Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tänään - Vaihto-info, Jani Haapakoski - Sivuaineista * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tänään - Vaihto-info, Jani Haapakoski - Sivuaineista * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta."— Esityksen transkriptio:

1 Tänään - Vaihto-info, Jani Haapakoski - Sivuaineista * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan

2 SIVUAINEISTA ja niiden suorittamisesta KTK:ssa M Sainio, J Palomaa

3 Netissä tietoa… O http://www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot http://www.oulu.fi/ktk/sivuaineopinnot O Sivuaineet tulevat tulevaisuudessa löytymään yliopistolla samalla tavalla  navigointi muiden tdk:n sivuaineisiin helpottuu O KTK:n suomenkieliset sivuainesivut jo lähes valmiina

4 Sivuaineet tutkintorakenteessa O Kandidaatin tutkinnossa (LO A, B, C, Taika, Tekno, ITE) O Monialaiset opinnot 63 op (opinto-oikeus jo olemassa), tehdään 1. ja 2. vuonna O Valinnainen sivuaine min. 25 op, tehdään yleensä 3. vuonna O Maisterin tutkinnossa (LO A, B, C, Taika, Tekno, ITE) O Valinnainen sivuaine min. 25 op, tehdään yleensä 4. vuonna O Voi tehdä myös 25op+35op tai 35op sivuaineen O  Jos sivuaine laajempi op  tarvitsee sitten vähemmän valinnaisia opintoja O Luokanopettajan maisteriohjelma (LO-13D, LO-14D) O Sivuaineena monialaiset opinnot 60 op O Ei valinnaisia sivuaineita

5 Maisterin tutkintorakenne (5-vuotisessa koulutuksessa) O Sisältää 70 op kasvatustieteen syventävät opinnot, 25 op sivuaine, 25 op vapaavalintaiset opinnot (70 op kasvatustieteen syventävät opinnot, 25 op sivuaine, 13 op painotuksen mukaiset opinnot ja 12 op vapaavalintaiset opinnot) O On suunniteltu siten, että se mahdollistaa tutkinnon profiloinnin paremmin O Mahdollistaa pitkän sivuaineen suorittamisen tutkintoon kuuluvina opintoina (Tutkinnon laajuus esim. matematiikan perus- ja aineopinnot suorittaneilla on tuolloin 130 op)

6 Esimerkkejä O Kandissa sivuaineina monialaiset 63op + kuvataide 25op, maisterissa sivuaineina englantilainen filologia 25op + 35op O Kandissa sivuaineina monialaiset 63op + matematiikka 25op, maisterissa sivuaineena matematiikka 35op) O Kandissa sivuaineina monialaiset opinnot 63op + erityispedagogiikka 25op, maisterissa sivuaineina erkan ammatillisia opintoja 40op O Kandissa sivuaineina monialaiset opinnot 63op + liikunta 25op, maisterissa sivuaineina esi- ja alkuopetus 25op + psykologia 25 op O  Tutkinnon voi sivuaineiden ja valinnaisten osalta rakentaa hyvin monella tavalla!

7 Sivuaineet ja eHOPS O Jos haluat hakea sivuaineita eHOPSiin niin huomioi O  sivuaineen suoritusoikeutta pitää kuitenkin hakea yhteisten ohjeiden mukaisesti O  omaopettajalla ei ole valtaa luvata sinulle mitään sivuaineita, vaan hops on vasta suunnitelma, minkä omaopettaja hyväksyy O  sivuaineiden tarjontaa ja rakennetta kyseisenä vuonna ei voi varmasti tietää tässä vaiheessa

8 Sivuaineet ja eHOPS O Voit myös kirjoittaa ”muistilappuun” tai tavoitteet ja itsearviointi -kenttään, mitä sivuaineita olet suunnitellut tai mikä yleensäkin kiinnostaa O  HOPSiin ei tule tarpeeksi pisteitä, kun sivuaineita ei suositella haettaviksi O Vielä ei tarvitse tietää, mitä haluaa opiskella sivuaineeksi, mutta sitä kannattaa alkaa jo pikkuhiljaa miettimään.

9 O Ole itse aktiivinen ja ota selvää, miten muiden tiedekuntien sivuaineita saa opiskella Valintaperusteet yms. Voivat muuttua, joten älä luota vanhoihin tietoihin! O Tiedekunnassa sivuainehaussa hakee vuosittain noin 300 opiskelijaa  aina kaikki eivät saa niitä kahta sivuainetta mitä haluavat Voisiko sitä tietoa ja taitoa kartuttaa jossain muualla ja mikä olisi sitten se varasuunnitelma?

10 Mieti… O Milloin sinulla on aikaa suorittaa sivuaine? O KTK:ssa sivuaineen suoritusoikeus on yksi (1) lukuvuosi! O Muissa tiedekunnissa tilanne voi olla toinen O Minkä sivuaineen haluat ehdottomasti? O Hae sitä ensimmäisenä sivuaineena JA suorita se ensimmäisenä sivuaineena

11 O Anna itsellesi aikaa O Opintopolku ei tarvitse olla tässä vaiheessa kiveen hakattu O 1. HOPS on siitä vain ensimmäinen versio! O Seuraavaksi tutustutaan hiukan KTK:n ja yliopiston sivuainetarjontaan ja sivuaineiden hakemiseen liittyviin asioihin.


Lataa ppt "Tänään - Vaihto-info, Jani Haapakoski - Sivuaineista * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google