Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UKJ - tavalla tai toisella...

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UKJ - tavalla tai toisella..."— Esityksen transkriptio:

1 UKJ - tavalla tai toisella...
Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö UKJ-ohjausryhmä

2 Esityksen sisältö Projektisuunnitelma, työpaketit ja painopisteet
Toteutusvaihtoehtojen vertailu Melindan alustan vaihtamisen vähimmäisvaatimukset ja työmääräarviot Kuali OLE:n tutkiminen

3 Projektisuunnitelma 2014 Tarkistetaan vielä Työpakettijako myös erikseen: Etenemisen seuranta työpakettilistauksen yhteydessä Projektisuunnitelma selkeä vuoden puoliväliin Loppuvuosi joudutaan tarkentamaan hallinto- ja rahoitusmallipäätösten myötä

4 UKJ-projektin painopisteet 2014
Toteutusvaihtoehtojen vertailu Muut järjestelmät Käyttöönoton vähimmäisvaatimusten määrittely Kuali OLEn vertailu vaatimusmäärittelyyn Tarvittavien muutosten, työmäärien ja aikataulujen arviointi Hallinto- ja rahoitusmallin laadinnan tukeminen Jatkon valmistelu Metatietovaranto ja kuvailutyökalu Järjestelmän hallinta Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa UKJ projektiryhmä tutkii tämän kevään aikana Kuali OLEa ja sitä vasten muita mahdollisia järjestelmiä sen varmistamiseksi, että valinta on kaikilta puolin oikea. Kaupallisista järjestelmistä vertailun kohteena ovat Ex Libriksen Alma ja OCLC:n World Share. Molemmat ovat pilvipalveluita. Avoimen lähdekoodin puolelta vertailu tehdään Kohaan, joka Joensuun seutukirjastossa on tulossa käyttöön. Lisäksi alkukesään mennessä laaditaan vähimmäisvaatimukset järjestelmän käyttöönotolle. Pohjana käytetään viime vuonna laadittua vaatimusmäärittelyä, jota tutkitaan mm. Kuali OLEa vasten. Tässä aiomme käyttää myös asiantuntijaryhmiä hyväksi. Sen jälkeen loppuvuonna arvioidaan tarvittavat muutoksen, työmäärät ja aikataulut. Kevään aikana projektiryhmä tuottaa myös taustamateriaalia hallinto- ja rahoitusmallia valmistelevalle UKJ-ohjausryhmän asettamalle työryhmälle.

5 UKJ:n toteutus kokonaisuudessa
Pelkistetty kuva UKJ:n rakenteesta. Järjestelmän käyttäjien yhteisiä tietoja ovat Melindan metatiedot sekä yhteinen asiakasrekisteri. Kirjastokohtaiset tiedot ovat kyllä yhdessä tietokannassa, mutta vain ao. Kirjaston käytettävissä. UKJ:n ulkopuolisilla kirjastoilla pitää olla edelleen oma paikallinen järjestelmänsä, joka vain saa kuvailutiedot Melindan kautta.

6 Muut toteutusvaihtoehdot
Kaupallisista Ex Libriksen Alma ja OCLC:n World Share Almaan tutustutaan Leuwenissa, vierailu lykkääntynyt elokuulle World Share –kohdetta haetaan vielä Kysymykset: Avoimen lähdekoodin järjestelmistä verrataan KOHAan Ajankohtainen Avoin kirjasto 2013 –hankkeen myötä Kokemuksia helposti saatavissa Tukena käytettävissä myös Avoimesti yhdessä –hankkeen vaatimusmäärittely Kysymykset (ja vastaukset):

7 Melindan alustan vaihtoprosessi
Työn ositus Kuvailutyökalu Arton vaatimukset Syöttölomake Osakohteet Replikointi ja tuplakontrolli Rajapinnat Päivittäisessä kuvailutyössä tarvittavat tilastot ja raportit Työ tarkemmin:

8 Alustanvaihdon välttämättömien töiden määrät vuosittain htkk
2014 2015 2016 2017 Yht. Arto (Artiva) 3 2 8 Kuvailutyökalu 1 9 27 Raportit 6 7 Rajapinnat 18 Taustajärjestelmä 12 14 15 41 Yhteensä 4 30 37 101

9 Huomautuksia laskelmista
Arviot suhteellisen karkeita Osa kaipaa linjanvetoja -> tarkennuksia Itse metadatan siirtoa nykyiseltä alustalta uuteen ei ole laskettu Datan siirto sellaisenaan nykyisestä alustasta uuteen suoraviivaista ja nopeaa Jos metadataa pitää ennen Voyager-kantojen alasajoa täydentää paikalliskannoista, tilanne on siltä osin jotain muuta Projektin hallinnon ym. osuudet eivät ole mukana työmäärissä Suunnittelu, tekeminen, testaus ja dokumentointi ovat

10 Melindan alustan vaihdon roadmap
ARTO uudella alustalla Melinda ja Asteri uudella alustalla 2014 2015 2016 2017 Luettelointiohjelman ja Artivan syöttölomakkeen integrointi alkavat ARTOn ja Melindan alustan kehityksen valmistelu Luettelointiohjelman ja syöttölomakkeen kehitys yhdessä ARTOn ja Melindan alustan kehitys Auktoriteettitietokannan kehityksen valmistelu Luettelointiohjelma käyttökuntoon ARTOn ja Melindan alustat käyttökuntoon Auktoriteettitietokannan kehittäminen Luettelointirajapinnat yleisten kirjastojen luettelointiohjelmiin Replikointirajapinnat paikallisiin järjestelmiin Auktoriteettitietokanta käyttökuntoon UKJ Syöttölomakkeen jatkokehitys Valmistelutoimet ARTOn alustan vaihtamiseksi Syöttölomakkeen ylläpito ARTOn pilotointi uudella alustalla Syöttölomake korvautuu luettelointiohjelmalla Finna/VUFind korvaa ARTOn OPACin Artiva Melinda Luettelointiohjelman beta -> tuotantoon Luettelointiohjelman jatkokehitys/ylläpito Valmistelutoimet Melindan ja Asterin alustan vaihtamiseksi Finna/Vufind korvaa Melindan erillisen OPACin Finto Finton integrointi luettelointiohjelmaan alkaa Finto integroituna luettelointityökaluun ARTOn tarvitsemat muutokset Finnaan ARTO Finnaan Melindan tarvitsemat muutokset Finnaan Melinda Finnaan Finna

11 Kuali OLEn tutkimisesta
Version 1.5 Milestone 1 asennettu tutkimista varten 1.5:n lopullinen versio se, jolla kesällä tuotantoon menevät aloittavat Valmistuminen lykkääntynyt Q1/2014 -> Q2/2014 Versioon 2 Kuali-säätiö on saanut rahoitusta lähes $ Tutkittavat osakokonaisuudet Kuali OLE:n vertaileminen UKJ:n vaatimusmäärittelyyn Kuali OLEn koodin laadun tutkiminen Tutustuminen Kuali OLE:n yhteisöön ja toimintatapaan Palveluväylämallien hyödyntämissuunnitelmien tarkentaminen Järjestelmän hallinnan suunnittelu

12 Ari Ahlqvist ari.ahlqvist@helsinki.fi
Kiitos! Ari Ahlqvist


Lataa ppt "UKJ - tavalla tai toisella..."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google