Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1.Kasvamme orgaanisesti >5% vuodessa 2.Parannamme tulosta >2%-yks./vuosi 3.Keskitymme ja panostamme Tulikivi-brandiin 4.Laajennumme suunnitelmallisesti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1.Kasvamme orgaanisesti >5% vuodessa 2.Parannamme tulosta >2%-yks./vuosi 3.Keskitymme ja panostamme Tulikivi-brandiin 4.Laajennumme suunnitelmallisesti."— Esityksen transkriptio:

1 1.Kasvamme orgaanisesti >5% vuodessa 2.Parannamme tulosta >2%-yks./vuosi 3.Keskitymme ja panostamme Tulikivi-brandiin 4.Laajennumme suunnitelmallisesti uusiin asiakasryhmiin ja markkinoihin sekä segmentoinnilla tehostamme markkinointia 5.Parannamme ja uudistamme yhteistyö- ja jakeluverkostoamme 6.Kehitämme johtavan tuotedesignin, -teknologian ja palvelukonseptin 7.Parannamme jatkuvasti laatua, tuottavuutta ja valmistusteknologiaa 8.Nostamme jalostusarvoa 9.Varmistamme raaka-ainevarantomme yli 50 vuodeksi, parannamme saantoa jatkuvasti 10.Otamme käyttöön Tulikiven Tavan Toimia johtamisessa Strategialinjaukset 2005-2008

2 Kasvu uusista asiakassegmenteistä ja uusilta markkina- alueilta Tulisijaliiketoiminta

3 Kasvu kuluttaja-asiakkaista Suomessa Rakennuskivi

4 Kasvu yhteistyötä syventämällä ja jalostusarvoa lisäämällä Verhouskivet

5  Panostus Venäjälle  Kotimaan brandimuutos ja monikanavajakelun rakentaminen  Saksan jakelun tehostaminen  Tulikiven sisustuskivikonseptin jatkokehitys (tuote, palvelu, jakelu)  Pihakivituotteet  Uuden mallistosukupolven kehitystyö  Pienlohkareen käyttö, jäämäkiven hyödyntäminen Lähitulevaisuuden painopistealueet, yhteenveto

6  Kotimaan taloustilanne on varsin hyvä, pientalorakentaminen kasvaa edelleen  Saksassa jakelutieuudistus vuoden alussa, mahdollistaa kasvun tulevaisuudessa  Muissa vientimaissa kasvu jatkuu  Verhouskiven kasvu jatkuu  Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus kehittyvät positiivisesti vuositasolla  Tilauskanta 31.12. 5,4 m€ (7,1) Tulevaisuuden näkymät

7  Elinkaariajattelu ja luonnonmateriaalien käyttö  Palvelun tarve ja arvostus  Tuotteiden design ja viihtyvyys  Perusturvallisuus ja ympäristön suojelu  Bioenergian käyttö ja energian säästö Trendit

8 Tulosanalyysi Rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen

9 Liikevaihto55,353,63,1 Valmistevaraston muutos0,50,4 Valmistus omaan käyttöön0,80,4 Liiketoiminnan muut tuotot0,50,5 Materiaalit ja palvelut16,014,9 Henkilöstökulut20,120,7 Poistot ja arvonalentumiset4,34,1 Liiketoiminnan muut kulut11,711,0 Liikevoitto5,04,219,2 Prosenttia liikevaihdosta9,17,9 Rahoitustuotot ja kulut-0,10,1 Voitto ennen satunnaisia eriä4,94,314,4 Prosenttia liikevaihdosta8,87,9 Välittömät verot1,41,3 Katsauskauden voitto3,53,014,0 01-12/2004 01-12/2003Muutos, % Konsernituloslaskelma Me

10 Vastaavaa12/200412/2003 Pysyvät vastaavat 19,920,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus7,57,0 Muut vaihtuvat vastaavat 8,57,8 Rahat ja pankkisaamiset5,86,5 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma6,26,2 Muu oma pääoma17,018,2 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma7,05,7 Lyhytaikainen vieras pääoma11,311,5 Taseen loppusumma41,741,7 Me Konsernitase

11 Henkilöstö keskimäärin513555 Henkilöstö katsauskauden lopussa535562 Osakekohtainen tulos, €0,380,34 Osakekohtainen oma pääoma, €2,552,68 Sijoitetun pääoman tuotto, %16,213,7 Omavaraisuusaste, %56,158,7 Current ratio 1,91,8 Tilauskanta, (31.12), Me5,47,1 Bruttoinvestoinnit, Me3,92,9 Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, %7,15,4 12/2004 12/2003 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 91063859106385 Osakkeiden lukumäärä 31.12.91063859106385 Tunnusluvut

12 12/200412/2003 Voitto ennen satunnaisia eriä4,94,3 Poistot ja muut oikaistut4,54,1 Käyttöpääoman muutos-0,81,2 Rahoituserät ja verot-2,0-1,4 Liiketoiminnan rahavirta6,68,2 Investoinnit käyttöomaisuuteen -3,7-2,6 Investoinnit muihin sijoituksiin-0,1-0,8 Pysyvien vastaavien luovutustulot ja muut muutokset käyttöomaisuudessa0,30,1 Investointien rahavirta-3,5-3,3 Rahavirta ennen rahoitusta3,14,9 Pitkäaikaisten lainojen nostot 5,6 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-4,8-2,1 Maksetut osingot-4,6-4,2 Rahoituksen rahavirta -3,8-6,3 Rahavarojen muutos-0,7-1,4 Rahavarat tilikauden alussa5,87,2 Rahavarat tilikauden lopussa5,15,8 Me Konsernin rahavirtalaskelma


Lataa ppt "1.Kasvamme orgaanisesti >5% vuodessa 2.Parannamme tulosta >2%-yks./vuosi 3.Keskitymme ja panostamme Tulikivi-brandiin 4.Laajennumme suunnitelmallisesti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google