Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen 2.04.2014 Ossi Raatikainen, CSC

2 Sisältö Yleiskatsaus Kevään aikatauluja Opintopolkuryhmän osalta Opintopolun tilanneseuranta korkeakoulujen näkökulmasta Hyväksymistestaus Riskit korkeakoulujen osalta

3 Yleiskatsaus 1/3 Syksyn käyttöönoton kannalta tilanne on erittäin haastava Tutkintoon johtamaton koulutus organisoitu osaksi Opintopolkuryhmän toimintaa –4.3. tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpaja Opetushallituksessa Tarpeiden kartoitus koulutustarjonnan, käyttöoikeuksien ja rajapintojen osalta –Organisoitumiskokous pidetty 20.3. –2.4. Synergiaryhmän työpajassa käsittelyssä tutkintoon johtamattoman tarpeet koulutusten tietojen osalta –Ryhmällä oma postilista, joka kattaa kaikki avoimet yliopistot ja avoimet amk:t, lisäksi täydennyskoulutus ja vapaa sivistystyö Noin 80 henkeä

4 Yleiskatsaus 2/3 Opintopolkuryhmä järjesti koulutustarjontatyöpajan 19.3. –Linjattiin korkeakoulujen yhteisesti sovittavia asioita tarjontaan liittyen –Koulutusten ja hakukohteiden nimeämiskäytännöt vielä kesken, päätettävä 14.4. mennessä Seuraava koulutustarjonnan työpaja järjestetään heti kun korkeakoulut alkavat syöttää tarjontaa tuotantoympäristöön (14.4. jälkeen)

5 Yleiskatsaus 3/3 Opintopolkuryhmä avainasemassa –Tiivistetty tilanteen seuranta, tiedonvälitys ja vertaistuki –Työpajat, käyttöönoton tuki Integraatiot Opintopolkuun –CodeCampit tulossa kevät-syksy 2014 Viikkopalaverit OPH:n kanssa yleistilanteesta ja ajankohtaisista asioista Tärkeää taata yhteistyön jatkuvuus korkeakoulujen suuntaan mm. Opintopolkuryhmän kautta Click to edit Master text styles

6 Aikataulut Opintopolkuryhmän osalta 1/2 Seuraavan julkaisuajankohdan siirtymisen vuoksi aikatauluja on jouduttu siirtämään myös Opintopolkuryhmän osalta –Rajapintatyöpaja 9.-10.4. siirtyy Uusi tavoite: touko-kesäkuu 2014 –Maaliskuun sekä huhtikuun hyväksymistestaukset siirtyvät Uusi tavoite: toukokuu-elokuu (jopa syyskuu?) Valintaperusteiden mallintamisen työpaja 16.4. –Mahdollisimman pitkälle Opintopolun ominaisuuksin ja korkeakoulujen todellisten valintaperusteiden mukaan –Järjestämisvastuu siirretty CSC:llä Pekka Linnalle 21.3.

7 Aikataulut Opintopolkuryhmän osalta 2/2 Yhteisten valintaperusteiden mallintaminen tuotantojärjestelmään –Opintopolkuryhmän sisältä pieni ”iskuryhmä” mallintamaan mahdolliset yhteiset perusteet kaikille käyttöön tuotantojärjestelmään –Heti, kun järjestelmän näkökulmasta mahdollista ja syksyn valintaperusteet on korkeakouluissa hyväksytty Rajapintatyöpaja touko-kesäkuu? –Huhtikuun työpaja siirretään –Korkeakouluilla vähän aikaa toteuttaa integraatiot ja tarvittavat järjestelmämuutokset

8 Opintopolun tilanneseuranta korkeakoulujen näkökulmasta Tilannetta seurataan Opintopolkuryhmän toimesta kaksi kertaa kuukaudessa –Tilanneseurantataulukko (+ korkeakoulujen toimenpiteet käyttöönotossa)Tilanneseurantataulukko Korkeakouluissa tehdään paljon työtä kokonaisuuteen liittyen niissä rajoissa mikä on mahdollista –Koulutustarjonta pisimmällä valmistautumisessa käyttöönottoon Tällä hetkellä korkeakoulut kuvaavat riskitasoaan edelleen korkeaksi, riskitaso kasvaa koko ajan

9 Hyväksymistestaus Hyväksymistestausten järjestäminen –Tänä vuonna järjestetty yksi testaus: 6.2.2014 Koodistojen hallinta, organisaatiot, käyttäjähallinta, koulutustarjonnan syöttäminen Havaintoja löydettiin yhteensä yli 130 Seuraavien testausten aikataulua ei ole vielä voitu vahvistaa –Tilanne elää koko ajan ja ainakin osa testaamisesta siirtyy syksyyn –Pysytäänkö järjestelmää enää varsinaisesti hyväksymistestaamaan? Havaintojen korjaamiselle vain hyvin vähän aikaa Järjestelmä jouduttaneen ”hyväksymään” sellaisenaan? –Mikä on KSHJ-hyväksymistestausryhmän rooli jatkossa?

10 Riskit korkeakoulujen osalta 1/2 Aikataulu –Koulutustarjonta oltava tallennettuna 18.6. Asioita vielä sopimatta, mm. nimeämiskäytännöt –Mitä on valmiina syksyn hakuja ajatellen? Laatu –Hyväksymistestausryhmällä vain vähän aikaa testata järjestelmää (tänä vuonna vain 1 testaus tähän mennessä) –Testauksessa havaittujen virheiden korjaamiseen vain vähän aikaa –Tuotantojärjestelmän laatu voi kärsiä

11 Riskit korkeakoulujen osalta 2/2 Integraatiot –Korkeakoulujen integraatiot Opintopolkuun suuri haaste syksyä ajatellen –Korkeakoulujen kannalta tärkeimpiä rajapintoja ei ole julkaistu Tärkein rajapinta korkeakouluille on valintojen ja sijoittelun tulosten vientirajapinta Syksyllä noin 25 korkeakoululla hakuja, integraatiot vievät paljon aikaa ja resursseja korkeakouluilta Riskinä se, että korkeakoulut eivät ehdi toteuttaa integraatioita –Haasteita rajapintojen dokumentaatiossa ja käytetyissä käsitteissä Vastaavatko rajapinnoissa käytetyt käsitteet esim. korkeakoulujen tietomallia? Dokumentaation riittävyys korkeakoulujen toteutukselle selvitettävä


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google