Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutuksen tavoite antaa toimijoille ja valvojille tietolähteitä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutuksen tavoite antaa toimijoille ja valvojille tietolähteitä"— Esityksen transkriptio:

1 Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari Ylitarkastaja Mikko Maunu Kuopio 30.9.2009

2 Koulutuksen tavoite antaa toimijoille ja valvojille tietolähteitä
ohjata toimijoita ja valvojia säädösten mukaiseen toimintaan vahvistaa toimijoiden ja valvojien osaamistasoa laajentaa toimijoiden ja valvojien näkökulmaa omavalvonnasta ja hygieniasta

3 Koulutuksen tarkoitus
jakaa ajankohtaista tietoa valtakunnallisesti tiedottaa lainsäädännön uudistuksista edistää laadukasta kuljetustoimintaa varoittaa kuljetustoimintaan liittyvistä riskeistä parantaa toimijoiden toimintaedellytyksiä

4 Koulutusohjelma alueelliset koulutustilaisuudet (2 krt/vuosi)
Seinäjoki, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Lappeenranta, Helsinki Tullihallitus Helsinki, Nuijamaa paikallinen tilaisuus Vantaalla tarkastuseläinlääkäripäivät vierailuluennot (n. 5 luentoa/vuosi)

5 Painopistealueet säädökset ja ATP-sopimus
kuljetusvälineiden testaaminen kuljetusyrittäjien toiminta lämpötilavaatimukset ja mittausmenetelmät kuljetusvälineen hyväksyminen ja valvonta

6 Kansalliset säädökset
lait, asetukset ja päätökset (MMM, STM, KTM) viranomaisten määräykset ja ohjeet Kansainväliset säädökset EY-lainsäädäntö (852/2004, 853/2004, 37/2005) kansainväliset sopimukset (valtiosopimukset esim. ATP)

7 Kansalliset kuljetukset
jakelukuljetukset (kauppa, yksityishenkilöt) siirtokuljetukset (teollisuus, kauppa) Kansainväliset kuljetukset maantiekuljetukset (kuormakorit, kontit säiliöt) merikuljetukset (merikontit, maakuljetusvälineet) rautatiekuljetukset

8 Viranomaiset Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lääninhallitukset Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen Rajaeläinlääkärit Tullilaitos

9 Komission asetus 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana standardin EN laatuvaatimukset täyttävä lämpötilan tallennuslaite säännöllinen tarkastus EN standardin mukaisesti käsilämpömittareiden on annettu laatuvaatimukset standardissa EN 13485

10 Komission asetus 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana toimijalla tulee olla kalibrointilaboratorion myöntämä todistus tai sertifikaatti laatuvaatimusten täyttymisestä siirtymäaika päättyy tallenteet on päivättävä ja säilytettävä vähintään yksi vuosi poikkeus tallennuslaitevaatimukseen paikallisjakelussa, jonka kesto alle 2 tuntia (artikla 3 ja MMMa 28/2009, 11 §)

11 Hyvän käytännön ohje toimiala laatii hyvän käytännön ohjeen
ohje perustuu HACCP periaatteisiin arvioinnin tekee Eviran arviointiryhmä vaatimukset täyttävä ohje toimitetaan komissiolle tiedoksi ohje on koko toimialan käytettävissä alkutuotanto, rehut, elintarvikkeet hyödyllinen sekä toimijoille että viranomaisille

12 Lämpötilan seurantalaitteiden tarkastus
käyttöönottotarkastus varastojen ja terminaalien osalta vuosittain kuljetusvälineiden osalta enintään kahden vuoden välein koulutettu henkilöstö kalibrointiin vesi/jää –seos tai ilma tarkastuslomake Eviran nettisivulla (elintarvikekuljetukset)

13 Lämpötilan mittaaminen elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa
erimielisyyttä ei voi ratkaista infrapunamittarin avulla - laite tulisi kalibroida pintamateriaalin mukaan - infrapunamittari on lämpötilatarkkailuun soveltuva - riitojen ratkaisu kalibroidulla lämpömittarilla, esim. piikkianturi lyhytaikainen lämpötilan nousu on sallittu elintarvikkeiden käsittelyssä - komission asetus 852/2004, liite II, luku IX, kohta 5 - MMMa 28/2009, 11 § ATP-sopimuksen nojalla pintalämpötiloissa sallitaan kolmen asteen lämpötilan kohoaminen

14 Lämpötilan mittaaminen elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa
huomioitava lämpömittarin mittausepävarmuus, noin ±0,5…1,0 °C lämpömittarin tulee olla jäljitettävästi kalibroitu (päivämäärä merkittynä) ja mittausepävarmuus tulee olla merkittynä mittariin (piikki- tai latta-anturi) kuljetusvälineen lämpötilanseurantalaite tulee olla tarkastettu ja tarkastajan nimi ja päiväys on ilmettävä laitteesta tai asiakirjoista mittausmenetelmä on mainittu esim. ATP-sopimuksen liitteessä 2, myös KTM:n asetus 101/2006

15 Lämpötilan mittaaminen elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa
kuljetusliikkeen ei tule ottaa kuljetettavaksi ilman kirjallista huomautusta lämpötilavaatimukseen nähden liian lämpimiä elintarvikkeita hylkäysraja käytännössä on, jos elintarvikkeen sisälämpötila on 4 astetta yli lämpötilavaatimuksen kolme astetta sisältää mittausepävarmuuden ja käytännön syistä johtuvaan lämpötilan kohoamiseen

16 Lämpötilan mittaaminen elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa
ulkoilman lämpötilan vaikutus jakeluolosuhteisiin huomioitava ovien avaamisesta johtuva lämpötilan kohoaminen kuormatilassa lämpötilan mittauslaite tulee olla tarkastettu säännöllisesti

17 Ajankohtaiset asiat kuljetusvälineen hyväksyminen
komission asetus 37/2005 lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteista, siirtymäaika päättyy lämpötilan seurantalaitteiden tarkastaminen lyhytaikaiset poikkeamat lämpötiloissa Hyvän käytännön ohjeen arviointi Evirassa


Lataa ppt "Koulutuksen tavoite antaa toimijoille ja valvojille tietolähteitä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google