Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkintotavoitteiset opinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkintotavoitteiset opinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

2 Tutkintotavoitteiset opinnot
aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien innovatiivinen kehittäminen oikeustieteiden HTK/HTM-tutkintotavoitteiset opinnot kun yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op suoritettu  tutkinto-opiskelijaksi (HTK/HTM) Itä-Suomen yliopistoon opetus käynnistyy elokuussa 2012 avoimen väylän hakuaika päättyy lokakuun alussa 2013 opinto-oikeus alkaa

3 Erikoistuneiden juristien koulutusta
juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta (pääainemalli)

4 Erikoisjuristit (HTK/HTM) vrt. yleisjuristit (ON/OTM)
Itä-Suomen yliopiston koulutusvastuu: oikeustieteellinen ala ( ) sekä julkisoikeus yhteiskuntatieteellisellä alalla vain oikeustieteen opintoja (ei hallintotiedettä) HTK/HTM-tutkinnot eivät tuota pätevyyttä esim. tuomariksi tai asianajaksi ”OTM tai vastaava tutkinto” ks. työmarkkinoista: ”Juridista osaamista edellyttävät työpaikat & HTM-tutkinto vuonna 2011” ja ”Selvitys oikeustieteistä valmistuneiden työllistymisestä” saatavilla: -->opiskelu/työllistyminen tutkintoja kehitetty työmarkkinoiden tarpeista lähtien

5

6 OTK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
Eräät poliisihallinnon virat: kelpoisuusvaatimuksena on esim. poliisilaitoksen päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä… asetus poliisin hallinnosta (158/1996) 18.1,18 § (1010/2009) Kuluttajariitalautakunnan esittelijä: Esittelijän tehtävään määrätyltä vaaditaan oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) 7.3 §

7 OTM tai HTM Kuntaliiton lakimies
OTM tai HTM (julkisoikeus) Oulun seudun ympäristöviraston ympäristötarkastajan virka OTM tai HTM pääaineena ympäristöoikeus

8 TUTKINTOJEN ERITYISPIIRRE: PÄÄAINEMALLI
HTK/HTM-tutkintojen pääaineet eurooppaoikeus finanssioikeus hallinto-oikeus oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus siviilioikeus ympäristöoikeus Sivuaineet, mm.: valtiosääntöoikeus kansainvälinen oikeus

9 HTK- ja HTM -tutkintojen rakenne
HTK ja HTM -tutkinnoissa kolme peruselementtiä 1) pakolliset yleiset oikeusjärjestysopinnot takaavat yleisjuridisen osaamisen 2) pääaine syvennytään yhteen oikeudenalaan 3) sivuaineet vapaasti valittavat, esim. ympäristötieteet, kielet, johtaminen jne.

10 TUTKINTORAKENNE viestintä- ja aloitusopinnot 14 op
yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op pääaineen perus- (25 op) ja aineopinnot (35 op) valinnaiset opinnot 46 op  HTK = 180 op syventäviä opintoja pääaineessa 60 op pakollisia opintoja (mm. kieliä) 6 op valinnaiset opinnot 54 op  HTM = 120 op

11 Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op)
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Valtiosääntöoikeus 5 op Yleishallinto-oikeus 5 op Finanssioikeuden perusteet 5 op Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op Eurooppaoikeuden perusteet 5 op Yritysoikeuden perusteet 6 op Johdatus yksityisoikeuteen 3 op Perhe- ja perintöoikeus 5 op Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

12 Oikeustieteiden opiskelu
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan vahvistamat opetussuunnitelmat ja tenttiaikataulut laadunvarmistus: opinnot yliopistotasoisia myös kesäyliopistossa tenttiminen mahdollista Hämeenlinnassa pääsääntöisesti suoritusmuoto kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen luennot johdattelevat aiheeseen luento-opetusta korvaavaa materiaalia, harjoituksia ja oppimistehtäviä etäopiskelun tukena rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot suoritettavissa laajasti myös monimuoto-opintoina verkossa

13 Avoimen väylä julkisoikeuden opiskelijaksi
huom. valinnan perusteista vuodeksi 2013 päätetään syyskuussa 2012 ilman pääsykokeita tutkinto-opiskelijaksi (HTK/HTM) yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) [TAI jonkun oikeustieteen pääaineen perus- ja aineopintoja (60 op)??] hakuaika päättyy lokakuun alussa ei kiintiötä ei arvosanavaatimusta = kaikki kriteerit täyttävät saavat HTK/HTM -tutkintojen suoritusoikeuden Itä-Suomen yliopistossa  pääaineen valinta vapaa, oikeus myös vapaasti vaihtaa pääainetta

14 Oikeustieteiden muut opiskelijavalinnat
Ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella (HTK/HTM): 20 opiskelijaa Valintakoe (ON/OTM): 40 opiskelijaa Environment, Natural Resources & Climate Change: Master’s Degree Programme in Environmental Policy and Law (20 paikkaa, soveltuva kandidaatin tutkinto) Amk-tutkintojen perusteella 1. oikeustradenomi (amk-tutkinto, jossa vähintään 50 op oikeudellisia opintoja) 2. rikosseuraamusalan koulutusohjelma 3. luonnonvara-alan, ympäristöalan tai ympäristötekniikan tutkinto 4. poliisitutkinnot


Lataa ppt "Tutkintotavoitteiset opinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google