Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektin nimi: Iso rinkeli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektin nimi: Iso rinkeli"— Esityksen transkriptio:

1 Projektin nimi: Iso rinkeli

2 Yritys Oy Keski -Yhtiöt Ab on rinkelitehdas Suonenjoella. Yritys lukeutuu perheyrityksiin ja on perustettu vuonna 1946, perustajina olivat nykyisen omistajan isovanhemmat. Yritys on keskittynyt rinkeleiden tuotantoon. Yrityksen markkina-alueena on koko Suomi. Vientiä yrityksellä on Ruotsiin ja vienti kokeiluja Venäjälle. Lähitulevaisuudessa yrityksen strategiana on voimakas kasvu ja erikoistuminen. Voimakkaalle kasvulle rakennetaan tukijalkoja, joista yksi tukijalka on tässä projektissa rakennettava elintarvikealan turvallisuusstandardi. Yritys toimii uusissa rakennuttamissaan tiloissa Suonenjoen teollisuusalueella. Yritys muutti Suonenjoelle vanhoista epäkäytännöllisistä tiloista Pieksämäeltä vuoden 2005 aikana. Yrityksen kapasiteetti vuositasolla on n.1 milj. kg yhdessä vuorossa. Yritys työllistää säännöllisesti 12 työntekijää. Kuljetus ja laitehuolto ovat ulkoistettu. Yritys on palkannut henkilökunnan paikallisilta työmarkkinoilta. Henkilökunnan ikäjakauma on vuotta, keskiarvo on n.35 vuotta. Naisia on henkilökunnasta 66 prosenttia. Henkilökunnalla ei ole varsinaista leipomoalan koulutusta, mutta heidät on perehdytetty ja koulutettu yrityksen tapoihin toimia. Yrityksessä hallitaan elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät perusasiat sekä teolliseen prosessileivontaan kuuluvat työvaiheet. Tuotanto yrityksessä ohjautuu suoraan asiakastilausten perusteella. Yrityksestä tuotteet lähtevät asiakkaalle 48 h kuluessa tilauksen saapumisesta. Yrityksessä toteutettavan omavalvontasuunnitelman uudistaminen on loppusuoralla.

3 Kehittämisprojekti Tulevaisuudessa omavalvontasuunnitelma ei riitä kasvavilla markkinoilla, toimintatavat tulee yhtenäistää asiakkaiden vaatimalla tavalla. Elintarvikealalle on hyväksytty käyttöön SFS-EN ISO 22000: 2005 niminen elintarvikealan turvallisuusstandardi. Yritys on päättänyt soveltaa turvallisuusstandardin vaatimukset omaan toimintaansa ja kertoa sen asiakkaille. Tärkeimpiä tehtäviä SFS-EN ISO 22000: 2005 soveltamisessa yritykselle on johdon vastuun korostaminen, toimiva sisäinen viestintä sekä seurannan ja mittausten hallinta. SFS-EN ISO 22000: 2005 elintarviketurvallisuusstandardin soveltamisen yhteydessä työntekijöiden osaamista lisätään työnkierron ja hiljaisen tiedon jakamisen avulla.

4 Ratkaisu Henkilöstöstä valitaan elintarviketurvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata, tarkastaa ja tiedottaa havaituista turvallisuusmuutoksista raaka-aineen tuottajien tai asiakkaan suuntaan. Ryhmässä toiminta on erilaista kuin yksilötyö. Ryhmätyön koulutus lähti liikkeelle keväällä v.2008 Professori Vesa Routamaan "itsetuntemus ja erilaisuuden hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä" luennolla, joissa osanottajat tunnistavat itsensä. Ryhmätyötaitojen rooli kasvaa merkittävästi yrityksen kasvaessa. Toimintaa mitataan jo nyt hyvin tuote- ja tuloslaskelmatasolla. Henkilökunnan mielipiteitä kehityksestä mitataan kyselytutkimuksella. Projekti tapaamisten yhteydessä pidetään jatkuvaa vaikutustenarviointia. Yrityksessä otetaan käyttöön yritykselle sovellettu auditointi, jonka tarkoituksena on nostaa kehittämiskohteita esille.


Lataa ppt "Projektin nimi: Iso rinkeli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google