Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007

2 Oodin osajärjestelmät

3 WinOodi Opintohallinnon työkalu, esim. opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaaminen, raportit

4 WebOodi Työkaluja opiskelijalle, hallinnolle ja opettajalle Työkalujen määrä on kasvanut ja laatu parantunut viime vuosina Käyttömäärät jyrkässä kasvussa Sisäänkirjautumisia n. 200000 kpl. kuukaudessa Eri käyttäjiä n. 40000 vuodessa Opetuksen ja tenttien hallinta sekä niihin ilmoittautuminen Sähköiset oppaat sekä tutkintovaatimustiedot eHOPS-työkalu Kurssipalautteet --- osajärjestelmien lyhyt esittely ---

5 Tiedekuntien käyttöönotot Tiedekuntien kanssa yhteistyössä on kartoitettu nykyinen tilanne sekä käyttöönottotarpeet Tarpeiden pohjalta on tehty tiedekuntakohtaisia suunnitelmia Tiedekuntien lähtötilanteet aivan erilaiset erittäin suuria ja erittäin pieniä tiedekuntia jossain tiedekunnissa kaikki osajärjestelmät käytössä, joissain ei mikään Tiedekunnat erilaisia: ”vapaat” tutkintovaatimukset vs. ”putkitutkinnot” Painopisteet eri asioissa Omia työkaluja ja järjestelmiä

6 Humanistinen tiedekunta Yhdessä humanistisen tiedekunnan hallintoihmisten kanssa on tehty käyttöönoton projektisuunnitelma käyttöönottoprosessin tueksi Haasteet tiedekunnan koossa; tiedekunta on kooltaan samaa luokkaa kuin muut yliopistot Suunnitelma kattaa ajallisesti n. kaksi vuotta Selkeät etapit, tekijät ja vaiheet eri osajärjestelmien käyttöönotoille Huomioitu resurssitarpeet eri toimijoille; tiedekuntaan on palkattu lisätyövoimaa Projektin kokonaiskoordinointista vastaavat Päivi Heino (Humanistinen tiedekunta) ja projektipäällikkö Teemu Ajalin (Opiskelijarekisteri)

7 Humanistinen tiedekunta, Käyttöönoton aikataulu Käytössä 1.8.2007 Kaikkien laitosten HuK- ja FM-tutkintojen tutkintovaatimustiedot Oodi-järjestelmässä seuraavilta osin: -Tutkintovaatimuksiin liittyvät yleiset oppiainekohtaiset kuvaustekstit -Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien kuvaustiedot päivitettynä ajan tasalle -Opintojaksot esitettynä listamuotoisesti ilman tutkintorakennetietoa sähköisessä oppaassa -Englanninkieliseen opetukseen liittyvät kurssitiedot

8 Humanistinen tiedekunta, Käyttöönoton aikataulu Käytössä mahdollisesti myöhemmin syksyllä 2007 Kaikkien laitosten jatkotutkintojen tutkintovaatimustiedot Oodissa seuraavilta osin: -Tutkintovaatimuksiin liittyvät yleiset ohjetekstit -Opintojaksojen ja –kokonaisuuksien kuvaustiedot päivitettynä ajan tasalle -Opintojaksot esitettynä tutkintorakennetietoineen

9 Humanistinen tiedekunta, Käyttöönoton aikataulu Käytössä alkuvuodesta 2008 HuK-, FM- ja jatkotutkintojen tutkintovaatimusten esittäminen rakenteisesti -Aikataulu riippuu käytettävissä olevista resursseista. Työmääräarvio HuK- ja FM-tutkintorakenteiden osalta: 64 htp.

10 Humanistinen tiedekunta, Käyttöönoton aikataulu Käytössä myöhemmin vuonna 2008 eHOPS käytössä kaikilla laitoksilla. Muutama laitos pilotoi eHOPSia jo vuoden 2007 aikana. Sähköinen ilmoittautuminen opetukseen. Aikataulut laaditaan tapaus- ja laitoskohtaisesti selvitysten perusteella. Opettajan työkalut (OpeOodi) -Käyttöönotosta päätetään tapauskohtaisesti Tiedekuntatentteihin ilmoittautuminen WebOodissa -Tavoitteena, että sähköinen tentti-ilmoittautuminen on käytössä syksyllä 2008 lukuvuoden alussa.

