Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

8.1.2004Harry Scheinin1 Lääkäripäivät 2004 427P Tutkijakoulutus: jatkokurssi (pienryhmä), torstai 8.1.2004 Hypoteesin testaus ja tutkimuksen voima Harry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "8.1.2004Harry Scheinin1 Lääkäripäivät 2004 427P Tutkijakoulutus: jatkokurssi (pienryhmä), torstai 8.1.2004 Hypoteesin testaus ja tutkimuksen voima Harry."— Esityksen transkriptio:

1 8.1.2004Harry Scheinin1 Lääkäripäivät 2004 427P Tutkijakoulutus: jatkokurssi (pienryhmä), torstai 8.1.2004 Hypoteesin testaus ja tutkimuksen voima Harry Scheinin Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto PL 52 20521 Turku Puh. 02 313 1870 E-mail harry.scheinin@utu.fi

2 8.1.2004Harry Scheinin2 Hypoteesin testaus Mikä on tutkimuksen tavoite ja hypoteesi? Potilasaineiston rajaaminen Koeasetelman (design) valinta Vaste- ja turvallisuusmittareiden valinta –Mittausmenetelmien ja aikapisteiden yksityiskohtainen kuvaaminen tutkimussuunnitelmassa –Lisäksi ns. primaarivaste ja mahdolliset sekundaarivasteet tulee yksiselitteisesti määritellä Evaluoitavuuden ja tulosten analyysitavan määrittely –”Intention-to-treat” vs. ”Per-protocol”? Otoskoon laskeminen voima-analyysillä

3 8.1.2004Harry Scheinin3 TOTUUS TULOS

4 8.1.2004Harry Scheinin4 Voima-analyysi (rinnakkaisryhmätutkimus) 1. Kvantitatiivinen tulos μ 1 = Standardihoidon ka μ 2 = Uuden hoidon ka SD = Keskihajonta f( ,  ) = 10.5 (kerroin taulukosta;  =0.05 ja  =0.1)

5 8.1.2004Harry Scheinin5 f( ,  ) arvoja

6 8.1.2004Harry Scheinin6 Esimerkkejä: (sydämen syke) 1.SD=10, μ 1 =70 ja μ 2 =90  n = 6 potilasta (/ryhmä) 2.SD=30, μ 1 =70 ja μ 2 =90  n = 47 ” 3.SD=50, μ 1 =70 ja μ 2 =90  n = 132 ”  Tutkimussuunnitelma (esim. 2): ”Tutkimukseen otetaan 100 evaluoitavaa potilasta (50/ryhmä). Tällä potilasmäärällä saavutetaan yli 90%:n voima (  =0.05) löytämään 20 lyönnin ero (70 vs. 90, SD 30) sydämen sykkeessä ryhmien välillä.”

7 8.1.2004Harry Scheinin7 (Hulley and Cummings, 1988)

8 8.1.2004Harry Scheinin8 Voima-analyysi (rinnakkaisryhmätutkimus) 2. Kvalitatiivinen tulos p 1 = Odotettu vaste (%) standardihoidolla p 2 = Odotettu vaste uudella hoidolla f( ,  ) = 10.5 (kerroin taulukosta;  =0.05 ja  =0.1)

9 8.1.2004Harry Scheinin9 Mistä arvot voima-analyysiin? Muuttujan valinta !  Tutkimuksen tavoite (prestudy hypothesis)  Primary endpoint Kirjallisuus/aikaisemmat tutkimukset Pilottitutkimus Pienin kliinisesti merkittävä ero  Älä aloita tutkimusta mikäli on todennäköistä, että potilaita ei saada tarpeeksi !

10 8.1.2004Harry Scheinin10

11 8.1.2004Harry Scheinin11 Harjoitustehtävä Olet mukana uuden lipidilääkkeen kehittämisessä ja tarkoituksena on tehdä kaksi kliinistä plasebokontrolloitua koetta lääkkeen edullisten vaikutusten osoittamiseksi –2 kk:n hoidon vaikutus LDL-kolesteroliin –5 v:n hoidon vaikutus kokonaiskuolleisuuteen CHD-potilailla Laske tarvittavat otoskoot (  90% voima,  =0.05) kumpaankin tutkimukseen seuraavilla oletusarvoilla –Hoito laskee LDL-kolesterolia 1 mmol/l (SD 1 mmol/l) –”Normaali” kuolleisuus on 10%, jota hoito vähentää 25% Perustele otoskoot tutkimussuunnitelmaa varten

12 8.1.2004Harry Scheinin12

13 8.1.2004Harry Scheinin13 Tehtävä 1 LDL-kolesteroli ”Tutkimukseen otetaan 50 evaluoitavaa potilasta (25/ryhmä). Tällä potilasmäärällä saavutetaan yli 90%:n voima (  =0.05) löytämään 1 mmol/l ero (esim. 4 vs. 5 mmol/l, SD 1 mmol/l) LDL-kolesterolissa ryhmien välillä.”

14 8.1.2004Harry Scheinin14 Tehtävä 2 Kokonaiskuolleisuus ”Tutkimukseen otetaan 5400 potilasta (2700/ryhmä). Tällä potilasmäärällä saavutetaan yli 90%:n voima (  =0.05) löytämään 25%:n ero (10 vs. 7.5%) viiden vuoden kokonaiskuolleisuudessa ryhmien välillä.”

15 8.1.2004Harry Scheinin15 Eli tutkimukseen tarvittava potilasmäärä riippuu tutkimuksen tavoitteesta ja hypoteesista! M.O.T.


Lataa ppt "8.1.2004Harry Scheinin1 Lääkäripäivät 2004 427P Tutkijakoulutus: jatkokurssi (pienryhmä), torstai 8.1.2004 Hypoteesin testaus ja tutkimuksen voima Harry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google