Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT"— Esityksen transkriptio:

1 TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

2 Oppilaan velvollisuudet
Perusopetuslain 35 §:n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä.” ”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti .” ”Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti."

3 Miksi säännöt? Säännöt ovat välttämättömät yhteisön toiminnan ja työrauhan säilymisen sekä jäsenten turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Työrauha on ehdoton edellytys koulutyön onnistumiselle. Säännöt totuttavat oppilaan vastuuseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.

4 1. Hyvät tavat ja muiden kunnioittaminen
Päähineet otetaan pois koulun sisätiloihin tultaessa. Eräisiin opetustiloihin myös jalkineet riisutaan. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon, lokeroihin tai opettajan luvalla luokkaan tuolin selkänojalle. Muilta osin koulu ei puutu oppilaiden pukeutumiseen, ellei se loukkaa hyviä tapoja. Tervehtiminen ja kohtelias käytös kuuluvat koulun tapoihin. Käytävillä liikutaan ja käyttäydytään rauhallisesti. Kuvaaminen ja äänittäminen oppitunnilla on mahdollista ainoastaan opettajan luvalla.

5 2. Koulualue Koulurakennuksen ympärillä on koulualue ja sen sisällä välituntialue. Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän aikana ainoastaan luvalla. Välituntialue on yläpiha. Se on metsän puolella, toisen kerroksen tasalla laatoitettu alue yläpihan itäisimmän ja läntisimmän oven edustaa ja kulmaa lukuun ottamatta. Lastausalue, pysäköintialueet ja talon asukkaan piha eivät ole välituntialuetta. Sadesäällä oppilaat voivat olla valvojan luvalla taikka asiasta erikseen kuulutettaessa sisällä.

6 3. Kouluaika Koulupäivä alkaa ja päättyy työjärjestykseen merkittynä ajankohtana. Päivänavaus alkaa kello 8.15, ja se kuunnellaan hiljaa luokissa. Myöhästynyt oppilas odottaa luokan ulkopuolella häiritsemättä.

7 4. Koulun omaisuus ja arvoesineet
Koulu ja sen alue pidetään siistinä ja koulun omaisuudesta ja ympäristöstä pidetään hyvää huolta. Oppilas on velvollinen kertomaan havaitsemistaan vahingoista henkilökunnalle. siivoamaan aiheuttamansa sotkun. korvaamaan tuottamansa vahingon. Oppilaan on vältettävä arvoesineiden ja suurten rahasummien tarpeetonta tuomista kouluun. Koulu ei vastaa rikkoutuneista tai kadonneista arvoesineistä eikä rahoista. Kouluun tullessaan oppilas vie urheiluvälineet yms. niille osoitettuun paikkaan.

8 5. Oppitunnit Oppituntien alkamiset ja päättymiset on merkitty lukujärjestykseen. Oppitunnille tullaan ajoissa ja siellä toimitaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Oppitunnin aikana ei syödä eikä juoda. Elektroniset laitteet kuten kännykät on pidettävä äänettöminä ja poissa näkyvistä oppituntien aikana. Kännyköiden lataaminen on oppitunnilla kiellettyä.

9 1. oppitunti 8.15 – 9.00 2. oppitunti 9.05 – 9.50 3. oppitunti 10.00 – 10.45 Ruokailu 10.45 – 11.15 4. oppitunti 11.15 – 12.00 5. oppitunti 12.15 – 13.00 6. oppitunti 13.15 – 14.00 7. oppitunti 14.10 – 14.55 8. oppitunti 15.05 – 15.50

10 6. Välitunnit Välitunnit vietetään ulkona.
Ulos siirrytään välittömästi tunnin jälkeen ilman eri kehotusta lähimmästä ovesta 2. kerroksen piha-alueelle. Edestakaista liikennettä (sisään ja ulos tai kerrosten välillä) vältetään. Kuitenkin kello – ja – oppilaat saavat halutessaan olla sisällä 1. ja 2. kerroksen auloissa. Kulku koulun sisäliikuntatiloihin tapahtuu välitunnin päätyttyä.

11 7. Ruokailu Ruokailuun mennään rauhallisesti, suoraan oppitunnilta.
Ennen ruokailua pestään kädet. Takit ja laukut jätetään 1. ja 2. kerroksen naulakoihin. Lattiat ja kulkuväylät pidetään tyhjänä tavaroista. Ruokailun jälkeen mennään 1. ja 2. kerroksen auloihin ja sen jälkeen lähimmästä 2. kerroksen ovesta ulos välitunnin alettua.

12 8. Poissaolot Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa luokanvalvojalle poissaolosta poissaolopäivän aamuna. Ensisijaisesti ilmoittaminen tapahtuu Wilman kautta tai puhelimitse. Koepäivän aamuna tieto poissaolosta on tultava sekä luokanvalvojalle että kokeesta vastuussa olevalle opettajalle. Huoltaja pyytää luvan oppilaan poissaoloon riittävän ajoissa kirjallisesti. Anomuksen saa luokanvalvojalta. Poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja enintään kolmeksi päiväksi ja rehtori pidemmäksi ajaksi. Äkilliseen, koulussa tapahtuvaan sairastumiseen luvan myöntää oppilaan tutkittuaan pääsääntöisesti terveydenhoitaja. Hänen poissa ollessaan luvan voi antaa rehtori, luokanvalvoja tai opettaja.

13 9. Tupakka ja päihteet Oppilas ei saa pitää hallussaan eikä käyttää tupakointivälineitä, niiden kaltaisia tuotteita tai muita päihteitä, eikä esiintyä niiden vaikutuksen alaisena. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä eikä aineita. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa väliaikaisesti haltuun oppilaan kielletyt ja oppimista häiritsevät esineet ja aineet.

14 10. Kurinpitotoimet Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan perusopetuslain 36§:n mukaisesti. Kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto: Ennen rangaistuksen antamista ko. oppilasta kuullaan ko. asiassa. Merkitään Wilma-järjestelmään. Oppilaalle annetaan jälki-istunnosta kirjallinen ilmoitus, joka palautetaan allekirjoitettuna jälki-istuntotilaisuuteen. Jälki-istunto on osa koulun kasvatuksellista toimintaa, ja se menee harrastusten ja muiden yksityisasioiden edelle. Jälki-istunnossa voidaan teettää toiminnallisia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä.

15 Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolella pidettävien oppituntien taikka muun koulutyön aikana sekä ko. paikoilla ja niiltä pois siirryttäessä.


Lataa ppt "TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google