Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014

2  Kesäkuun kokouksessa 5.6. käytiin läpi yhtenäiskoulun pohjapiirustukset, joissa otettiin kantaa mm. luokkatilojen sijoitteluun, pienryhmätiloihin sekä joustaviin tilaratkaisuihin  Palaveri arkkitehdin kanssa pidettiin 10.6.  Tutustuminen Vuoreksen kouluun 10.6.  Uudet L2 tason piirustukset valmiit  Arkkitehti Mikko Uotila on kutsuttu puhumaan yhtenäiskoulun suunnittelusta tiistaina 9.9. klo 18.00 (koko kunnan vanhempainilta)

3  Pedagoginen toimikunta kokoontuu torstaisin klo 14.30 14.8. (veson suunnittelu, hankehakemus, arkkitehdin vierailu) 28.8. (veson materiaalien läpikäynti) 18.8. 9.10. 30.10. (pohdintaryhmän vierailu) 20.11. (pohdintaryhmän vierailu) 11.12. (syksyn arviointi, kevään suunnittelu)

4  Veso 6.8. tiedotus ja uudet piirustukset  Veso 23.8. kohti yhtenäiskoulua, pohdintaryhmät käyntiin, tutustuminen toisiimme  Yhteiset YT-kokoukset Huhti (yläkoulu ja lukio) ja Kirkonkylä (2)  Yhteinen YT-kokous Asema, Huhti (yläkoulu ja lukio) ja Kirkonkylä  Oppilaiden yhteinen projektipäivä  Yhteiset pikkujoulut

5  Pedagoginen toimikunta työstää parhaillaan oph:n hakemusta  Hakemus pitää jättää viimeistään 25.8.  Lisää tietoa hakemuksesta http://www.oph.fi/download/157947_Hakuti edote_2014_OY_JA_TVT.pdf http://www.oph.fi/download/157947_Hakuti edote_2014_OY_JA_TVT.pdf

6  Eerikkilän vesossa aloitetaan yhtenäiskoulun toimintakulttuurin suunnittelu  Suunnittelu tapahtuu pohdintaryhmissä  Jokainen kuuluu yhteen pohdintaryhmään, ryhmä valitaan oman kiinnostuksen mukaan  Jokaisella ryhmällä on oma aiheensa, jota työstetään seuraavien kahden lukuvuoden aikana  Pohdintaryhmät ja pedagoginen toimikunta tekevät yhteistyötä (ryhmien vierailut toimikunnan kokouksissa)  Pohdintaryhmiä on saanut ja saa edelleen ehdottaa

7  Koulupäivän rakenne (yhteistyön ja yhteistoiminnallisuuden mahdollistajana)  Joustava esi- ja alkuopetus, joustavat opetusjärjestelyt myös muilla luokka-asteilla  Erityisopetuksen joustavat järjestelyt / kolmiportaisen tuen järjestelyt (tähän suunnitteluun Salmiston Tanja mukaan?)  Oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden osallistaminen  Järjestyssäännöt, seuraamukset, puuttumiskulttuuri  Luokanopettajan ja luokanvalvojan tehtävät ja rooli  Ekologinen yhtenäiskoulu  Yhtenäiskoulu ja ympäröivä yhteiskunta  TVT yhtenäiskoulussa  Lukio

8  Arviointikäytännöt, osaamisen osoittaminen  Aineryhmät? Onko vanhakantainen tapa alkaa pohtia pedagogiikkaa? Toisaalta aineryhmillä on paljon yhteisiä asioita.  Yhtenäiskoulun ja Aseman koulun yhteistyön suunnittelu  Mediateekin eli ”yhteisen olohuoneen” käyttö ja tarkoitus  Piha-alue, ulkovälitunnit  Olisiko pohdintaryhmät luokkatason mukaan, esim. 1-4- lk. 5-7-lk, 8-9.lk ja lukio.  Tuodaanko pohdintaryhmille teemoja pohdittaviksi (esim. arviointi, työrauha, kouluviihtyvyys, yhteisöllisyys...) vai luodaanko pohdintaryhmät teemoittain, jolloin ryhmien kokoonpano ehkä vaihtelisi?  Otetaanko oppilaita mukaan kaikkiin pohdintaryhmiin vai vain osaan?


Lataa ppt "Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google