11 Humanistinen tiedekunta, Käyttöönoton aikataulu Tavoitteena on käynnistää myöhemmin palautejärjestelmiin liittyvä kartoitustyö Osana kartoitusta selvitetään myös Oodin palautejärjestelmään soveltuvuus kurssi-palautteiden keräämiseen.

12 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Käytössä ja syötettynä Oodiin: kurssikuvaukset sähköiset oppaat kurssi-ilmoittautumiset palautejärjestelmä osittain eHOPS-pilotointi Tiedekunnan kanssa tullaan pohtimaan tenttityökalun käyttöönottoon liittyvää aikataulua

13 Lääketieteellinen tiedekunta Tiedekuntaan ei ole vielä oltu yhteydessä käyttöönottoihin liittyvien asioiden osalta Käytössä jo ainakin: Kurssi-ilmoittautumiset kurssipalautejärjestelmä

14 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Kartoitus tehty, käytössä: Kurssikuvaukset oppaat kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset OpeOodi palautejärjestelmä muutamalla laitoksella eHOPS-pilotointi yhdellä laitoksella.

15 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Käyttöönottotarpeet kartoitettu kevään aikana Geologian laitos pilotoi tiedekunnan sisällä jo syksyllä 2007 ainakin osaa WebOodin työkaluista Muiden laitosten osalta tilanne hiukan auki Tietojenkäsittelytieteen laitos pilotoinut eHOPSia

16 Oikeustieteellinen tiedekunta Selvitystyö käyttöönottoihin liittyen jo käynnistynyt Näillä näkymin eHOPS -työkalu käyttöön koko tiedekunnassa syksystä 2007 Muiden osajärjestelmien käyttöönottoon ei todennäköisesti ole resursseja

17 Valtiotieteellinen tiedekunta Käytössä oma opasjärjestelmä Kurssikuvaukset on syötetty Oodiin xml-tiedonsiirtoajojen avulla Kurssi-ilmoittautumiset Oodissa Tenttityökalun käyttöönottoa harkitaan ensi syksyksi Yleisen valtio-opin laitos on pilotoinut eHOPSia

18 Teologinen tiedekunta eHOPSia lukuunottamatta kaikki osajärjestelmät käytössä eHOPS-valmistelut tiedekuntakäytön alkamiseksi käynnissä. Lisää teologisen tiedekunnan Oodi-käytöstä ja - käyttöönotoista Tanja Pirhosen esityksessä

19 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Tentteihin ilmoittaudutaan jo Oodissa. Kurssikuvaukset on tarkoituksena syöttää Oodiin, minkä jälkeen pyritään ottamaan käyttöön kurssi-ilmoittautumiset ja sähköiset oppaat. Aikataulutavoite: syksy 2007 Oppaat tehdään vuosikursseittain(!), koska se on opiskelijan kannalta järkevintä. Lisää Eläinlääketieteellisen tiedekunnan käyttöönotoista Tuija Komssin esityksessä

20 Muut tiedekunnat ja erillislaitokset Biotieteellinen tiedekunta Tarpeet selvitetään vielä kevään 2007 aikana ja niiden perusteella päätetään jatkotoimista ja aikatauluista Ympäristöekologian laitos on pilotoinut eHOPSia Farmasian tiedekunta Selvitystyö aloittamatta Svenska social- och kommunalhögskolan Varsinaiset käyttöönottokeskustelut vielä aloittamatta, tosin osa toiminnoista jo käytössä Kielikeskus Kurssi-ilmoittautumiset Oodissa, erityistarpeita Oppaat Oodissa

21 Koordinoidut käyttöönotot, miksi? Käyttöönotoista saadaan hallittuja Pystytään etukäteen varmistamaan, että järjestelmän tarjoamat palvelut ja tarpeet kohtaavat Pystytään selvittämään käyttöönoton vaatimat resurssit ja suunnittelemaan niiden pohjalta aikataulut Osana käyttöönottoa asiaan liittyvien käytäntöjen läpikäynti ja niiden kehittäminen Kehitystoiveiden ja muun palautteen kerääminen Suuremmalla todennäköisyydellä pystytään estämään kriisien syntyminen Vrt. OpasOodin ja eHOPSin käyttöönotot


Lataa ppt "Oodin osajärjestelmien esittely ja niiden käyttöönotot 17.4.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google