Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät"— Esityksen transkriptio:

1 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät
Kauppakeskusten käyttäjät ovat eri kokoisia yrityksiä ja useilta eri toimialoilta Turvallisuuskäsitteet, - asenteet, -tavat ja -vaatimukset poikkeavat toisistaan Osa toimii omistamissaan huoneistoissa, osa vuokralla ja osa vuokralaisen vuokralaisena Kirjavuus toimijoissa, toimialoissa ja vuokrasuhteissa johtavat vaihtelevaan suhtautumiseen turvallisuuteen Hyvä turvallisuustaso edellyttää, että kauppakeskuksen johto ja kaikki tilojen käyttäjät pyrkivät edistämään kauppakeskuksen turvallisuutta Rabbe Strann

2 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät Sopimukset
Vuokrasopimuksista puuttuvat usein: Vastuunjaon periaatteet (myös vakuutusperiaatteet) Kauppakeskuksen johdon oikeus antaa turvallisuusohjeita ja käyttäjän velvollisuus noudattaa niitä Kauppakeskuksen johdon oikeus suorittaa turvatarkastuksia Käyttäjien velvollisuus osallistua riskikartoituksin, harjoituksiin sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin Ohjeet muutostyöoikeudesta Käyttäjien velvollisuus ilmoittaa puutteista Turvallisuusnäkökohdat, jos toimiala on poikkeuksellisen riskialtis Turvallisuuspalvelut, jotka sisältyvät / eivät sisälly vuokraan Rabbe Strann

3 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät Tiedottaminen
Hyvä tiedottaminen on osa turvallisuustyön koordinointia ja johtaa vaara- ja kriisitilanteissa nopeaan toimintaan ja toimenpiteiden yhtenäistämiseen Kauppakeskusjohdon tulee laatia kauppakeskuskohtainen turvallisuusohje toimintatavoista, vastuuhenkilöistä, yhteystiedoista, hälytystiedoista, poistumisteistä jne. järjestää uusille käyttäjille keskustelu- ja perehdyttämistilaisuus turvallisuusasioista On varmistettava, että tiedot ovat kaikkien kauppakeskuksessa työskentelevien käytössä (ei vain vuokrasopimusta tehneiden kansioissa), esim. A4 tiivistelmä. Rabbe Strann

4 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät Synergiaa hankintoihin
Usein käyttäjät ovat pieniä yrityksiä, joiden tarve tai resurssit eivät riitä jonkun yksitäisen laitekokonaisuuden tai palvelun hankkimiseen. esim. kameravalvonta, rikosilmaisimet, vartiointi jne. Vartiointia saattavat hetkellisesti moni yritys tarvita mutta ei jatkuvasti. Kokoamalla useat pienet yritykset yhteistyöhön hankkeen toteutus mahdollistuu Vartioinnissa kauppakeskuksen johto voi myös sopimukseen varata mahdollisuuden käyttäjille tehdä omia sopimuksia vartiointiliikkeen kanssa Käyttäjien toivomus on, että kauppakeskuksen johto toimii koordinaattorina ja myös ilmoittaa etukäteen sellaisista päätöksistä, joilla on vaikutusta käyttäjien toimintaan ja sopimuksiin. Rabbe Strann

5 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät Pelastussuunnitelma
Kauppakeskuksella tulee olla pelastussuunnitelma (asetus 787/2003) Lisäksi tulee asetuksen mukaan joidenkin käyttäjien tehdä oma pelastussuunnitelma yli 500 m2 myymälät kohteet, joissa paikalla yleensä vähintään 30 henkilöä muut erikoiskohteet Vaihtoehtoisia toimintamalleja suunnitelman teolle: Kauppakeskus tekee suunnitelman ja antaa sen tai perustiedot siitä käyttäjille heidän omia suunnitelmiaan varten Suunnitelma tehdään yhteistyönä Siitä riippumatta mikä vaihtoehto valitaan on yhteistyötä suunnitelmien laadinnassa oltava, sillä tilanteissa joissa suunnitelmaa tai sen osaa käytetään yhteistoiminnan tulee olla kitkatonta Rabbe Strann

6 Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät Turvallisuuskulttuuri
Kauppakeskuksen turvallisuusjohtamisen tulee johtaa hyvään turvallisuuskulttuuriin Jokainen tiloissa toimiva edistää turvallisuutta ja osaa tarvittaessa sovittujen mallien mukaan toimia Tilojen käyttäjät saadaan osallistumaan turvallisuuden kehittämiseen hyvällä turvallisuusjohtamisella ja kauppakeskusjohdon suuntaa näyttävällä toiminnalla asenteilla ohjeistuksella tiedottamisella ja koordinoinnilla Rabbe Strann


Lataa ppt "Kauppakeskusturvallisuus - käyttäjät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google