Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimusotteista Innovaatioluennot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimusotteista Innovaatioluennot"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimusotteista Innovaatioluennot
Heli Aramo-Immonen (oheismateriaalia, ei tenttiin)

2 Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat
TEOREETTINEN EMPIIRINEN KÄSITE- ANALYYTTINEN NOMOTEETTINEN DESKRIPTIIVINEN TOIMINTA- ANALYYTTINEN PÄÄTÖKSENTEKO- METODOLOGINEN KONSTRUK- TIIVINEN NORMATIIVINEN Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat

3 KÄSITEANALYYTTINEN Ongelma-alue Käsitteistön käyttötarkoituksen
määritys Aikaisemmat ongelmaa sivuavat käsitteistöt Ratkaisun haluttujen ominaisuuksien analysointi Ongelmaa koskevat teoriat Käsitteistön kehittely Koettelutapausten valinta Käsitteistön koettelu Tulosten tarkastelu Evidenssin osoittaminen (kuvausvoima,hyöty yms.) Suositukset Vaikutus alueen käsitteistöön

4 NOMOTEETTINEN Ongelma-alue Mielikuva todellisuudesta
Aikaisemmat teoriat Aikaisemmat tutkimukset Peruspopulaatio eli tutkimuksen kohde Tutkimusongelma eli tutkimuskysymys Hypoteesit reaalimaailmassa Näyte Malli peruspopulaatiosta/ sen lainalaisuuksista Olettamukset mallia varten Formaalinen päättely Hypoteesit mallimaailmassa Tilastolliset hypoteesit Tilastollinen testaus Tulosten tulkinta tutkimus- otteen puitteissa Vaikutus aikaisempiin Teorioihin Toimenpidesuositukset

5 PÄÄTÖKSENTEKO- METODOLOGINEN Ongelma Ratkaistavan ongelman
rakenteen täsmentäminen Aikaisempien ratkaisujen tarkastelu Ongelman saattaminen matemaattiseen muotoon Ongelmaa koskevien teorioiden ja mahd. matemaattisten kuvausten tarkastelu Matemaattisen mallin numeeristen ratkaisu- mahdollisuuksien tarkastelu Sovellustapausten valinta Koettelevat sovellukset empiria Päätelmät sovelluksista Evidenssin osoittaminen (hyöty ) Suositukset Vaikutus doktriiniin

6 TOIMINTA-ANALYYTTINEN
Ongelma-alue Aikaisemmat ongelma-aluetta koskevat teoriat ja tutkimukset Kohdeyksikön/yksiköiden valinta Ongelman täsmennys Tutkijan roolin valinta Tutustuminen kohteisiin Menetelmän täsmennys Havainnot kohdeyksiköissä Teoriat Havaintojen tulkinta Päätelmät ja tulosten muotoilu Evidenssin osoittaminen (kuvaus- ja selitysvoima) Suositukset Vaikutus alueen teoriaan ja käsitteistöön

7 KONSTRUKTIIVINEN Ongelma-alue Suunnittelutehtävä Esiymmärrys
Ongelman rajaus Ratkaisun tavoitteiden ja kriteerien määrittely Aikaisempien ratkaisujen analysointi Ongelmaa koskevat teoriat Ratkaisulta vaadittavien ominaisuuksien asettaminen Ratkaisu- mahdollisuuksien tarkastelu Uuden ratkaisumallin kehittäminen Ratkaisumallin tarkistaminen Sovellus- ja testaustapausten valinta Ratkaisumallin testaus Evidenssin osoittaminen (hyöty, tieteellinen uutuusarvo ) Teoriakytkennät, teorian täydennys Sovellutusalueen tarkastelu Suositukset

8 KONSTRUKTIO KONSTRUK- TIIVINEN ongelman ratkaisun käytännön käytännön
relevanssi ratkaisun käytännön toimivuus KONSTRUKTIO Ongelman ratkaisu kytkentä teoriaan ratkaisun teoreettinen uutuusarvo ”Kyse on ongelmanratkaisuun tähtäävästä normatiivisesta tutkimuksesta, jossa yhdistyvät ongelman päämäärähakuinen, innovatiivinen työstäminen (varsinaisen uuden olion luominen), ratkaisun empiirinen, käytännön tasolla osoitettu toimivuuden testaaminen sekä ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu” Kasanen&Lukka&Siitonen 1991

9


Lataa ppt "Tutkimusotteista Innovaatioluennot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google