Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa Raimo P

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa Raimo P"— Esityksen transkriptio:

1 Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa Raimo P
Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa Raimo P. Hämäläinen Aalto-yliopisto Systeemianalyysin laboratorio TUTKAS Tutkimustulosten vaikuttavuus poliittisessa päätöksenteossa Keskustelutilaisuus Eduskunnassa

2 Aikamme haaste: Kokonaisuuksien hahmottaminen ja niissä toimiminen
Arvot ja useat yhteismitattomat tavoitteet ovat osa kokonaisuutta Tieto ilman kokonaisuuden näkökulmaa on herkästi haittatietoa Päätöksenteko = arvot + tieto Kommunikointi vaatii kokonaisuuden näkökulmaa Mallien viisas käyttö auttaa

3 Tutkimustieto Selittävää Tavoitteena ilmiöiden kuvaus ja ymmärtäminen
Yleiset lainalaisuudet Luonnontieteet, sosiologia, psykologia Ongelmia ratkovaa Tavoitteena uusi toimiva ratkaisu Tekniikka, lääketiede, kasvatustiede Synteesiin tähtäävää Selitys voi tulla myöhemmin

4 Tieto päätöksenteossa
Päätöksenteon kontekstin huomioiva viitekehys Tieto miten asiat nyt ovat ja mikä on tavoitetila Tieto tekijöistä, joita voidaan muuttaa – päätösmuuttujat Tieto päätösmuuttujan vaikutuksista – onko tavoite saavutettavissa Tieto asianosaisten ja kansalaisten tavoitteista ja arvoista Tavoitteet ja kriteerit yhteismitattomia - talous, luonto, terveys Arvojen ohjattava tiedonhakua ja vaihtoehtojen generointia

5 Tutkijan haaste Tieteen työtapa: uusi ajatus, idea, teoria, malli
Kuinka pitkälle pääsen sen avulla Onnistumisen mittarit: Oman tieteenalan vertaisarviointi Julkaisut ja viittaukset Oman tutkimusalan edistäminen tärkeintä Menestys oman tutkimusalan sisällä ohjaa tutkijaa Uhka: ei uskalleta kyseenalaistaa perusolettamuksia ”Osaan käyttää vasaraa – näen maailman naulaamisena”

6 Päätöksentekijän haaste
Yhdistää tieto ja arvot Valinta tiedon ja monen kriteerin perusteella Ei ole yhtä oikeaa parasta päätöstä Voidaan karsia huonoja vaihtoehtoja ennen päätöstä Tutkijalle usein vieras ajattelutapa – tutkija tähtää yhteen totuuteen Päätökset perusteltava faktojen ja prioriteettien avulla läpinäkyvästi Yhden totuuden uhka: Päättäjä antaa tiedon, tutkijan, asiantuntijan päättää

7 Tiedon tuottaminen Yliopistot, tutkimuslaitokset, sektoritutkimuslaitokset, hallinto, konsultit ... Haetaanko yhtä oikeata vastausta vai oppimista Uhka: Kenen leipää syöt sen lauluja laulat Hyvä käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja Rinnakkainen ja riippumaton tiedon tuottaminen tärkeätä

8 Mallintaminen Tärkeä kokonaisuuden hahmottamisen työkalu
Mallin rakentaminen opettaa Tulokset merkityksettömiä ellei niitä kytketä lähtöoletuksiin ja käytetyn tiedon luotettavuuteen Ei ole yhtä oikeata mallia Oletukset, rajaukset, mittakaavat tehtävä läpinäkyviksi Määräytyvät mallin käyttötarpeesta Suomen rantaviivan pituus? Usein ongelma löytää luotettavaa perustietoa malliin

9 Malli on hyvä renki, mutta huono isäntä
Päätöstä ei voi siirtää mallille Aina ei saada ratkaisua, mutta uutta ymmärrystä Kysy: Olettamukset, rajoitukset, herkkyysanalyysi Mitä muuta olisi voitu olettaa Miten käytetty tietopohja on kerätty Jos kysytty ihmisiltä - ovatko ymmärtäneet mitä kysytty? Tärkeissä kysymyksissä tulisi malli arvioida, auditoida Tutkija voi olla sokea oman mallinsa rajoituksille

10 Helsingin Sanomat, sivu A 5
Tiistai 14. syyskuuta 2010

11 Malleja ja kysymyksiä Hyöty / kustannus-analyysi
Maksuhalukkuuskyselyt (virkistysarvot) Ihmisen ajan arvo (liikenne) Riskimallit ja kommunikointi (kuolleet, pelastuneet) Laajat ympäristömallit Takaisinkytkentöjen oletukset Mallin ja sen tietopohjan ylläpito Tunteeko kukaan enää alkuperäisten kehittäjien oletuksia

12 Ilmatieteen laitoksen tutkija HS:ssa ilmastomalleista
Ilmastotieteen mallit perustuvat fysiikan lakeihin ”tarkkoja ja oikeita” Tilastolliset mallit ”mustia laatikoita ja epämääräisiä” Millä muilla kuin tilastollisilla menetelmillä haetaan parametrit fysikaalisiin malleihin? Sokea usko oman tutkimusalan totuuteen on vaarallista Janis: Groupthink - ryhmäajattelu

13 Systeemianalyysin asiantuntijapaneeli Mallintamisen policy think tank
Ehdotus uudeksi toimintamuodoksi Pysyvä neuvoa-antava elin mallintamisen ja systeemianalyysin käytöstä tärkeissä poliittisissa kysymyksissä Koostuisi riippumattomista eri tieteenalojen ja mallintamistapojen huippuasiantuntijoista Ei pysyvää henkilökuntaa Vapaa ja kriittisen rakentava keskustelufoorumi

14 Systeemianalyysin asiantuntijapaneeli Mallintamisen policy think tank
Tukisi malliperusteista päätöksentekoa Edistäisi vastuullista mallien käyttöä Ottaisi asioita käsittelyyn pyydettäessä mutta myös oma- alotteisesti Dialogifoorumi, tarvittaessa luottamuksellinen Silta tiedeyhteisön eri traditioiden, tutkimuslaitosten ja päätöksentekijöiden välille vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta

15 Systeemianalyysi – operaatiotutkimus Prosesseja, päätöstyökaluja, malleja
Kokonaisuuksien hahmottamisen ja päätöksenteon tukemisen tiede – paremmaksi tekemisen tiede Keinoja yhdistää tieto ja arvot päätöksenteossa läpinäkyvästi Systeemiajattelu Monimutkaisuuden hallinta Aikaperspektiivi ja dynamiikka Monikriteerisyys Kompleksisuuden päivittelystä systeemiälyyn – kykyyn toimia älykkäästi systeemisissä kokonaisuuksissa eri perspektiivit huomoon ottaen

16 Linkkejä Systeemianalyysin laboratorio, Aalto-yliopisto Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tohtoriohjelma Suomen Operaatiotutkimusseura


Lataa ppt "Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa Raimo P"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google