Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennetun työssäoppimisen kokeilussa Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus Työssäoppiminen laajenee - laajeneeko ohjaus ja tuki?!?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennetun työssäoppimisen kokeilussa Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus Työssäoppiminen laajenee - laajeneeko ohjaus ja tuki?!?"— Esityksen transkriptio:

1 laajennetun työssäoppimisen kokeilussa Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus Työssäoppiminen laajenee - laajeneeko ohjaus ja tuki?!?

2 OHJAUSPROSESSI… Tiedottaminen Yhteydenotto laajennetun työssäoppimisen projektiin Moniammatillinen joukko: hyödyt? Neuvottelut opiskelijan kanssa: säännöt. Opiskelusuunnitelma työssäoppimispaikalla Työssäoppimispainotteiset opinnot Arviointi ja VALMISTUMINEN Muu tukiverkosto Esteitä oppimisessa?

3 Ohjausprosessi (LAO) OPPIMISPROSESSI TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAMINEN Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin perehtyminen. MIKÄ MOTIVOI OPPIMAAN? Oppimisprosessin käynnistää aito työelämän tilanne. Pienryhmässä laaditaan yhteinen oppimistehtävä. MISTÄ TIETOA LÖYTYY? Teoreettista ja käytännön tietoa haetaan eri oppimisympäristöistä. MITÄ ON OPITTU? Yhteisesti hankittu tieto konstruoidaan ja käsitteellistetään kuvaksi tai tekstiksi. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Osaaminen konkretisoituu ammattiosaamisen näytössä. OPISKELIJAN PROSESSI Osallistuu työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön perehdytykseen. Osallistuu pienryhmätyöskentelyy n ja oppimistehtävän laatimiseen. Hakee tietoa eri oppimisympäristöist ä. Osallistuu työssäoppimista koskeviin keskusteluihin. Osallistuu pienryhmätyöskentelyyn. Arvioi sekä oman että toisten oppimisprosessin etenemistä. Suunnittelee kirjallisesti ammattiosaamisen näytön toteuttamisen hyödyntäen eri oppimisympäristöistä hankittua tietoa. OPETTAJAN OHJAUSPROSESSI Perehdyttää työpaikkaohjaajat ja järjestää työpaikkaohjaajakoulutus ta. Laatii työelämälähtöisiä ongelmia työssäoppimisen ohjaajien kanssa. Ohjaa pienryhmätyöskentelyä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjaa monipuoliseen tiedonhankintaan. Ohjaa työssäoppimista henkilökohtaisilla käynneillä. Ohjaa pienryhmätyöskentelyä ja antaa siitä palautetta. Antaa palautetta myös jokaiselle pienryhmän jäsenelle. Arvioi opiskelijan valmiutta ammattiosaamisen näyttöön. Ohjaa ammattiosaamisen näytön kirjallisen suunnitelman laatimisessa. TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJAN OHJAUSPROSESSI Osallistuu perehdytykseen ja työpaikkaohjaajakoulutuk seen. Osallistuu työelämälähtöisten ongelmien laatimiseen. Ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijaa työssäoppimisen aikana. Keskustelee opiskelijan kanssa pienryhmässä laaditusta yhteenvedosta. Arvioi työssäoppimisen etenemistä. Arvioi opiskelijan valmiutta näyttöön. Ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijaa näytön aikana. Arvioi opiskelijan ammattiosaamista. OHJAUSTYÖKALUT OPH:n ja LAO:n sivut, optima-alusta Optima-alusta, pienryhmä, HOPS Optima-alusta, HOPS Optima-alusta, pienryhmä, HOPS Optima-alusta, HOPS

4 Roolit prosessikaaviossa - Opiskelijan ohjauksen malli: YSAO

5 KUULUMISIA KENTÄLTÄ… OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA  positiivinen näkemys: hyvä menetelmä  Oppivat hyvin ja pitivät (monipuolisista) tehtävistä. Saaneet tehdä enemmän kuin koulussa.  Hyvä juttu, jota pitää jatkaa. Pitäisi tiedottaa enemmän.  Työpaikalla ohjaaminen ei ole ollut ainoastaan yksittäisen henkilön varassa, vaan useampi työntekijä on osallistunut ohjaamiseen  On saanut neuvoja asioiden toteuttamisessa, vastauksia runsaisiin kysymyksiin ja perusteluja siihen miksi kannattaa tehdä näin eikä noin

6 …KUULUMISIA KENTÄLTÄ  ”Kun tietää tosissaan mitä tekee ja sitä tekee tarpeeksi usein niin kyllähän asiat pikkuhiljaa jää mieleen, eikä tarvitse enää kysellä. Ja saa samalla myös itseluottamusta!”  Esim. lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla ilman laajennettua työssäoppimista olisi "reikäinen / hyppytunti”-lukujärjestys  mahdollisuus valmistua nopeammin  lisää työllistymisen mahdollisuutta -> työssäoppimisjakson ansiosta on syntynyt työsuhde  alkuopastukseen kaivataan lisää tietoa, erityisesti kun opiskelija menee räätälöidysti eikä muun ryhmän kanssa samaan aikaan  opiskelijoille oli merkitty poissaoloja oppilaitoksesta -> tiedonkulun ongelmia

7 Loppupäätelmiä  Alkuohjauksen merkitys on erittäin tärkeä!  Ohjausta tarvitaan aina, kun opiskelijan elämään, oppimiseen yms tulee jokin muutos.  Määrä ei korvaa laatua.  Jos alkuohjaus ontuu ja pelisäännöt jäävät epäselviksi, ohjausta tarvitaan työssäoppimisen edetessä moninkertaisesti.  Ohjaaminen ei ole yhden ihmisen tehtävä.


Lataa ppt "Laajennetun työssäoppimisen kokeilussa Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus Työssäoppiminen laajenee - laajeneeko ohjaus ja tuki?!?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google