ”Vedenvälkettä ja vihreää kultaa” Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 § xx 1. Kemijärvi 2020 ”Vedenvälkettä ja vihreää kultaa” Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu-"— Esityksen transkriptio:

1 Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 § xx 1

2 Kemijärvi 2020 ”Vedenvälkettä ja vihreää kultaa” Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä sijaintia, pohjoista ulottuvuutta ja järvi- ja tunturiluontoa. 2

3 Kemijärven kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja koko Itä-Lapin kilpailukykyä ja vetovoimaa panostamalla verkostoitumiseen, luovuuteen, osaamiseen ja yrittäjyyteen. 3

4 Kemijärven kaupungin arvoja ovat:  Avoimuus  Tasa-arvoisuus  Yhteisöllisyys  Luovuus  Kestävä kehitys 4

5  on aktiivista sisäistä ja ulkoista viestintää  on päätöksenteon ja toiminnan perusta  luo luottamusta ja luovuuden ilmapiiriä  antaa mahdollisuuden vaikuttamiseen 5

6  Tasa-arvoisuus otetaan huomioon kaupungin päätöksenteossa, toiminnoissa, palveluissa ja kehittämisessä 6

7  luo hyvää ilmapiiriä ja viihtyvyyttä  on asiakaslähtöisyyttä, välittämistä, eri ikäryhmien tukemista ja kolmannen sektorin huomioon ottamista 7

8  on rohkeutta kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja ja ideoida uusia  on luottamusta omaan asiantuntemukseen  Muuttuva toimintaympäristö edellyttää rohkeutta ja nopeaa päätöksentekoa 8

9 9  on tasapainoista, kestävää ja kustannustehokasta taloutta  on taloudellista yhteiskuntarakennetta  on ennaltaehkäisevää toimintaa, terveyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä  on luonnon ja ympäristön kunnioittamista

10  Liikenteellinen sijainti - pohjoinen ulottuvuus  Työvoiman saatavuus  Turvallinen asuin- ja elinympäristö  Luonnonläheisyys  Hyvät kunnalliset peruspalvelut  Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet  Omaperäiset tapahtumat 10

11 Aktiivinen elinkeino- elämä Kemijärvi 2020 ”Vedenvälkettä ja vihreää kultaa” Toimivat ja laadukkaat palvelut Saavutettavuus Tasapainoinen kuntatalous Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen 11 Tasapainoinen väestörakenne

12  Väestömäärän kasvu ja väestö- rakenteen tervehdyttäminen  Maahanmuuton edistäminen  Imagomarkkinointiin panostaminen  Monipuolinen ja laadukas tontti- ja vuokra-asuntotarjonta 12

13 Aktiivinen elinkeinoelämä  Yritysten toiminnan tukeminen ja työpaikkojen määrän lisääminen  Kärkitoimialojen kehittäminen  Koulutettu ja sitoutunut työvoima  Työllisyyden edistäminen 13

14 Toimivat ja laadukkaat palvelut  Laadukkaat ja kustannus- tehokkaat palvelut  Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut  Laaja-alainen kumppanuus ja lähialueyhteistyö 14

15 Tasapainoinen kuntatalous  Kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut  Tulot riittävät menojen kattamiseen  Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti  Alennetaan velkamäärää  Vuosikate on suurempi kuin poistot  Asiakas- ja palvelumaksut ovat oikealla tasolla 15

16 16 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja toimiva konserni  Kaupunki on vetovoimainen työnantaja  Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi  Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö  Toimiva johtaminen ja omistajaohjaus

17 Viihtyisä elinympäristö ja luonnon- varojen kestävä hyödyntäminen  Ympäristön ja ihmisen hyvinvointi ja ympäristöarvot otetaan huomioon suunnittelussa ja toiminnassa  Aktiiviset kuntalaiset ja hyvät vaikutusmahdollisuudet  Kuntalaisten osallistaminen 17

18 Saavutettavuus  Strategisia tavoitteita tukevat liikennehankkeet  Toimivat tietoliikenneyhteydet 18

19 Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus toimii tärkeänä työkaluna kaupungin strategisessa suunnittelussa ja siinä esiin nousseet kehittämiskohteet ja painopistealueet tuodaan osaksi kaupunkistrategiaa. Kehittämiskohteet määritellään valtuustokausittain ja päivitetään vuosittain. Kehittämiskohteet kuluvalla valtuustokaudella ovat seuraavat: 1.Työikäisten ja lapsiperheiden tulomuuton lisääminen 2.Ennaltaehkäisevään työotteeseen siirtyminen kaikessa toiminnassa 3.Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen 4.Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja palvelujen monipuolistaminen 19

20 Kaupunkistrategian rooli talousarvio- ja toimintasuunnitelmatyössä  Kaupunkistrategia määrittää kaupungin kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi.  Sen linjaukset näkyvät talous- ja toimintasuunnitelman ”strategiset tavoitteet” –osiossa.  Niiden toteutumista seurataan osana vuosittaista toimintojen seurantaa.  Strategia käydään läpi vuosittain (keväällä) talous- ja strategiaseminaarissa.  Strategia tarkistetaan tarvittaessa ja aina valtuustokauden alussa.  Kaupunginhallitus vastaa strategian seurannasta ja arvioinnista. 20


Lataa ppt "Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 § xx 1. Kemijärvi 2020 ”Vedenvälkettä ja vihreää kultaa” Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google