Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS"— Esityksen transkriptio:

1 Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Heli Tontti

2 KAKSIOSAINEN HOPS HOPS:lla on kaksi päätehtävää osana opintojen ohjausta: 1. Väline oppimiselle ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamiselle (“avoin”) 2. Väline opintojen jäsentämiselle ja aikatauluttamiselle (“suljettu”) Mitä opintoja minun tulee suorittaa valmistuakseni? Mitä valinnaisia opintoja valitsen? Mitkä ovat tavoitteeni yliopisto-pintojen suhteen? 1. Mitä haluan oppia, miksi, miten? 2. Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa? yksi isoimmista yksiköistä ja opiskelijaa Haluanko hankkia kansain- välisiä kokemuksia? Miten aikataulutan kieliopinnot? Miten opin parhaiten?

3 1. Mitä haluan oppia, miksi, miten?
Mikä minua kiinnostaa? Mitä tavoitteita minulla on tulevaisuudelle ja millaisia opiskeluvalintoja teen, jotta tavoitteeni voisivat toteutua? Miten opin parhaiten? Saanko energiaa vuorovaikutuksesta muiden kanssa (ryhmätyöt) vai itsenäisestä työskentelystä (esseet, tentit)? Millä muilla tavoilla kuin opinnoilla voin kehittää asiantuntemustani tai esimerkiksi valmiuksia kansainvälisyyteen (toiminta luottamustehtävissä, vaihto-opinnot, harjoittelu…) Mitä puutteita ja vahvuuksia minulla on opiskelijana? Miten saan itsestäni irti tavoittelemani tuloksen?

4 2. Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa?
Opinto-opas ja opetusohjelma keskeisiä välineitä - lue rinnakkain - opas sisältää ”vaihtoehtoisia opintopolkuja”, ja suoritettavat opinnot vaihtelevat sen mukaan, mitkä opintosuunnat opiskelijaa kiinnostavat - erilaisiin vaatimuksiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, jotta opintojen suorittaminen sujuu joustavasti - suositus on, että opiskelija suorittaa opintoja silmällä pitäen kahden opintosuunnan opintoja - Seuraa myös JKK:n ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman ajankohtaista-palstoja!

5 2. Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa?
Oman suuntautumisalan ja tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot ja valinnaiset opinnot ns. pakollisten opintojen suorittaminen on tärkeää, mutta oman osaamisen karttumisen takia myös valinnaisilla opinnoilla on iso merkitys, ja ne tukevat osaamisen karttumista myös oman suuntautumisalan opinnoissa valinnaisten opintojen suorittamiselle on paljon vaihtoehtoja oman tutkinto-ohjelmankin ulkopuolella: JKK:n teemakokonaisuudet (strategian kehittäminen, Asian Studies, osuustoiminta…) JKK:n muiden tutkinto-ohjelmien tarjonta (kasvatustiede, pelitutkimus, sosiaalipsykologia…) Tampereen yliopiston muiden yksiköiden opetus JOO-opinnot muissa suomalaisissa korkeakouluissa (2. vuosi, hakuajat) Vaihto-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa Kieliopinnot (Kielikeskus tai Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö) Tutustu tarjontaan netissä, kysele vanhemmilta opiskelijoilta tai keskustele valinnoista opintokoordinaattorin/opettajien kanssa!

6 Kieliopinnot KTK-tutkinnossa suoritetaan 4 op 1. vierasta kieltä (englanti/saksa), 4 op ruotsia, 4 op 2. vierasta kieltä (venäjä, espanja, ranska, saksa…) sekä 3 op suomea yhteensä 15 op Englanti suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna (syksy/kevät) Ruotsi 2. vuonna (syksy/kevät) 2. vieraan kielen opinnot on hyvä aloittaa 2. vuonna, etenkin jos aloittaa kielen alkeista (alkeiskurssit eivät käy tutkinnon kielikursseiksi) KTM-tutkinnossa suoritetaan 4 op syventävää englantia/saksaa, puheviestinnän kurssi 2 op sekä 4 op toista vierasta kieltä, yhteensä 10 op KTM-tutkinnon kieliopinnot voi hyvin aloittaa jo kandivaiheessa HUOM! Kauppatieteilijä suorittaa kauppatieteilijöille suunnatut kieliopintojaksot (poikkeus: toinen vieras kieli, jos ei saksa) 4 op 4 op 4 op 3 op + 4 op 4 op 2 op Yht. 25 op

