Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta
iYAP NYT! Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta YAP TÄÄLLÄ TÄNÄÄN

2 Mitä ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta (YAP) on?
Ympäristömuutokset tuottavat koko ihmiskuntaa samoin kuin yksittäisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevia ongelmia kuten ilmastonmuutos, alueelliset konfliktit, luonnonvarojen uhkaava niukkuus sekä maankäytön ristiriidat. Ongelmat ovat yht'aikaa paikallisia ja globaaleja – niihin vastaaminen edellyttää erilaisia keinoja eri aluetasoilla. YAP – antaa aineksia ymmärtää ja ratkoa näitä ongelmia.

3 iYAP NYT! YAP on otteeltaan sekä näkemyksellinen että käytännöllinen:
ANALYYTTINEN tavoite on eritellä ongelmien syntyy johtavia tekijöitä sekä niiden kiinnittymistä alueisiin NORMATIIVINEN tavoite on esittää aineksia ratkaisun linjoiksi: mikä on mahdollista, mikä ei – ja MIKSI?

4 iYAP NYT! YAP-ohjelman tiedollisen perustan luovat tausta-alat:
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA ALUETIEDE Opetusohjelmassa korostuu tutkimuksellisten menetelmien hallinta: Ympäristön ja alueiden politiikan ongelmat muuntuvat koko ajan – alan toimijoiden on kyettävä osumaan liikkuvaan maaliin

5 iYAP NYT! Opetus ja tutkimus tukeutuvat moni- ja poikkitieteelliseen näkökulmaan, jonka olennaisia aineksia ovat sekä hallintotieteen että politiikan tutkimuksen käsitteet ja menetelmät

6 → jalostuksella ja viennillä Mitä ne ovat? Missä ne ovat?
Millä Suomi elää? → luonnonvaroilla → jalostuksella ja viennillä Mitä ne ovat? Missä ne ovat? Millaisia ovat seuraukset? Kuka saa hyödyt, kuka saa haitat? Miten luonnonvarojen käyttöä hallitaan – lainsäädäntö, ohjaus, valvonta? Tampere (nyt) Talvivaara (2012)

7 iYAP NYT! Työelämässä tutkinnon suorittaineilla opiskelijoilla on valmiudet toimia asiantuntijoina kehittämis-, hallinto-, tutkimus- tai tiedotustehtävissä. YAP-valmiuksia: – tunnistaa erilaisia politiikkaprosesseja, niihin liittyviä toimijoita ja näkökulmia – tuottaa ja hyödyntää tutkimustietoa päätöksenteossa sekä jäsentää tietoa analyyttisesti ja ongelmalähtöisesti – toimia asiantuntijana monitieteisellä kentällä

8 iYAP NYT! Esimerkkejä työpaikoista
Ympäristötietokeskus Moreenia Tulevaisuudentutkimuskeskus Hämeenkyrön sanomat (sivuaine ratkaisee) YLE Luontoliiton toiminnanjohtaja Asiantuntija FAO:ssa (Rooma) Ilmastoasiantuntija Greenpeacessa Climate Alliance (Bryssel) Culminatum Uudenmaan Asumisen Osaamiskeskus projektipäällikkö Nuorisotutkimusseura suunnittelija ja tutkija Tampereen kaupungilla: suunnittelija Talous- ja strategiaryhmä Kunnissa erilaisia tehtäviä: ympäristönsuojelussa, kaavoituksessa jne. Tutkijoina useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa

9 Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan kandidaattipolku
Hallintotieteiden perusopinnot Johdatus hallinto- tieteeseen Johdatus oikeus- järjestykseen Julkisen sektorien instituutioiden talous Kunta-ja alue- johtaminen – konteksti, prosessit ja muutos-voimat Työhyvin-voinnin perusteet Ympäristön ja alueiden poliittisuus Ympäristön ja alueiden politiikan suuntaava kokonaisuus Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op Alueelliset konfliktit ja ympäristön politisoituminen: teoreettisia lähtökohtia 10 op Ekososiaalinen dynamiikka Poliittinen tila ja toimijuus: ajankohtaisia kysymyksiä Hallintaprosessien analyysikeinot I –teemakokonaisuudesta vähintään

10 I periodi II periodi III periodi IV periodi Pe Klo Ma Ti Ke To Pe Klo
8-10 10-12 Eko- sosiaalinen dynamiikka 12-14 14-16 Klo Ma Ti Ke To Pe 8-10 Ympäris- tön ja alueiden politisoitu- minen 10-12 13-14 14-16 III periodi IV periodi Klo Ma Ti Ke To Pe 8-10 10-12 Poliittinen tila ja toimijuus 12-15 Politisoi- tuminen ja konfliktit 15-16 Klo Ma Ti Ke To Pe 8-10 10-12 12-15 Politisoi- tuminen ja konfliktit 15-16

11 iYAP NYT! YAP-ohjelmaan kytkeytyy teemamoduuli Energapolitiikka ja ympäristöturvallisuus. Suoritus: 3-5 kurssia seuraavista (á 5 op): – Kansainvälisen politiikan johdantokurssi – Valtio-opin johdantokurssi – Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energia-politiikka – Suomen energiapolitiikka – Global risks and environmental security

12 iYAP NYT! YAP Opettajat Aluetieteen professori Jouni Häkli (virkavapaa → ) Ympäristöpolitiikan professori Yrjö Haila Yliopistonlehtori (aluetiede) Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen; asti vs. prof. – sijainen: Markus Laine Yliassistentti (ympäristöpolitiikka) Helena Leino Yliopisto-opettaja (ympäristöpolitiikka) Tanja Helle


Lataa ppt "Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google