Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykiatrian päivystys KYMSHP:ssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykiatrian päivystys KYMSHP:ssa"— Esityksen transkriptio:

1 Psykiatrian päivystys KYMSHP:ssa
Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

2 KYMSHP psykiatrian tulosalue
Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

3 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Vapaamuotoinen päivystys Päivystäjänä joko erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri Erikoistuvilla tarvittaessa takapäivystäjänä erikoislääkäri Psykiatrian päivystäjä toimii Kouvolan Sairaalamäellä Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

4 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Psykiatrian päivystävä lääkäri vastaa 10 psykiatrisen vuodeosaston (7 aikuispsykiatrista osastoa, 2 nuorisopsykiatrista osastoa ja 1 lastenpsykiatrinen osasto) potilaiden hoidosta ja KYMSHP:n päivystyksellisiin psykiatrian konsultaatioihin vastaamisesta Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

5 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Mikäli potilas tarvitsee psykiatrisen esh:n avohoitoa ja potilaan tilanne sallii odottamisen seuraavaan virka-aikaan, tehtävä lähete (ei-päivystyksellinen) asianmukaiseen hoitopaikkaan Aikuisten osalta kunnalliset psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon toimipisteet Alaikäisten osalta shp:n pkl:t (lastenpsykiatria 0-12 v, nuorisopsykiatria v) Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

6 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Psykiatrinen ongelma ei merkitse automaattisesti tarvetta erikoissairaanhoitoon, ensisijainen hoitopaikka myös psyykkisissä ongelmissa on perusterveydenhuolto, HOIDON PORRASTUS Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

7 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Ennen psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultaation pyytämistä pyytävän lääkärin on itse tutkittava potilas ja arvioitava, onko tarvetta päivystykselliseen psykiatriseen konsultaatioon! Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

8 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Päivystykselliset psykiatriset konsultaatiot käytettävissä koko shp:n toimialueen potilaille siten, että päivystävä lääkäri toimii Kouvolassa ja potilas tarvittaessa siirtyy lääkärin vastaanotolle Psykiatrian päivystäjä ei voi tehdä M1-lähetteitä koska vastaa itse sairaalaan lähetettyjen potilaiden tutkimisesta ja tarvittaessa tarkkailuun ottamisesta (esteellisyys) Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

9 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Päivystyksenä sairaalaan otetaan potilaita, jotka tarvitsevat päivystyksellisesti psykiatrista sairaalahoitoa, kiireellisyydellä 1-7 pv ja sitä kiireettömämmät potilaat kutsutaan sairaalahoitoon sairaalan ylilääkärin lähetteen käsittelyn perusteella Päivystyslähete voi olla M1 tai B1, hoidon tarve ja kiireellisyys ratkaisevat Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

10 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Päivystyksellistä psykiatrista sairaalahoitoa vaativia tilanteita ovat lähinnä akuutit psykoosit ja vaikeat mielialahäiriöt joissa psykiatrinen sairaus vaarantaa potilaan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden tai potilaan mielisairaus pahentuu ellei hoitoa aloiteta päivystyksellisesti Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

11 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Ennen psykiatriseen sairaalaan lähettämista lähettävän lääkärin huolehdittava somaattisesta erotusdiagnostiikasta (psyykkisen ongelman somaattisen syyn poissulku!) Deliriumtilat hoidetaan ensisijaisesti muualla kuin psykiatrisen esh:n osastolla! Ohjeet päihtyneiden akuuttihoidosta olemassa Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

12 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Ennen KYPS:an lähettämistä ehdottomasti otettava yhteyttä KYPS osasto PSY1 puh. 2710 Lähete on aina täytettävä huolellisesti ja asianmukaisesti, puutteellisesti täytetty M1-lähete johtaa mahdollisesti potilaan palauttamiseen uuteen lähettämisarvioon! Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

13 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Tarkkailulähete (lomake M1) Mielenterveyslain mukaan lääkäri laatii potilaasta tarkkailulähetteen hoitoon määräämisen edellytysten selvittämiseksi. Lähetteen tulee perustua henkilökohtaiseen tutkimukseen, joka on tehty aikaisintaan kolme päivää ennen tarkkailuun lähettämistä. Tarkkailulähetteen tulee sisältää perusteltu kannanotto hoitoon määräämisen edellytyksistä. Rastit hoidon edellytysten täyttymisestä lomakkeen näissä ruuduissa ja teksti perustelukohdassa ovat välttämättömiä, muuten potilasta ei voida ottaa tarkkailuun. Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

14 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Tarkkailulähete voidaan kirjoittaa ja tarkkailu sairaalassa aloittaa, jos hoitoon määräämisen edellytykset todennäköisesti täyttyvät. Tarkkailulähetteen kirjoittajalta ei siis edellytetä ehdotonta varmuutta mielisairaudesta (tai alaikäisen vakavasta mielenterveydenhäiriöstä), hoidon tarpeen toteutumisesta ja muiden vaihtoehtojen riittämättömyydestä. Tämä ei kuitenkaan vapauta lähettävää lääkäriä velvollisuudesta aina huolellisesti perustella kannanottonsa jokaisen laissa mainitun kolmen edellytyksen osalta Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri

15 Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri
Psykiatrian tulosalueella mahdollisuus erikoistua psykiatriaan, nuorisopsykiatriaan ja lastenpsykiatriaan. Jos psykiatria kiinnostaa ota yhteyttä! Ari Ronkainen, psykiatrian tulosalueen johtaja, ylilääkäri


Lataa ppt "Psykiatrian päivystys KYMSHP:ssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google