7 Maisteri-opintoihin suuntautuminen
2 opintosuuntavaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä ilmoittautuminen tapahtuu laskennallisen 2. vuoden keväällä kun koossa on vähintään 80 opintopistettä, joiden tulee sisältää vähintään ensisijaiseksi opintosuunnakseen ilmoittamansa opintosuunnan kriteeriopinnot kokonaisuudessaan (20 op) sekä tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) jos johonkin opintosuuntaan on ylikysyntää, ratkaisevat kriteeriopinnot opintopistemäärä x arvosana lisää tietoa opintosuuntien kriteeriopinnoista ja siirtymisestä kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin löydät täältä: tarkat aikataulut kevään 2013 osalta päivitetään vuoden alussa näille sivuille

8 Essi Esimerkki Taloustiede Laskentatoimi  KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI
Perusopinnot: (Taloustieteen perusteet) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Perusopinnot: (Yksi laskentatoimen peruskurssi) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Taloustieteen teoriaopinnot, 25 op + Johdatus empiiriseen taloustieteeseen, 20 op + 1 opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -moduulista, yhteensä väh. 45 op Aineopinnot: Johdon laskentatoimi ja Tilinpäätösraportointi -moduulit (Rahoituksen moduuli valinnainen), 50 op Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli, 10 op Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli, 15 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op + Valinnaisia opintoja 75 op *kriteeriopinnot: Johdon laskentatoimen jatkokurssi op ja Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op (yhteensä 20 op) *kriteeriopinnot: Laskennalliset valmiudet -kokonaisuudesta kaksi opintojaksoa (parhaat arvosanat) 10 op sekä Mikrotalousteoria 10 op (yhteensä 20 op)  KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI

9 Erkki Esimerkki Markkinointi Vastuullinen liiketoiminta
Perusopinnot: (Moniulotteinen markkinointi) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Perusopinnot: (Business Ethics) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli, Aineopinnot: Vastuullinen liiketoiminta –moduuli, 15 op + Yritysjuridiikan perusteet + Riskienhallinta, 25 op 25 op Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet –moduuli, MTTP1-2, yhteensä 20 op Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet + MTTP1, 15 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op + Valinnaisia opintoja 90 op (Lisäksi 1 vapaavalintainen kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suuntaava moduuli, 20 op) *kriteeriopinnot: Markkinointiin suuntaavat opinnot -kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso (yhteensä 20 op) + Valinnaisia opintoja 95 op *kriteeriopinnot: Opintojaksot Corporate Responsibility and Accounting 5 op, Vastuullisuus eri liiketoimintamalleissa 5 op, Yritysjuridiikan perusteet 5op sekä Riskienhallinta 5 op (yhteensä 20 op)  KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI

10 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) & OHJAUS
Marras-joulukuu YLEINEN HOPS-TILAISUUS käydään läpi hopsauksen aikataulu, lomakkeet ja ohjeet. Keskustellaan syksyn aikana heränneiden kysymysten pohjalta. Tammi-helmikuu OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN HOPS-lomakkeet löytyvät netistä. Opiskelijat pohtivat hops-lomakkeen avoimia kysymyksiä.   Helmi-maaliskuu TUTOROPETTAJIEN RYHMISSÄ KESKUSTELLAAN HOPS:N POHJALTA tarkoituksena, että opiskelijat saavat ideoita toisiltaan ja opettajalta Maalis-toukokuu OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN TOISENKIN HOPS-LOMAKKEEN JA PALAUTTAVAT SEN MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA palautuneiden lomakkeiden pohjalta opiskelijoille viedään merkintä orientoivista opinnoista Syksy 2013 OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OMAT INFOTILAISUUTENSA opiskelija osallistuu ainakin kahteen tilaisuuteen yksi isoimmista yksiköistä ja opiskelijaa

11


Lataa ppt "Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google